Společnost GISTin Up na podporu a rozvoj startupových projektů oficiálně zahájila činnost

Pro první fázi je na podporu nových řešení a projektů připraveno 700 milionů Kč, hledají se talenty nejen z Česka, ale z celé střední a východní Evropy. Díky partnerství s US Market Access Centre budou mít podpořené start-upy přístup přímo do Silicon Valley.

Společnost GISTin Up na podporu a rozvoj startupových projektů oficiálně zahájila činnost


Na co nejrychlejší rozvoj nových startupových projektů, nových firemních produktů a řešení a na rozvoj talentů i jejich kariéry se chce dle slov manažera projektu Vítka Šuberta prioritně zaměřovat společnost GISTin Up, která dnes zahájila v Praze svou činnost. „Z pohledu startupové scény klademe silný důraz na celospolečenský přínos projektu, na silný osobní rozvoj jeho nositele a na vytvoření prostředí, které umožní rychle a jednoduše začít. Naše služby tak poskytujeme jak začínajícím idealistům, tak i již připraveným startupům k národní či globální akceleraci nebo nositelům patentu či užitného vzoru a to bez jakéhokoliv oborového či podnikatelského omezení,“ doplnil V.Šubert.

Za vznikem projektu a společnosti GISTin Up stojí jeho zakladatelé Karel Janeček a Jan Nekovář, kteří si dali před více než půl rokem za cíl vybudovat nejen silný a kvalitní inkubátor přesahující hranice naší republiky, ale zároveň ho postavit na trvalých hodnotách rozvoje. Společným cílem je vybudovat v pražském Karlíně platformu (inkubátor), která by přilákala a podpořila rozvoj nejen českých, ale i zahraničních projektů. Vzájemnou spoluprací s dalšími inkubátory chce GISTin Up poskytovat služby v regionu celé východní a střední Evropy.

„S firmami a projekty z České republiky i regionu visegrádské čtyřky, mám já osobně i společnost US Market Access Center (USMAC) dlouholeté a pozitivní zkušenosti. Vždy, když jsme pracovali s českými začínajícími firmami, udělala na nás veliký dojem kvalita i technické dovednosti jejich pracovníků a také podnikatelský duch, se kterým jsme se setkávali,“ zdůvodňuje účast v tomto projektu Chris Burry, jeden z výkonných ředitelů společnosti USMAC, který je pověřen řízením aktivit USMAC realizovaných ve spolupráci se skupinou GISTin.

Přestože oficiální spuštění bylo ohlášeno teprve dnes, na podpoře několika projektů se již pracuje. Prvním konkrétním předmětem spolupráce je technologický projekt Shipvio, která propojuje odesílatele přeprav přímo s dopravci formou on-line logistického tržiště.

Foto: Team GISTin Up.

Čtěte také:
→ Sprintide Ventures pomůže 15-20 začínajícím technologickým firmám
Venture kapitálový fond Springtide Ventures se chystá pomoci patnácti až dvaceti společnostem ze střední Evropy a Izraele proniknout na vyspělé trhy v USA a EU. Očekává se, že bude v příštích třech letech do vybraných společností investovat úhrnem 40–60 milionů EUR.

G+


Úvodní foto: ali
Komentáře