Tři ze čtyř firem se cítí ohroženy změnami trhu způsobenými IT

Podle analýzy společnosti McKinsey & Company si 74 procent evropských firem myslí, že jsou extrémně vystaveny změnám na trhu způsobeným informačními technologiemi.

Tři ze čtyř firem se cítí ohroženy změnami trhu způsobenými IT


Pouze 18 procent firem však věří, že jsou v nasazování nových technologií rychlejší a lepší než jejich konkurenti. Podle společnosti Cisco, která průzkum iniciovala, by se měly firmy v nových ekonomických podmínkách zaměřit na větší propojení informačních technologií s podnikovou strategií.

„Existuje početná skupina ředitelů firem, kteří stále považují informační technologie a interní IT oddělení jen jako administrativní zázemí pro jejich činnost, namísto toho, aby je vnímali jako podpůrné nástroje pro dosažení konkurenční výhody, naplnění podnikové strategie a budoucí růst. Přitom již dnes řada firem využívá například různé technologické nástroje pro spolupráci, které prokazatelně zvyšují jejich produktivitu a snižují provozní náklady,“ říká Alexander Winkler, generální ředitel společnosti Cisco Systems Česká republika.

Podle analýzy McKinsey si sice 71 procent procent evropských společností myslí, že by měla být podniková strategie s informačními technologiemi více propojena, ale pouze 27 procent z nich se vyjádřilo, že to v současné době považují za aktuální krok i ve své vlastní firmě. Jedním z důvodů tohoto stavu může být podle studie i to, že třetina firem zatím nepovažuje informační technologie za jedno ze tří hlavních kritérií, které by jim mohlo pomoci dosáhnout konkurenční výhody.

„Jedním z prvních kroků na cestě většího propojení IT a byznysu by mělo být rozšiřování ekonomického vzdělání IT ředitelů, které by mělo být spojeno s předáním větší odpovědnosti i pravomocí. Statistiky například ukazují, že zatímco v Evropě dnes přímo generálnímu řediteli reportuje pouze 31 procent IT ředitelů, v USA a Kanadě je to 56 procent a jinde ve světě v průměru okolo 48 procent,“ vysvětluje Winkler.

Z výsledků analýzy McKinsey vyplývá, že využívání informačních technologií v evropských firmách již dnes přináší uspokojivé výsledky například ve zvyšování produktivity, provozní efektivnosti nebo při vytváření inovativního prostředí. Nové podmínky na trhu však podle autorů studie posouvají hranici mnohem výše, a aby v nich společnosti uspěly, budou muset ve všech těchto oblastech postupně dosáhnout úplného maxima.

„Historické zkušenosti ukazují, že v období ekonomického poklesu dochází ke změnám vedoucího postavení firem na trhu. Například jen zhruba polovina globálních IT firem, které patřily před recesí v letech 2000 až 2001 k lídrům na trhu, si svou pozici udržely i po ní. To představuje jednak hrozbu pro současné vedoucí společnosti na trhu, na druhou stranu však i obrovskou příležitost pro ostatní,“ doplňuje Winkler.

Podle analýzy společnosti McKinsey si většina evropských společnosti i přes některé pozitivní zprávy z poslední doby myslí, že současné změny na trhu vyvolané ekonomickým poklesem neznamenají jen obrat ekonomického cyklu, ale že jde o nastolení trvale obtížnějších podmínek a firmy se jim budou muset dlouhodobě přizpůsobit. Jak uvedlo 31 procent firem, stanovily si v reakci právě na změněné spotřební návyky jako prioritu vývoj nových produktů a služeb.

Komentáře