Windows 7: Podniky stále čelí problémům s kompatibilitou

Společnosti, které se rozhodly pro přijetí Windows 7, stále hlásí problémy s kompatibilitou. To i přesto, že Microsoft tentokrát věnoval zajištění kompatibility aplikací s novým operačním systémem mnohem více času, než v případě Windows Vista.

Windows 7: Podniky stále čelí problémům s kompatibilitou


Toto zjištění vyplývá z výsledků testování londýnské společnosti ChangeBase, která zkoumala operační systém Windows 7 s 20 velkými uživateli, z nichž každý měl nainstalovaných několik tisíc aplikací. ChangeBase přitom zjistila, že 60–80 % aplikací bude třeba nějakým způsobem upravit, aby si plně porozuměly s Windows 7.

Generální ředitel společnosti ChangeBase, John Tate, prohlásil, že kompatibilita byla a stále je jednou z největších výzev pro Microsoft, který se snaží přesvědčit uživatele k přechodu na operační systém Windows 7. Jedním dechem ovšem dodal, že se situace oproti počátečním problémům s Windows Vista přesto markantně zlepšila. „Významní výrobci softwaru sami odstranili mnoho problémů,“ podotýká Tate, podle nějž je zajištění kompatibility především odpovědností samotných výrobců softwaru.

Ne všechny zjištěné problémy byly podle Johna Tatea natolik významné, aby s nimi společnosti nemohly žít. „Záleží na tom, jak jste nároční. Problémy s kompatibilitou se mohou vyznačovat například jen tím, že nelze nainstalovat nebo zobrazit nápovědu,“ vysvětluje Tate. Zajímavé je, že problémy vždy nezpůsoboval technologický skok z Windows XP na Windows 7. Byly zaznamenány i obtíže pramenící z přechodu z Windows Vista na Windows 7. „Zjistili jsme, že určité procento softwaru – mezi osmi až 12 procenty – určeného pro Windows  Vista pod Windows 7 zkrátka nespustíte,“ konstatuje Tate.

Dle zjištění společnosti ChangeBase problémy s kompatibilitou způsobuje často krabicový software a ještě častěji aplikace vyvinuté in-house. Podle Tatea jeho společnost narazila na spoustu krabicového softwaru, který si s Windows 7 neočekávaně nerozuměl – konkrétní názvy však odmítl zmiňovat.

Společnost ChangeBase sama vyrábí software AOK, který slouží k zjišťování a nápravě problémů s kompatibilitou dokonce i u aplikací vyvinutých in-house. Přesto však Tate varuje, že okolo pěti procent problémů jejich produkt zkrátka nevyřeší.

Podle Tatea by si měly všechny společnosti plánující nasazení operačního systému Windows 7 nejprve vyzkoušet, zda pod ním bez problémů poběží všechny potřebné aplikace. V případě zjištění problémů s kompatibilitou je nejprve třeba tyto vyřešit, a až posléze přikročit k ostrému nasazení Windows 7.

Komentáře