Zelená pro tiskové služby

Ekologie a ekologické chování jako jedno z nejdiskutovanějších témat současného světa zasahuje snad do všech oblastí lidské činnosti. Přirozeně se mu tedy nelze vyhnout ani v případě informačních technologií. V tomto článku se zaměříme na ekologii v oboru kancelářského a firemního tisku.

Zelená pro tiskové služby


V souvislosti s ekologií v IT se většinou mluví o serverech, osobních počítačích nebo o monitorech a sleduje se především spotřeba energie. U tiskových zařízení však musíme brát v úvahu další faktory. Na rozdíl od ostatního hardwaru se totiž na celkovém ekologickém zatížení podílí i spotřebovaný papír, toner a mechanické opotřebení stroje, a to mnohem větším dílem než spotřebovaná energie.

Ekologie na straně tiskového zařízení

Jestliže se důkladněji podíváme na spotřební materiál, můžeme jej rozdělit do tří hlavních kategorií – tiskové médium, toner a opotřebitelné tiskové součásti. Pro zjednodušení budeme jako tiskové médium brát běžný kancelářský papír a coby příklad opotřebitelné tiskové součásti vezmeme tiskový válec.

Spotřebu papíru není možné z hlediska tiskového zařízení nijak podstatně omezit, zde záleží spíše na ekologickém chování uživatele, nicméně současná zařízení nabízejí několik možností, jak tuto spotřebu  alespoň omezit. V první řadě se jedná o funkci oboustranného tisku. Téměř všechna současná zařízení disponují duplexní jednotkou a umožňují tak uživateli ušetřit až 50 % papíru. Další možností je soutisk více stran na jednu nebo tisk do brožury, kdy je formát dokumentu zmenšen například z A4 na A5 a dokument je tak vytištěn na podstatně menší množství papíru. U toneru a tiskového válce je již situace jiná, ekologičnost jednotlivých zařízení můžeme jednoduše posuzovat podle kapacity toneru a životnosti tiskového válce. V obou případech najdeme na trhu podstatné rozdíly a to i při porovnání tiskových zařízení stejné kategorie. Například kapacita toneru u méně výkonných laserových tiskáren se může pohybovat od 1 500 stran po 9 000 stran, životnost tiskového válce i dalších komponent od 2 tisíc po 100 tisíc stran. Pokud srovnáme množství odpadu (prázdné cartridge, opotřebované válce) po vytištění 50 tisíc stran, může rozdíl v hmotnosti odpadu dosáhnout až desítky kilogramů.

Stejně jako u ostatního hardwaru, setkáváme se i u tiskových zařízení se snahou o minimalizaci spotřebované energie. U laserových zařízení musí zapékací jednotka při tisku docílit teploty 150 °C a více, aby došlo k důkladnému zapečení toneru na papír. Spotřeba energie se tak při tisku zvedá až na hodnotu okolo 300–1 000 wattů, přičemž spotřeba energie v pohotovostním nebo klidovém režimu se pohybuje v jednotkách či desítkách wattů. Cestou k úspoře energie je tedy vypínat zahřívání zapékací jednotky, pokud je tiskové zařízení v klidu. Informace o spotřebě energie v tiskovém, pohotovostním i klidovém režimu, stejně jako o době zahřátí na provozní teplotu, jsou vždy uváděny v technických parametrech zařízení.

Ekologie na straně uživatele

I když současná tisková zařízení jsou vyráběna s mnohem větším důrazem na ekologii, stále má největší vliv na „zelený“ tisk uživatel a nejinak tomu bude i v budoucnu. Na něm především záleží, jestli používá funkce duplexu, nebo zda využije režim náhledu (draft, ecoprint) pro dokumenty, které nevyžadují takovou kvalitu tisku. Především ale, jestli netiskne dokumenty zbytečně. V současné době dominující elektronické korespondence sice téměř každý používá e-maily, SMS, nebo instant messaging na úkor dopisů a pohlednic, ale tento trend nijak neovlivňuje množství kancelářského tisku. Tisk e-mailů, kopírování faxů, zdvojená papírová archivace již elektronicky archivovaných dokumentů, to vše je zcela zbytečná ekologická, ale i ekonomická zátěž.

Pro ovlivnění chování uživatele lze však najít vhodné manažerské nástroje v podobě tiskových řešení. Tato řešení umožňují podrobně sledovat množství a rozložení tisku jednotlivých uživatelů a na základě toho nastavit limity a sankce za jejich přesažení.

Komentáře