Unified Communications: Jaký je aktuální stav?

Průzkum mapující stav implementace UC technologií, který mezi jejich evropskými distributory provedla společnost Aastra Technologies ve spolupráci s analytickou firmou Frost & Sullivan

Unified Communications: Jaký je aktuální stav?


Globální ekonomická situace ovlivnila celou řadu odvětví, trh s řešeními Unified Communications (UC) nevyjímaje. Poslední dva roky byly jak pro dodavatele telekomunikačních technologií, tak pro jejich distribuční partnery nesmírně náročné, protože ekonomická recese přiměla mnoho zákazníků odložit investice do komunikačních technologií. Společnost Aastra Technologies provedla ve spolupráci s analytickou firmou Frost & Sullivan průzkum mezi evropskými distributory UC technologií, který mapuje aktuální stav implementace UC technologií.

 

Nový přístup k UC technologiím

Podle tohoto průzkumu jsou na evropském trhu UC technologie nasazeny zatím pouze ve velmi omezeném rozsahu. Pouze 4,7 % respondentů z řad distribučních partnerů uvedlo, že většina jejich zákazníků již UC implementovala. Avšak téměř dvě třetiny uvedly, že jejich zákaznická báze nasadí UC během příštích tří let – viz graf 1.

 

 

Velká část zákazníků (téměř 40 %) UC technologie nezavrhuje, pouze odkládá svá investiční rozhodnutí a čeká na příznivější ekonomickou situaci. Průzkum očekává zlepšení již na konci roku 2010 a v průběhu roku 2011. Globální recese také změnila přístup k dodávkám UC technologií – více zákazníků nyní uvažuje o postupném rozšiřování existující infrastruktury namísto jejich kompletního nahrazení novou technologií, a stále častěji podniky také uvažují o hostovaných řešeních – viz graf 2.

 

 

Z pohledu odvětvového rozdělení je největší zájem očekáván ze strany finančních organizací, které vždy adoptují nové technologie mezi prvními. K dalším segmentům s velkým UC potenciálem patří především IT a telekomunikační dodavatelé a poskytovatelé služeb, dále pak poskytovatelé profesionálních služeb (právní, realitní, konzultační, HR a účetní kanceláře).

 

Překážky a přínosy

V případě dotazů na bariéry, které brání rychlejšímu rozšíření UC technologií, jmenovala většina respondentů náklady na zavedení technologií (jak licenční, tak implementační náklady). Třetí nejcitovanější překážkou byla orientace na jiné prio­rity než UC technologie (například bezpečnost, datová centra, sítě apod.), které spotřebovávají investiční výdaje.

I přes tyto bariéry však panuje všeobecná shoda o tom, že UC technologie nabízejí velkou příležitost jak pro prodejce, tak pro zákazníky. Kromě VoIP sítí a IP ústředen je klíčovým důvodem pro nasazení konvergence pevných a mobilních sítí (FMC: fixed-mobile konvergence), která podnikům umožňuje propojit mobilní a pevné podnikové sítě, což ilustruje důležitost komunikační mobility v mnoha podnicích. K dalším atraktivním nástrojům patří Unified Messaging a Telephony Presence, a to zejména u malých a středně velkých společností, zatímco aplikace kontaktních center jsou vysoce oceňovány u korporací.

Jaké přínosy jsou pro zákazníky UC řešení nejdůležitější? Průzkum ukázal, že společnosti si od UC řešení slibují především úspory provozních nákladů, zvýšení produktivity a zlepšení spokojenosti svých zákazníků. Poměrně vyso­ko si na tomto žebříčku stojí také lepší možnosti práce z domova a na cestách, zatímco politika „zelených IT“ je v souvislosti s UC přínosy citována nejméně. Podobně firmy nevnímají UC jako konkurenční výhodu, ale spíše jako standardní technologii, kterou dříve či později budou muset implementovat.

 

Kdo rozhoduje o zavedení UC

Při rozhodování o nasazení UC technologií jasně převažuje IT oddělení následované s mírným odstupem podnikovým top managementem. Je zajímavé, že telekomunikační oddělení, tradičně zodpovědná za oblast komunikace a spolupráce, ztrácejí v oblasti UC svou důležitost a jsou v procesu rozhodování až čtvrtá nejdůležitější. Rostoucí důležitost IT oddělení a naopak snižující se role Telco oddělení ilustruje transformaci komunikačního odvětví od převážně hlasových přenosů k primárně datovým službám.

Průzkum společností Frost & Sullivan a Aastra Technologies ukázal, že nedávná ekonomická recese negativně ovlivnila rychlost zavádění Unified Communications technologií do podniků a organizací. Na druhou stranu se však ukazuje, že toto zpomalení bylo jen dočasné a že v příštích třech letech nabídne dodavatelům UC technologií a služeb významný tržní potenciál.

 

Vyšlo v CIO Business World 11/2010

Komentáře