K dotacím z EU lze získat další výhody

Pomalu se rozjíždí další kolo evropských dotací. Miliardy, které jsou určeny i pro české firmy, mohou zvýšit jejich konkurenceschopnost. Nákup nových technologií, inovace, rekonstrukce výrobních hal – to jsou jen některé oblasti, kde mohou tuzemské společnosti získat finanční podporu. Na otázky k evropským dotacím a výhodnému spolufinancování odpovídá Jan Hanuš z KB EU POINT Komerční banky.

K dotacím z EU lze získat další výhody


Jaký dotační program je určený pro pořízení nových technologií, zejména pro mimopražské firmy?

Pro nákup technologií na výrobu nových výrobků je vhodný program Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Program je určen podnikům všech velikostí, které mají výrobu umístěnou mimo hlavní město Prahu. Dotace se vztahuje nejen na nákup technologií, ale částečně i na případné související stavební náklady nebo potřebný hardware a software. Součástí projektu může být i inovace procesu výroby, inovace organizačních procesů ve firmě nebo změna v designu produktu a zavedení nových prodejních kanálů. Žadatel o dotaci může získat až 45% podporu.

Co je k získání dotace potřeba doložit?

Především je nezbytné doložit ukončený výzkum, jímž se k novému výrobku dospělo, zda to bylo patentem, průmyslovým nebo užitným vzorem, nakoupenou licencí apod. Musí být doložena existence funkčního prototypu. Zájemce o dotaci musí dále počítat s nutností výběrových řízení na dodavatele v rámci realizace projektu a také s podmínkou pětileté udržitelnosti dotované investice.

Je možné žádat o dotace na úspory energií?

Úspory energií jsou v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost druhou finančně nejvíce podporovanou aktivitou. Pro realizaci tohoto typu investic doporučujeme program Úspory energie. V rámci něj je možné získat podporu na širokou škálu aktivit - od klasického zateplení obálky budovy přes výměnu rozvodů, modernizace soustav osvětlení až po pokročilejší investice typu využití odpadní energie ve výrobě nebo instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku.

Žadatel může získat podporu až do výše 50 %, dotace se poskytuje i na zpracování požadovaného energetického posudku. Důležitou informací bude u těchto projektů jejich návratnost. Pokud bude investice vykazovat delší návratnost, může být v rámci programu podpořena dotací. Pokud půjde o projekt s kratší návratností, bude moci žadatel využít pouze zvýhodněného finančního nástroje.

Oba programy jsou aktuálně otevřeny pro příjem žádostí.

Co udělat, když žadatel nemá dostatek vlastních prostředků?

V případě realizace projektu s dotací musí podnikatelé vždy počítat s tím, že celou investici musí nejprve realizovat ze svých prostředků a teprve následně jim bude získaná dotace proplacena. V rámci schvalovacího procesu je také nutné prokázat dostatečnou výši vlastních zdrojů na tuto realizaci nebo zajištění externího financování. Komerční banka má bohaté zkušenosti s financováním dotačních projektů a dokáže klientům připravit financování na míru projektu. Navíc můžeme klientovi nad rámec dotace nabídnout další výhody v podobě programů mezinárodních finančních institucí – program EuroInovace a program EuroPremium Young.

O jaké programy se jedná?

V rámci programu EuroInovace může klient získat bezplatnou záruku Evropského investičního fondu pro inovativní podniky za provozní nebo investiční úvěr. Záruka snižuje rizikové náklady banky. Klientovi ve výsledku můžeme nabídnout nižší úrokovou sazbu a nižší požadavky na zajištění úvěru.

Program EuroPremium poskytuje slevu na úrokové sazbě všem podnikům, které zaměstnávají nebo jinak podporují zaměstnatelnost mladých lidí do 30 let. Oba programy lze využít na úvěry spolufinancující projekt s dotací. Celkovou výhodu pro firmu lze proto kumulovat.

 

Pro více informací volejte bezplatnou infolinku KB 800 521 521 nebo navštivte www.kb.cz.

KB EU POINT 

 


Úvodní foto: KB
Komentáře