VMware přichází s Cloud Foundry - otevřenou platformou jako službou (PaaS)

VMware a vývojáři v oblasti cloudu se spojili při vývoji otevřené platformy jako služby ve snaze urychlit vývoj aplikací a jejich uvedení do nové éry cloudu

VMware přichází s Cloud Foundry - otevřenou platformou jako službou (PaaS)


Společnost VMware představila Cloud Foundry, otevřenou platformu jako službu (PaaS). Cloud Foundry představuje novou generaci aplikační platformy vytvořenou speciálně pro prostředí cloud computingu a dostupnou jako služba firemními datacentry a poskytovateli služeb veřejného cloudu. Cloud Foundry podle svých autorů zefektivňuje rozvoj, zajištění a provoz moderních aplikací a zvyšuje možnosti vývojářů rozvíjet, provozovat a škálovat jejich aplikace v prostředí cloudu. Zároveň podporuje nabídku veřejného a privátního cloudu, produktivní vývojová rozhraní s oborovými standardy a infrastrukturu servisních aplikací.

„Přechod ke cloud computingu mění představy a očekávání, které podniky a zákazníci vůči aplikacím mají. Stává se tak nespornou výzvou pro tradiční vývoj aplikací a jejich infrastruktury,“ říká Tod Nielsen, viceprezident pro aplikační platformy, VMware.

VMware tak představuje novou službu - open source projekt PaaS a první „Micro Cloud“ PaaS řešení. VMware představilo Cloud Foundry tento týden v rámci události, které se zúčastnily tisíce vývojářů, a kterou vedl výkonný ředitel VMware Paul Maritz, Rod Johhnson, senior viceprezident pro strategie aplikační platformy, VMware, Mark Lucovsky, viceprezident pro vývoj aplikační platformy, VMware a Derek Collison, technický ředitel a vedoucí architekt pro aplikační platformy, VMware.

Klíčoví vývojáři oboru zdůraznili důležitost otevřené PaaS pro cloud. Celé akce se jako přednášející zúčastnili: Dion Almaer a Ben Galbraith, spoluzakladatelé FunctionSource, Ryan Dahl, tvůrce Node.JS z Joyent, Ian McFarland, viceprezident pro technologie, Pivotal Labs, Roger Bodamer, 10Gen, správce MongoDB a Michael Crandell, výkonný ředitel a spoluzakladatel RightScale.

Vývoj aplikací pro éru cloudu

V současné době se vývoj aplikací setkává s celou řadou nejrůznějších výzev:

•    Různorodost vývojového rámce jednotlivých aplikací díky vyšší produktivitě napříč různorodými jazyky
•    Nová aplikace potřebují zahrnovat i mobilní, sociální a SaaS integraci v rámci své hlavní aplikace
•    Rozsáhlé inovace servisních aplikací, vytváření nových dat, zasílání zpráv a aplikace pro web vytvářejí bloky rozsáhlého škálování a výzvy vysoké míry přenosu dat běžného pro cloud computing
•    Nejrůznější možnosti umístění cloudu, požadavky zákazníků na umístění a flexibilní přesuny aplikací napříč podnikovými privátními cloudy a širokou škálou poskytovatelů služeb cloudu

Prvotní nabídky PaaS však vývojáře omezovaly na specifické nebo nestandardní vývojová rozhraní, limitované počty servisních aplikací nebo samostatné služby cloudu řízené prodejci. Tyto neslučitelné platformy zamezují přenositelnosti aplikací, uzavírají vývojáře do specifických nabídek a omezují pohyb aplikací nejen mezi jednotlivými poskytovateli cloudu, ale občas dokonce i v rámci vlastních podnikových datacenter.

Cloud Foundry: Volba vývojového rozhraní, servisních aplikací a cloudů

Cloud Foundry je aplikační platformou vytvořenou speciálně ke zjednodušení konečného vývoje, umístění a provozu aplikací éry cloudu. Cloud Foundry řídí rozličné servisní aplikace a aplikace připravené ve více vývojových rozhraních a automatizuje jejich rozmístění a základní infrastrukturu napříč různorodou infrastrukturou cloudu.

Cloud Foundry rozšiřuje závazek, který VMware deklaroval směrem k otevřené PaaS. Umožňuje široký výběr vývojového rozhraní a jazyků, rozmanitou správu aplikací a prostředí umístění v cloudu. Cloud Foundry také přináší vysoký stupeň přenositelnosti a minimalizuje uzamčení aplikací díky tomu, že umožňuje vývojářům jejich přemístění mezi prostředími, napříč poskytovateli cloudu a firemními datacentry – bez pozastavení činnosti nebo změny aplikace.

Cloud Foundry podporuje populární, vysoce produktivní programovací rozhraní včetně Spring pro Java, Ruby na Rails, Sinatra pro Ruby a Node.js. Zároveň poskytuje podporu pro další rozhraní založená na JVM včetně Grails. Ootevřená architektura umožňuje podporu dalších rozhraní v budoucnu. V oblasti servisních aplikací bude Cloud Foundry primárně podporovat databáze MongoDB, MySQL a Redis s plánovanou podporou pro služby VMware vFabric.

Cloud Foundry není vázán k žádnému konkrétnímu prostředí cloudu ani nepotřebuje pro své fungování infrastrukturu VMware. Cloud Foundry podporuje umístění do jakéhokoli veřejného a privátního prostředí cloudu včetně těch, která jsou postavená na VMware vSphere i těch, která jsou nabízena partnery VMware vCloud, poskytovateli veřejných cloudů nespadajících pod VMware i prezentovanou podporou webových služeb Amazon poskytovatelem správy cloudu Right Scale.

Cloud Foundry bude nabízen v několika různých variantách:

•    Nová služba pro vývojáře spravovaná VMware – Tato služba, nyní dostupná v beta verzi na www.cloudfoundry.com, je plně funkčním veřejným cloudem služby PaaS. Je provozována VMware a umožňuje vývojářům přístup ke Cloud Foundry a poskytuje jim simulace pro nové služby a provozní optimalizaci. Prostřednictvím tohoto PaaS prostředí mohou vývojáři rozmístit a škálovat v cloudu své aplikace během vteřiny.

•    Komunitní open source PaaS projekt – Dostupný na webových stránkách www.cloudfoundry.org, open source projekt a komunita pod licencemi Apache 2 umožňuje vývojářům zkoumat, vyhodnocovat a upravovat Cloud Foundry software založený na jejich vlastních potřebách při minimalizaci rizika uzamčení. Tento model poskytuje potřebný stupeň rozšiřitelnosti, umožňuje komunitám rozšířit a integrovat Cloud Foundry do jakékoli rámce, servisní aplikace nebo infrastruktury cloudu.

•    Nový Cloud Foundry Micro Cloud – S dostupností v průběhu druhého čtvrtletí roku 2011 bude Cloud Foundry Micro Cloud kompletní ke stažení připravený balíček Cloud Foundry, obsahující virtuální stroj pro desktop vývojáře, který umožní zjednodušený vývoj a testování aplikací. Tento model umožní vývojářům vytvářet a testovat aplikace na jejich vlastních přístrojích a ujistit se, že aplikace, které poběží lokálně, budou bez problémů fungovat také v praxi, aniž by byla potřeba další modifikace v jakémkoli privátním nebo veřejném cloudu založeném na Cloud Foundry.

•    Cloud Foundry pro podniky a poskytovatele služeb – V budoucnu bude VMware nabízet také komerční verzi Cloud Foundry pro podniky, které by chtěly nabízet PaaS v rámci svých vlastních privátních cloudů a pro poskytovatele služeb, kteří by chtěli nabízet Cloud Foundry prostřednictvím služeb svých veřejných cloudů. Toto komerční řešení umožní podnikům začlenit prostředí PaaS do aplikační infrastruktury svého servisního portfolia. Řešení pro poskytovatele služeb bude navíc nabízet i příslib přenositelnosti napříč prostředími hybridního cloudu a ponechá tak volnost jak při interním rozmístění, tak při migraci k jednomu z téměř 3 500 vCloud partnerů VMware.

Komentáře