Více než třetinu žen odradí od kariéry v technologické firmě složení kolektivu

Průzkum 5 000 evropskými IT profesionály se zabývá nerovnoměrným zastoupením žen a mužů v technologickém odvětví. Studie například poukazuje na to, že celých 38 % žen se zájmem o technologie odradí před vstupem do oboru skladba týmů, kde pracují především muži. Ke stejnému rozhodnutí vedl tento problém 29 % mužů. Téměř polovina (48 %) evropských IT profesionálů navíc uvádí, že pracují v převážně mužském kolektivu. Oproti tomu ženy převládají pouze v 7 % kolektivů.

Více než třetinu žen odradí od kariéry v technologické firmě složení kolektivu


Vyplývá to z průzkumu, který provedla mezi 5000 IT profesionálů společnost Kaspersky Lab. Více než polovina (53 %) IT profesionálek napříč Evropou v průzkumu uvedla, že by nechtěly pracovat v organizaci, kde je velký nepoměr mezi muži a ženami. To samé uvedlo 38 % jejich mužských kolegů.

Další zajímavá zjištění průzkumu:

  • Více než třetina IT profesionálek (37 %) tvrdí, že je celkový nedostatek žen v jejich oboru odrazuje od další kariéry v této oblasti.
  • Bezmála třetina žen s rozhodovací funkcí v oblasti IT tvrdí, že byly na svém pracovišti svědky povýšeného chování mužů.
  • Čtyři z deseti dotázaných žen si myslím, že mají větší šanci se rozvíjet v kolektivu, kde jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví, nebo kde převládají ženy.
  • 40 % žen s rozhodovací funkcí v oblasti IT je přesvědčeno, že by stát a univerzity měly více podporovat ženy a dívky ke kariéře v technologickém odvětví.
  • Jak muži, tak ženy mají s prací v IT sektoru pozitivní zkušenosti. 57 % mužů a 59 % žen ji popisuje jako stimulující. 51 % mužů a 49 % žen oceňuje možnost práce v kolektivu, kterou jim tento obor umožňuje. Naopak jako stresující tuto práci popsala méně než čtvrtina žen i mužů (24 % a 22 %).
  • Pro obě pohlaví jsou na práci IT profesionála velmi atraktivní platové podmínky – 46 % žen a 49 % mužů.


„V oblasti informačních technologií je v Evropě stále nedostatečné zastoupení žen. Je zřejmé, že k výraznému posunu nedojde ze dne na den, ale naše současná debata a průzkum nám pomáhají pochopit, jak je můžeme k technologiím a kybernetické bezpečnosti přilákat. Jak pro ně obor zatraktivnit a zpřístupnit. Hlavním smyslem přitom není přilákat několik nových odbornic, ale získat zcela nový pohled na oblast kyberbezpečnosti. Obor by díky vyššímu zastoupení žen mohl těžit z nového přístupu k analyzování, sledování a potírání kybernetických hrozeb,“ říká Ilijana Vavan, výkonná ředitelka společnosti Kaspersky Lab pro Evropu.

Pro Indii Lucas, která má v organizaci techUK na starosti nastavení zásad pro dovednosti, talent a rozmanitost, je nejdůležitější definovat několik primárních zásad: „Měli bychom se především zamyslet nad současným vnímáním kariéry v oblasti technologií. Společnosti a organizace by měly po svých rekruiterech požadovat, aby se snažili vyhledávat více ženských kandidátek. Vzdělávací instituce by se zase měly zabývat nevědomým upřednostňováním a předsudky.“

Wincie Wongová, zakládající členka charty Tech She Can společnosti PwC, dodává: „V první řadě by se měl změnit slovník používaný v technologické komunitě. Měl by být genderově vyváženější a neutrálnější, tak aby na ženy nepůsobil odpudivě. Při náboru v technologických firmách by se rovněž primárně nemělo hledět na programátorské dovednosti, ale i na přesahující schopnosti a jaký může mít žena celkový vliv na tým.“

„V oblasti technologií se klade přílišný důraz na jejich matematické aspekty, což mnohé adepty odrazuje. Vývoj technologií přitom vyžaduje daleko více než jen programování. Další dovednosti, jako je kreativita nebo empatie, jsou v oboru neméně důležité,“ komentovala šéfka komunikace v Communities for Code First Girls, Ewa Magiera.

O průzkumu: Společnost Kaspersky Lab provedla průzkum ve spolupráci s agenturou Arlington Research. Dotazováni byli muži i ženy pracující v oblasti IT nebo technologií. Předmětem dotazování bylo vnímání genderových rozdílů v rámci oboru, případný sexismus, kariérní překážky v IT/technologiích u obou pohlaví a co bylo motivem žen i mužů, aby pracovali v tomto oboru.


Úvodní foto: thodonal - Fotolia.com
Komentáře