Třetí cloud bude váš osobní

Mark Templeton, CEO Citrixu, na evropské konferenci Synergy posluchače poněkud zaskočil, když prohlásil, že éra PC sice skončila, nicméně to znamená, že staré PC nahradí tři PC nová.

Třetí cloud bude váš osobní


Háček je pochopitelně ve výkladu zkratky PC. V případě tří nových PC se jedná o trojici cloudů – privátní, osobní a veřejný (v češtině nám bohužel zůstává jen jedno ze tří P). Templeton ale rozhodně nepředvedl další nudnou přednášku na téma transformace, agility, flexibility a konsolidace IT, jaké občas servíruje exekutiva jiných významných IT společností.

 

I jako informace

Koncept trojice cloudů byl odrazovým můstkem k představení řady novinek v portfoliu Citrixu, na jejichž konci by v ideálním případě neměla být pouhá virtualizace či přechod na aplikace doručované „z cloudu“, ale především podpora nových pracovních modelů zahrnujících vyšší mobilitu a umožňujících lepší efektivitu a produktivitu díky kombinaci technologií, s nimiž je možné data, aplikace a nastavení jeho pracovního prostředí doručit uživateli na libovolnou platformu právě pomocí různých forem virtualizace a cloudu.

Prvním bodem musí být ovšem změna uvažování CIO i dalších v IT oddělení (a potažmo celém podniku) – přechod od modelu budování a provozování IT infrastruktury, který dominoval podnikovému IT posledních dvacet pět let, k modelu agregace a kompozice IT služeb – ať už provozovaných interně nebo nakupovaných zvenčí. Role CIO se tak posune od řízení infrastruktury k řízení informací (jejich sběru, ukládání a opětného využívání prostřednictvím různých kategorií IT služeb – infrastrukturních, platformních a aplikačních). Myšlenka CIO coby dirigenta IT služeb, jehož by neměla zajímat infrastruktura, ale pouze informace, ovšem není tak docela nová – řada dodavatelů a expertů (CA, Gartner, IDC) ji prosazuje již několik let.

 

TCO je překonané

Templeton se také dotkl citlivé problematiky TCO – především toho, co tato doposud velmi oblíbená metrika nedokáže obsáhnout, jako jsou vyšší produktivita, flexibilita, schopnost reagovat na změny, či oslovit a „přetáhnout“ talentované zaměstnance, míra odolnosti při případných selháních systémů či služeb, schopnost plynule a rychle zvládat sloučení a akvizice či expandovat na nové trhy. TCO se zaměřuje pouze na náklady konkrétního řešení (či služby) a nedokáže tyto z valné části měkké metriky nejen kvantifikovat (to je vždy obtížné), ale ani vzít v úvahu jejich existenci. Jako alternativu nabídl Templeton koncept TVO (Total Value of Ownership), tedy celkové hodnoty dané investice, který bere v úvahu nejen vlastní náklady, ale i reálné či potenciální přínosy ve výše zmíněných oblastech.

Jde přitom nejen obecně o cloudové technologie, ale též o výhody virtualizace koncových bodů, DaaS (Desktop as a Service), které v současné době nemusí vždy nabízet jednoznačně nižší TCO či rychlou návratnost, ale umožňují dosáhnout například vyšší pracovní flexibility pro zaměstnance při zachování či dokonce zvýšení pracovní výkonnosti či úrovně zabezpečení informací pro zaměstnavatele.

 

ShareFile: iCloud pro firmy

Sdílení dat a obsahu se nenápadně stalo jednou z nejpoužívanějších „cloudových“ služeb – v měřítku osobním i firemním. Citrix se tak podobně jako VMware snaží oslovit firemní klientelu, která doposud používá služby určené koncovým uživatelům.

Je to právě cloud storage, tedy služby spojené s ukládáním a synchronizací dat, které by mohly být pro řadu uživatelů a podniků první cestou ke skutečnému přijetí služeb výpočetního mraku. Háček je ovšem v tom, že služby, které v současné době využívá většina podnikových uživatelů, tedy Dropbox a nově též iCloud, nebyly navrženy pro podnikové využití – ať již z hlediska bezpečnosti, možnosti hlubší integrace do aplikací a pokročilé podpory spolupráce.

O konceptu osobního cloudu jsme již psali, v podání Citrixu je nová platforma ShareFile jeho klíčovou komponentou – umožňuje totiž, aby data následovala uživatele bez ohledu na to, jaké zařízení vezme do ruky. Snad proto Mark Templeton na letošní evropské Synergy hovořil o firemním protějšku iCloudu spíše než o Dropboxu.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 12/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře