VSHosting uvádí na trh VSCloud pro pružnou práci s cloudem

Společnost VSHosting představila službu s názvem VSCloud, díky níž by měli provozovatelé serverů a internetových projektů ušetřit část svých nákladů a získat vyšší pružnost při plánování a správě výpočetních prostředků nutných pro provoz svých projektů.

VSHosting uvádí na trh VSCloud pro pružnou práci s cloudem


Služba VSCloud podle svých autorů reaguje na sílící poptávku na IT trhu po cloudových službách, jejichž podstatou je poskytování sofware a IT infrastruktury formou služby prostřednictvím Internetu. Při využití této služby není nutné kupovat ani hardwarově spravovat servery – vše se nastaví v online administraci VSCloud.

Vývoj celé cloudové platformy VSCloud trval více než 1 rok. „Nejnáročnější část na vývoji celého systému bylo  vyladění všech slabých míst tak, aby platforma VSCloud byla plnohodnotnou náhradou fyzických serverů“, uvedl Jan Martinů, technický ředitel projektu VSCloud a systémový architekt celého řešení. Později dodal: „Doufám, že VSCloud zajistí klidnější spaní provozovatelům internetových projektů a serverů a že VSCloud splní jeden ze svých primárních cílů – ušetří provozovatelům internetových projektů a serverů spoustu času a starostí“.

Základním principem platformy VSCloud je nahradit málo a středně výkonné fyzické servery umístěné po kancelářích a serverovnách cloudovou službou. Uživatelům VSCloud tak odpadne nutnost kupovat servery a vynakládat na provoz další náklady, mezi něž patří poplatky za elektrickou energii, umístění v serverovně, servis hardware či nákup rozšiřujících komponent pro zvýšení výkonu serveru (upgrade).

VSCloud

Výhodou služby VSCloud je možnost provádět zvýšení či snížení výkonu prakticky v reálném čase online přes webovou aplikaci a platit vždy tak jen za výkon, který uživatel potřebuje. Na jeden den je tak možno zvýšit výkon i o několik set procent například z důvodu reklamní kampaně a další den výkon opět snížit a platit méně. Poplatky ve VSCloud jsou účtovány denně dle denní sazby podle aktuálního nastaveného výkonu a není tak nutné platit zvýšení výkonu na dlouhou dobu.

Technická infrastruktura VSCloud by měla být díky integrované Fail-Over technologii odolná vůči poruše svých jednotlivých částí. V případě, kdy dojde k poruše na jedné části infrastruktury VSCloud, uživatelé jsou automaticky přesunuti na funkční část VSCloudu. Pokud dojde k plánované údržbě části VSCloudu, uživatelé nepocítí nic, jelikož jsou jejich servery za běhu přesunuty na jinou část infrastruktury VSCloud. Mezi další vlastnosti VSCloud patří například automatizované šablony na instalaci operačních systémů. Bez zásahu uživatele se operační systémy automaticky nainstalují a uživatel může sledovat průběh instalace. VSCloud podporuje linuxové operační systémy, ale také systémy Microsoft Windows a v budoucnu též systém FreeBSD.

Infrastruktura VSCloud je umístěna v datacentru VSHosting. VSHosting je rovněž od roku 2008 členem českého peeringového centra NIX.CZ a od roku 2010 členem slovenského peeringového centra SIX.SK.

Podle odhadů Forbes bude v roce 2015 míra tržeb ze všech cloudových služeb celosvětově přesahovat 35 miliard dolarů, přičemž cloudové služby zajišťující infrastrukturu jako službu (IaaS – Infrastructure as a Service) budou činit 40% z těchto tržeb a s meziročním růstem od roku 2015 kolem 13% ročně. Růst cloudových služeb bude mít dopady i na české distributory a prodejce serverů a poskytovatele některých serverových služeb.

„Více než 25% ze všech prodaných serverů v ČR disponuje nízkým výkonem a je u nich kladen důraz hlavně na nízkou pořizovací cenu. Tyto servery jsou ihned nahraditelné službou VSCloud. Negativní dopad bude mít růst cloudových služeb také na poskytotovatele ultralevných a málo výkonných dedikovaných serverů a na poskytovatele tzn. VPS – tedy virtuálních privátních serverů, u kterých očekáváme pokles poptávky,“ říká Damir Špoljarič.

 

Služba VSCloud – technické informace a technické zákulisí služby

Typ cloudové služby:        IaaS (Infrastructure as a Service)

Jednotlivé servery založené uživatelem ve VSCloud jsou plnohodnotné virtuální servery s vyhrazenými a garantovanými výpočetními prostředky.

Rozsah výkonu jednotlivých virtuálních serverů ve VSCloud (možno kdykoliv měnit):
CPU:            1 až 8 CPU
RAM:            1 až 8 GB
HDD:            10GB až 250GB s možností připojit další virtuální disky k virtuálnímu serveru
Připojení k Internetu    1Gbps s maximální agregací 1:50

Maximální počet virtuálních serverů na jednoho klienta ve VSCloud: neomezeno

Parametry datacentra, ve kterém je umístěna infrastruktura VSCloud:
Kategorizace datacentra:    TIER 3+ (většina parametrů datacentra splňuje TIER4)
Zálohování el. energie:     N + N (2 dodavatelé energie, diesel agregáty, baterie UPS)
Protipožární systém:        SHZ systém s inertním plynem FM-200
Bezpečnost datacentra:    bezpečnostní služba, kamerový systém, el. přístupový systém

Technická infrastruktura VSCloud

1, jednotlivé výpočetní jednotky jsou založeny na multijádrových procesorech AMD Opteron (2x či 4x 12core AMD Opteron per CLOUD NODE). Každý výpočetní jednotka obsahuje minimálně 64GB RAM.

2, disková jednotka (storage unit) je složena z 24x SAS HDD v režimu RAID6 s 24GB cache, redundantními řadiči a připojením 2x 10Gbps do switche. Každá disková jednotka disponuje rovněž 2x 1Gbps připojením, které je použito k interní komunikaci systému a monitoringu. Pro přenos dat jsou určeny 10Gbps rozhraní. Připojení je realizováno na technologii ethernet.

3, síťové prvky jsou zvoleny zařízení značek Cisco a Juniper, přičemž rozdílnost značek je zvolena záměrně pro eliminaci případných výrobních vad v jednom typu zařízení.

Náčrt zapojení cloudu je vyobrazen na přiloženém obrázku.

Podporované operační systémy:    Windows, Linux a v budoucnu také freeBSD

Fungování samoinstalačních šablon

Samoinstalační šablony umožňují instalaci systému bez zásahu člověka. Nejedná se o kopírování předinstalovaného operačního systému, ale o automatizovaný proces, kdy tento proces za uživatele "odklikává" jednotlivé volby instalačního procesu. Uživate může průběh instalace sledovat pomocí konzole. U šablony pro Windows je pouze nutné ručně odklepnout souhlas s licenčními podmínkami společnosti Microsoft.

V současné době jsou k dispozici šablony pro Windows Server Datacenter 2008, Debian GNU/Linux stable 64-bit CZ, CentOS. Dále jsou k dispozici šablony pro LAMP server (Linux + Apache + MySQL + PHP) s podporou predinstalovaného systému Joomla. Na dalších šablonách se soustavně pracuje.

Grafy vytížení

Ke každému virtuálnímu serveru jsou k dispozici grafy vytížení jednotlivých virtálních serverů. Konkrétně grafy vytížení CPU, I/O (input/ouput) diskových operací, datové přenosy.

Konzole

Ke každému serveru je k dispozici konzole dostupné přes VNC a integrovaného Java či Flash klienta.

Služba VSCloud – ekonomické informace, ceník

Služba VSCloud je hrazena dopředu formou předplácení kreditu, ze kterého se následně odečítají jednotlivé dílčí poplatky za využívané služby a jednotlivé parametry výkonu.

Účtování probíhá vždy na následující celý den. Pokud je některý parametr serveru VSCloud zvýšen či je doobjednána nová služba, je spočítána pouze poměrná část zbytku dne a tato částka se odečítá z kreditu. U výkonu (procesor, paměť, diskový prostor) je doúčtován poměrnou částí do konce dne pouze rozdíl mezi již uhrazeným výkonem a navýšeným výkonem. O půlnoci se následně odečítají poplatky vždy na další den.

Stejným způsobem denního účtování je zpoplatněna i licence Windows Server od společnosti Microsoft. Je tak možné mít založený Windows Server např. pouze i na 1 den a neplatit tak licenci na celý měsíc nebo licenci kupovat. VSCloud bude pro servery svých uživatelů nabízet i další licencované produkty společnosti Microsoft a Parallels, které již mohou být účtovány měsíčně. Měsíčním způsobem budou dále hrazeny i doplňkové služby VSCloud, mezi které bude patřit např. administrace serveru, dokupování IP adres, výhodnějších datových balíčků a další.

Datové toky nad rámec limitu jsou účtovány dle reálné aktuální spotřeby. Účtován je pouze odchozí datový tok a pouze v případě překročení limitu. K omezení rychlosti v případě překročení datového
limitu nedochází.

VSCloud si klade za cíl prosadit se na zahraničním trhu a i z tohoto důvodu jsou ve VSCloud podporovány další měny. V současné době jsou podporovanými měnami česká koruna, euro a americký dolar. Počet podporovaných měn se v budoucnu rozšíří.

Aby bylo možné službu hradit a bez časových průtahů, podporuje VSCloud následující platební metody:

1, bankovní převody – účty v ČR (raiffeisenbank, ČSOB) a v SR (Tatrabanka)
2, platební/kreditní kartou
3, PayPal

Všechny platební metody budou aktivní od 15.9.2011, kdy bude VSCloud spuštěn do produkčního provozu s veškerými garancemi a bude možno službu hradit. Do této doby je služba VSCloud poskytována bezplatně. I po spuštění se však předpokládá zachování minimálního bezplatného kreditu k vyzkoušení služby pro nové uživatele.

V případě, kdy uživateli dochází kredit a zbývá kredit už pouze na 14denní provoz parametru "diskové uložiště", servery se vypnou. Po vyčerpání i tohoto zbývajícího kreditu pro diskové uložiště se servery smažou. Toto opatření je zde proto, aby v případě zapomenutí úhrady kreditu nedošlo k okamžitému smazání serverů, což by mohlo mít pro uživatele fatální následky. VSCloud automaticky uživatele informuje o docházejícím kreditu emailem. V případě je i funkce na automatické dobíjení kreditu z platební karty.

Komentáře