Znáte efekty virtualizace na spotřebu elektrické energie?

APC (Schneider Electric) ve své aktuální vizi uvádí tři klíčové body, kterým je nutné porozumět, aby podniky správně interpretovaly souvislosti virtualizace a infrastruktury datových center.

Znáte efekty virtualizace na spotřebu elektrické energie?


APC (Schneider Electric) ve své aktuální vizi uvádí tři klíčové body, kterým je nutné porozumět, aby podniky správně interpretovaly souvislosti virtualizace a infrastruktury datových center.

1. Napájecí a chladicí technologie dnes zvládají nejen zabezpečit potřebnou dostupnost serverů, ale naplnit také požadavky kladené na změny v datových centrech, jež typicky doprovázejí konsolidaci a virtualizaci.

2. Spotřeba elektrické energie bude po virtualizaci vždy nižší, jakožto důsledek výpočetní konsolidace a redukce fyzického zapojení nejrůznějšího IT vybavení. Pokud však navíc dojde k optimalizaci napájecích a chladicích systémů tak, aby došlo k minimalizaci nevyužívaných kapacit, může se spotřeba elektrické energie snížit ještě výrazně více.

3. Efektivita infrastruktury datového centra, měřená ukazatelem PUE (Power Usage Effectiveness), se po virtualizaci zhorší, a to z důvodu fixních ztrát skrývajících se v nevyužitých kapacitách napájecích a chladicích systémů. Pokud jsou však tyto ztráty vhodným způsobem minimalizovány, může být ukazatel PUE přiveden zpět na původní úroveň, jaká panovala před virtualizací, někdy dokonce i lepší. Konkrétní přínosy budou pochopitelně záviset na povaze provedených změn.

Fyzická konsolidace serverů jakožto důsledek virtualizace snižuje spotřebu elektrické energie hned dvěma způsoby: za prvé přímo díky snížení počtu fyzických strojů a za druhé zprostředkovaně, ve formě úspory části energie, kterou servery spotřebují v souvislosti s provozem napájecích a chladicích systémů.

Ukazuje se rovněž, že při investicích do virtualizace serverů je vhodné zvážit také paralelní upgrade chlazení a napájení, neboť tak lze v důsledku výše uvedeného efektu dosáhnout dvojnásobné nebo i vyšší úspory elektrické energie. Pokud totiž nejsou napájecí a chladicí systémy přizpůsobeny novému počtu a struktuře serverů, dochází ke snížení efektivity infrastruktury datového centra (PUE), a to i přesto, že samotná spotřeba elektrické energie v absolutních číslech poklesne. Investice do infrastruktury datového centra je důležitá rovněž z pohledu jeho spolehlivosti, neboť snížení počtu fyzických serverů zvyšuje jejich relativní důležitost pro zajištění provozu bez výpadků dostupnosti.


Vyšlo v CIO Business World 6/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře