Meziroční nárůst počtu vydaných kreditních karet přesáhl v České republice 56 %

Meziroční nárůst počtu vydaných kreditních karet přesáhl v České republice 56 %


Z průzkumu společnosti MasterCard, který byl zaměřen především na vnímání a používání kreditních karet v České republice vyplývá, že Češi nakupují prostřednictvím kreditních karet zejména elektroniku (51 %), potraviny a zboží běžné spotřeby (37 %) či nábytek a vybavení domácností (23 %).

V České republice bylo vydáno ke konci třetího čtvrtletí roku 2006 8,9 milionů platebních karet – 6,5 milionů debetních a 2,4 milionů kreditních karet. Meziroční nárůst tak činil 3,4 % u debetních karet a rekordních 56,4 % u karet kreditních. Vyplývá to z údajů bank a splátkových společností.

Očekáváme, že do konce roku 2009 bude v České republice 5 milionů kreditních karet,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.
Dynamický růst trhu platebních karet se projevuje i v počtech a objemech provedených transakcí. V České republice bylo během prvních tří čtvrtletí roku 2006 realizováno 87 milionů transakcí u obchodníků a provozovatelů služeb (POS transakcí), a to o celkovém objemu 98 miliard Kč. Počet POS transakcí tak dosáhl meziročního nárůstu 12,2 %, jejich objem vzrostl o 15,4 %. Na jednu platební kartu připadalo za tři čtvrtletí minulého roku v průměru 9,4 POS transakcí a průměrná výše jedné z nich činila 1125 Kč.

Většina Čechů však stále používá své platební karty hlavně v bankomatech, čemuž odpovídají i údaje bank. Počet ATM transakcí dosáhl za první tři čtvrtletí minulého roku 104,4 milionů, což představuje meziroční nárůst 4,7 %. Celkový objem ATM transakcí činil téměř 359 miliard Kč s meziročním nárůstem 10,7 %. Češi realizovali v tomto období průměrně 11,3 ATM transakcí o průměrné hodnotě 3437 Kč.

Pomalu, ale jistě se však mění způsob používání platebních karet.
Podíl transakcí realizovaných prostřednictvím bankomatů se postupně snižuje, a to ve prospěch transakcí provedených u obchodníků. Je to dáno nejen rozšiřováním akceptační sítě, ale také růstem počtu kreditních karet mezi obyvateli,“ řekl Ján Čarný.

Dynamickému vývoji trhu platebních karet se bude přizpůsobovat také nabídka tuzemských bank. Banky budou přicházet s novými službami pro držitele kreditních i debetních karet, jejichž příkladem může být cashback či card customization. Díky konkurenčnímu boji poroste také význam věrnostních programů jednotlivých bank, které se budou zároveň snažit přistupovat ke klientům mnohem aktivněji než doposud. Mezi očekávanými novinkami v oblasti platebních karet na rok 2007 je rovněž příchod předplacených platebních karet na český trh.

V rámci budoucího vývoje trhu kreditních karet v České republice očekáváme zavádění nových doplňkových služeb jako jsou různé bonusy nebo slevy na poplatcích a úrokové sazbě,“ komentoval vývoj trhu kreditních karet Ján Čarný. „Mezi priority společnosti MasterCard patří právě podpora používání a aktivace kreditních karet, včetně rozšíření jejich funkčnosti,“ dodal.
Velký prostor pro růst představují také co-brandové a affinity kreditní karty. Tyto karty, vydávané ve spojení bank a jednotlivých subjektů z komerční (tzv. co-branded cards), či nekomerční sféry (tzv. affinity cards), mají za cíl nabídnout spotřebitelům dodatečné benefity a bonusy spojené s jejich používáním.

Hlavní výhodu kreditních karet vidí jejich držitelé v jistotě a svobodě, kterou jim tyto karty přinášejí

Situaci kreditních karet v České republice a obecně český trh úvěrových produktů sledoval i nedávný průzkum společnosti MasterCard. Průzkum byl zaměřen především na vnímání a využívání kreditních karet jako jednoho z úvěrových produktů.
Z průzkumu vyplývá, že jako vhodný způsob financování aktivně využívá kreditní karty vydané bankovními subjekty 62 % jejich držitelů. Češi využívají svou kreditní kartu především na nákupy elektroniky (51 %), potravin a zboží běžné spotřeby (37 %), nábytku a vybavení domácnosti (23 %) a k nákupu oblečení (22 %).
Hlavní výhodu využívání kreditních karet spatřují jejich držitelé (86 %) zejména v jistotě a svobodě, kterou jim tyto karty přinášejí. Pokud u sebe mají kreditní kartu, nemusí nosit hotovost a mohou s ní platit prakticky kdekoli. Tuto výhodu uvedlo spontálně celkem 56 % oslovených držitelů. Mezi velmi často zmiňovanými pozitivy kreditních karet se objevovala také možnost využití bezúročného období.
Češi si kreditní kartu pořizují především za účelem vytvoření finanční rezervy pro případ nouze (25 % držitelů). 16 % dotázaných držitelů kreditních karet uvedlo, že se pro ně rozhodujícím motivem pro pořízení kreditní karty stala nabídka banky, ve které mají vedený běžný účet.Nejčastěji zmiňované motivy pro pořízení kreditní karty

Průzkum zmapoval mimo jiného i to, jak čeští držitelé kreditních karet splácí poskytnuté finanční prostředky. Naprostá většina respondentů (63 %) splácí čerpaný úvěr pravidelně, a to v měsíčních splátkách. Zjištěné údaje potvrzují dobrou platební morálku českých držitelů kreditních karet. Nejčastější výše splátek se pohybuje v rozmezí 2001 – 5000 Kč (34 %). Jedna čtvrtina držitelů kreditních karet (25 %) splácí splátky ve výši 1001 - 2000 Kč.
Dalším zjištěním průzkumu je nedostatečná znalost kreditních karet mezi lidmi, kteří je doposud nevlastní. 21 % oslovených nedržitelů kreditních karet tento produkt vůbec nezná a celých 46 % není dostatečně informováno o jeho výhodách.
Z výstupů realizovaného průzkumu bude vycházet také chystaná vzdělávací kampaň společnosti MasterCard. Cílem kampaně je zvýšit mezi českými občany povědomí o výhodách kreditních karet a prohloubit tak informovanost o tomto produktu. Cílem kampaně bude také rozšířit zájem o pořízení si kreditní karty a o její použití k placení za zboží a služby. Kvantitativní průzkum byl na základě zadání společnosti MasterCard proveden v listopadu minulého roku společností Insight, s.r.o. Průzkumu se účastnilo 847 mužů a žen v poměru 1:1 ve věku od 25 do 55 let. Mezi respondenty byli představitelé následujících tří skupin: uživatelé kreditních karet, kteří používají kreditní karty k nákupům zboží a služeb; uživatelé relevantních úvěrových produktů ke kreditním kartám (jako jsou např. spotřebitelské úvěry, nákupy na splátky, apod.); a lidé, kteří neužívají ani kreditní karty ani jiné úvěrové produkty.
Komentáře