Třetí cloud bude váš osobní

Mark Templeton, CEO společnosti Citrix, na Evropské konferenci Synergy posluchače poněkud zaskočil, když prohlásil, že éra PC sice skončila, nicméně to znamená, že staré PC nahradí tři PC nová.

Třetí cloud bude váš osobní


Háček je pochopitelně ve výkladu zkratky PC. Zatímco v případě konce éry PC (či distribuovaného výpočetního modelu, jak někteří raději říkají) se pochopitelně jedná o „personal computer“, v případě tří nových PC, která jej nahradí, se jedná o trojici cloudů – privátní, osobní a veřejný (v češtině nám bohužel zůstává jen jedno ze tří P). Templeton ale rozhodně nepředvedl další nudnou přednášku na téma transformace, agility, flexibility a konsolidace IT, jaké občas servíruje exekutiva z HP, Ciska či CA.

I jako informace, nikoliv infrastruktura

Koncept trojice cloudů byl odrazovým můstkem k představení řady novinek v portfoliu Citrixu, na jejímž konci by v ideálním případě neměla být pouhá virtualizace či přechod na aplikace doručované „z cloudu“, ale především podpora nových pracovních modelů zahrnující vyšší mobilitu a umožňující lepší efektivitu a produktivitu díky kombinaci technologií, s nimiž je možné data, aplikace a nastavení jeho pracovního prostředí doručit uživateli na libovolnou platformu právě pomocí různých forem virtualizace a cloudu.

Prvním bodem musí být ovšem změna uvažování CIO i dalších v IT oddělení (a potažmo v celém podniku) – přechod od modelu budování a provozování IT infrastruktury, který dominoval podnikovému IT posledních dvacet pět let, k modelu agregace a kompozice IT služeb – ať už provozovaných interně nebo nakupovaných zvenčí. Role CIO se tak posune od řízení infrastruktury k řízení informací (jejich sběru, ukládání a opětnému využívání prostřednictvím různých kategorií IT služeb – infrastrukturních, platformních a aplikačních). Myšlenka CIO coby dirigenta IT služeb, jehož by neměla zajímat infrastruktura, ale pouze informace, ovšem není tak docela nová – řada dodavatelů a expertů (CA, Gartner, IDC) ji prosazuje již několik let.

Cloud s vaším jménem

Problematice veřejných a privátních cloudů (plus různých derivátů či sloučenin, jako jsou cloudy hybridní a komunitní) se věnujeme již dlouho. Třetím by podle Citrixu měl být osobní cloud – soubor všeho, co nám umožňuje osobní existenci v informačním světě: naše data, aplikace, zařízení, preference, sociální vazby (zejména zanesené explicitně či implicitně v nejrůznějších aplikacích a sítích) či informace o naší poloze.

Význam slova cloud je tím sice natahován na samou mez únosnosti, nicméně zařízení stranou – podstatou tohoto cloudu jsou skutečně informace, a to naše (námi vytvořené či využívané) a o nás. S tím, jak se postupně rozšiřuje počet řešení, na nichž s těmito informacemi musíme pracovat (dnes se stávají standardem tři či čtyři – chytrý telefon, notebook, tablet a někdy i stolní PC), a častost migrace z jednoho zařízení na další, se zvyšuje též potřeba snadného sdílení informací (a obsahu) mezi těmito zařízeními. Zdaleka nejlepším řešením je pochopitelně cloud – tedy výměna dat nikoliv pomocí USB kabelu či externího disku, ale cestou synchronizace informací a jejich sdílení mezi aplikacemi (či úložišti) jednotlivých zařízení prostřednictvím on-line služeb. Ostatně i tento článek vznikal nikoliv ve Wordu, ale v aplikaci Evernote, která právě takové sdílení dat a obsahu mezi různými zařízeními a platformami (PC, MAC, iOS, Android) plně automatizuje a zároveň data průběžně zálohuje „v cloudu“.

Citrix vcelku pochopitelně v oblasti sdílení osobních dat mezi zařízeními či (slovy Marka Templetona) v řešení, která umožní, aby data následovala uživatele a byla mu vždy po ruce, vidí příležitost pro velký byznys i první krůček na cestě k DaaS (Desktop-as-a-Service). Proto, podobně jako VMware o týden dříve, představil platformu ShareFile, která nabízí právě tyto funkce společně s integrací do produktů a řešení Citrixu a možnosti využití v produktech třetích stran díky API. Zatímco VMware označuje svůj projekt „Chobotnice“ za firemní alternativu k populárnímu Dropboxu, Citrix hovoří o korporátním protějšku „iCloudu“.


Úvodní foto: © lpstudio - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 1/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře