Třetí cloud bude váš osobní

Mark Templeton na Evropské konferenci Synergy posluchače poněkud zaskočil, když prohlásil, že éra PC sice skončila, nicméně to znamená že staré PC nahradí tři PC nová.

Třetí cloud bude váš osobní


Háček je pochopitelně ve výkladu zkratky PC. Zatímco v případě konce éry PC (či distribuovaného výpočetního modelu, jak někteří raději říkají) se pochopitelně jedná o "personal computer", v případě tří nových PC, které jej nahradí se jedná o trojici cloudů - privátní, osobní a veřejný (v Češtině nám bohužel zůstává jen jeno ze tří P). Templeton ale rozhodně nepředvedl další nudnou přednášku na téma transformace, agility, flexibility a konsolidace IT, jaké občas servíruje exekutiva z HP, Cisca či CA.

I jako informace, nikoliv infrastruktura

Koncept trojice cloudů byl odrazovým můstkem k představení řady novinek v portfoliu Citrixu, na jejichž konci by v ideálním případě něměla být pouhá virtualizace či přechod na aplikace doručované "z cloudu", ale především podpora nových pracovních modelů zahrnující vyšší mobilitu a umožňujících lepší efektivitu a produktivitu díky kombinaci technologií, s nimiž je možné data, aplikace a nastavení jeho pracovního prostředí doručit uživateli na libovolnou platformu právě pomocí různých forem virtualizace a cloudu.

Prvním bodem musí být ovšem změna uvažování CIO i dalších v IT oddělení (a potažmu celém podniku) - přechod od modelu budování a provozování IT infrastruktury, který dominoval podnikovému IT posledních dvacet pět let, k modelu agregace a kompozice IT služeb - ať už těch provozovaných interně, nebo těch nakupovaných zvenčí. Role CIO se tak posune od řízení infrastruktury k řízení informací (jejich sběru, ukládání a opětného využívání prostřednictvím různých kategorií IT služeb - infrastrukturních, platformních a aplikačních). Myšlenka CIO coby dirigenta IT služeb, jehož by neměla zajímat infrastruktura ale pouze informace, ovšem není tak docela nová - řada dodavatelů a expertů (CA, Gartner, IDC) ji prosazuje již několik let.

Cloud s vaším jménem

Problematikou veřejných a privátních cloudů (plus různých derivátů či sloučenin jako jsou cloudy hybridní a komunitní) se věnujeme již dlouho. Třetím by podle Citrixu měl být osobní cloud - soubor všeho, co nám umožňuje osobní existenci v informačním světě: naše data, aplikace, zařízení, preference, sociální vazby (zejména ty zanesené explicitně či implicitně v nejrůznějších aplikacích a sítích) či informace o naší poloze.

Význam slova cloud je tím sice natahován na samou mez únosnosti, nicméně zařízení stranou - podstatou tohoto cloudu jsou skutečně informace - naše (námi vytvořené či využívané) a o nás. S tím, jak se postupně rozšiřuje počet zařízení, na nichž s těmito informacemi musíme pracovat (dnes se stávají standardem tři či čtyři - chytrý telefon, notebook, tablet a někdy i stolní PC) a častost migrace z jednoho zařízení na další se zvyšuje též potřeba snadného sdílení informací (a obsahu) mezi těmito zařízeními. Zdaleka nejlepším řešením je pochopitelně cloud - tedy výměna dat nikoliv pomocí USB kabelu či externího disku, ale cestou synchronizace informací a jejich sdílení mezi aplikacemi (či úložišti) jednotlivých zařízení prostřednictvím online služeb. Ostatně i tento článek vznikal nikoliv ve Wordu, ale v aplikaci Evernote, která právě takové sdílení dat a obsahu mezi různými zařízeními a platformami (PC, MAC, iOS, Android) plně automatizuje a zároveň data průběžně zálohuje "v cloudu".

Citrix vcelku pochopitelně v oblasti sdílení osobních dat mezi zařízeními, či (slovy Marka Templetona) v řešení, které umožní, aby data následovala uživatele a byla mu vždy po ruce, vidí příležitost pro velký byznys i první krůček na cestě k DaaS, tedy Desktop as a Service. Proto, podobně jako VMware o týden dříve, představil platformu ShareFile, která nabízí právě tyto funkce, společně s integrací do produktů a řešení Citrixu a možnosti využití v produktech třetích stran díky API. Zatímco VMware označuje svůj projekt "Chobotnice" za firemní alternativu k populárnímu Dropboxu, Citrix hovoří o korporátním protějšku "iCloudu". Nakolik jsou tato srovnání správná a co jednotlivé platformy přinášejí, se podíváme v dalších dílech našeho mini seriálu.


Úvodní foto: Fotolia.com
Komentáře