Branko Gugleta bude zastávat pozici ředitele výstavby a akvizic v UPC

Branko bude mít na starosti rozšiřování pokrytí a růst v nových oblastech. V této roli bude zodpovědný za veškeré aktivity spojené s rozšiřováním pokrytí UPC a případné akvizice nových společností. Tyto aktivity se mají stát jedním z hlavních zdrojů růstu společnosti. Branko se stal členem top managementu UPC a pracuje přímo pod vedením Franse-Willema de Kloeta.

Branko Gugleta bude zastávat pozici ředitele výstavby a akvizic v UPC


Branko před nástupem do UPC působil v roli marketingového ředitele virtuálního operátora Tesco Mobile, kde úspěšně etabloval novou značku na českém trhu. Předtím pracoval několik let ve strategii v Telefónice O2 ve Velké Británii a České republice. Před svým působením v telekomunikační branži se podílel na vstupu českého RWE na trh s prodejem elektrické energie.

Branko pochází z Ústí nad Labem, vystudoval Elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze s ročními stážemi v USA a Španělsku. Rád cestuje po světě, fotí a leze po horách. Branko hovoří česky, anglicky, španělsky a domluví se i německy a srbochorvatsky.


Úvodní foto: UPC
Komentáře