IT Triatlon 2006: Nová sportovní tradice pro „ajtíky“

Poslední červnový víkend se na Slapské přehradě konal první ročník sportovní akce IT Triatlon. Cílem organizátorů bylo nejen připravit po sportovní stránce hodnotný závod pro lidi z oboru, ale také položit základní kámen nové tradice, která dokáže stmelit a vymezit IT komunitu jako silné odvětví české ekonomiky a zároveň podpořit teambuilding ve společnostech zabývající se informačními technologiemi.

IT Triatlon 2006: Nová sportovní tradice pro „ajtíky“


Poslední červnový víkend se na Slapské přehradě konal první ročník sportovní akce IT Triatlon. Cílem organizátorů bylo nejen připravit po sportovní stránce hodnotný závod pro lidi z oboru, ale také položit základní kámen nové tradice, která dokáže stmelit a vymezit IT komunitu jako silné odvětví české ekonomiky a zároveň podpořit teambuilding ve společnostech zabývající se informačními technologiemi.


Na oficiální stránky IT Triatlonu se dostanete tudy.


Letošní první ročník IT Triatlonu se zrodil­ ze sportovního nadšení lidí z IT branže. Pořadatelé akce v čele s hlavním organizátorem, firmou Elisa EMC Group, ale doufají, že jejich entuziasmus nevyprchá a příští rok se opět sejdou při druhém ročníku.

Partnery projektu se v letošním roce staly společnosti Alef0, Anect, Aquasoft, AutoCont, Cisco Systems, ČD Telematika, Equica, ICZ a Simac, občerstvení pro závodníky zajistila společnost Enervit a záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo informatiky ČR.

Celý závod se uskutečnil ve středně náročném terénu v okolí vodní nádrže Slapy, přičemž hlavními sportovními disciplínami bylo plavání (0,7 km), jízda na kole (20 km) a běh (5 km). Akce se zúčastnilo 80 závodníků, celkový počet návštěvníků akce se pak blížil ke dvěma stům. Pro nesoutěžící diváky byl po celé odpoledne připraven doprovodný program (pro ženy byl k dispozici například kosmetický koutek společnosti Avon s vizážistkami a manikérkou, nejmladší hosté pak mohli svůj čas trávit v dětském koutku), nechyběla samozřejmě ani muzika a bohaté občerstvení (grilování, míchané koktejly apod.). Celou akcí provázel moderátor Jan Pokorný.

Výtěžek ze startovného byl věnován organizaci TJ Záchranář.

Řekli po akci
„Původní cíle, tak jak jsme je s Mílou Rutem, Tomášem Kupkou a Pavlem Patákem v zimě v jakémsi baru nad ránem formulovali – byly splněny,“ hodnotí úspěšnost akce Jaromír Horák ze společnosti Equica, který byl jedním z lidí stojících u zrodu závodu. „Rozhodli jsme se uspořádat závod jako sportovní výzvu nám všem, kdo sedíme většinu času u počítače, a to se myslím podařilo. Já osobně jsem u nás v Aquasoftu a Equice prakticky neagitoval a podívejte se na tu účast. Hlavní přínos je pro každé­ho z nás zdravotní, psychický, ale zejména výkonnostní pro firmu. Proložit pracovní týden občasným tréninkem zvedá pracovní výkonnost na řekněme 150 % – vím to léta podle sebe a některých kolegů. To je mimo jiné důvod, proč u nás pracuje tolik sportovců! Další přínos spatřuji v tom, že se vcelku rutinní pracovní činnost obohatila o něco nového, co dokázalo lidi srovnat do jedné startovní lajny, teď si mají o čem povídat a snáz se jim budou překonávat občasné mezilidské nebo pracovní krize. Rád bych poděkoval všem, kteří uvolnili z rozpočtu pár desítek tisíc za partnerství, dresy, cestovné... Doufám, že to každá zúčastněná firma vyhodnotí pozitivně (i když jsme vyhráli my :-)), a 2. ročník tak na své propozice nenechá dlouho čekat.“

„Podle mého soudu byla akce velmi úspěšná,“ připojuje se organizátor závodu Martin Dvořák ze společnosti Aquasoft. „Na rozdíl od ostatních protagonistů závodu jsem nevěřil při jeho prvním ročníku v nějak oslňující počet startujících. Závod byl dle mého názoru pro IT veřejnost extrémně náročný a účast na něm mi udělala opravdu radost. Úspěšnost akce také posuzuji podle nulového počtu zranění a kolapsů. V neposlední řadě je důležité, že se mi prostě líbila a že jsem nezaznamenal žádnou negativní reakci ze strany startujících ani doprovodu.“

„Když jsme s iniciátory prvního ročníku IT triatlonu poprvé diskutovali o tomto záměru, dali jsme si za úkol vytvořit akci určenou speciálně pro pracovníky z oblasti ICT, která by umožnila jejich neformální setkání a zároveň přispěla ke zlepšení kondice lidí, kteří­ většinu svého času prosedí před počítačem, v automobilu nebo na schůzkách,“ shrnuje motivaci pořadatelů ředitel společnosti Cisco Systems Miloslav Rut. „Myslím, že všechny tyto cíle první ročník bezezbytku splnil, a účast více než 80 závodníků společně s vynikajícím počasím předčila naše očekávání. Věříme, že takto byla založena tradice, která dá v příštích ročnících dohromady několik stovek lidí z ICT oblasti, a to nejen v den konání závodu, ale bude dlohodobým motivátorem i v době přípravy a tréninku. Zároveň věřím, že pomůže vytvořit neformální platformu, která ukáže velikost a sílu ICT průmyslu.“


Výsledky IT Triatlonu 2006
kategorie Ženy matky
1. místo: Sandra Kazíková – AutoCont CZ, 1:34:36
2. místo: Lenka Kotziánová – Equica, 1:51:55
3. místo: Helena Urbančíková – MZV ČR. 1:58:01
kategorie Muži nad 40 let
1. místo: Vlastimil Palata – AutoCont CZ, 1:28:26
2. místo: Martin Grigar – AutoCont CZ, 1:28:34
3. místo: Tomáš Kupka – Cisco Systems, 1:29:20
kategorie Ženy nematky
1. místo: Magda Osvaldová – Aquasoft, 1:44:20
2. místo: Jana Chaloupková – Cisco Systems, 1:46:33
3. místo: Květa Černá – Et netera, 1:52:15
kategorie Muži do 40 let
1. místo: Michal Horáček - Equica, 1:14:27
2. místo: Martin Čapek – Počítačová škola
Bárta, 1:16:20
3. místo: Jaromír Horák – Equica, 1:17:17
kategorie Firemní družstva
(uvedené souhrnné časy všech 3 závodníků)
1. místo: Equica – Jaromír Horák, Michal Horáček, Lenka Kotziánová, 4:23:39
2. místo: AutoCont CZ – Martin Grigar, Vlastimil Palata, Sandra Kazíková, 4:31:36
3. místo: Et netera – Jiří Štěpán, Květa Černá, Lukáš Blail, 4:45:48
Komentáře