Mobilní aplikace aplikace se stávají nezbytnými pro podnikání, ale jejich správa zaostává

87% vedoucích pracovníků rozpoznává přínos mobilních aplikací pro svůj podnik, ale jen málo z nich je dobře připraveno na úspěšné zavedení a udržování těchto aplikací.

Mobilní aplikace aplikace se stávají nezbytnými pro podnikání, ale jejich správa zaostává


Vyplývá to alespoň ze zprávy Růst digitálního podnikání: Zaměřeno na mobilní aplikace společnosti Accenture. Tato zpráva zahrnuje vyjádření téměř 2000 vedoucích pracovníků. Ukázalo se, že v průběhu navrhování a vyvoje aplikací používá testovací program, který zahrnuje uživatelskou zpětnou vazbu, pouze 52 % dotázaných. Pouze 48 % provádí monitoring užití nebo analýzy, aby porozumělo uživatelsky problematickým místům v používaných aplikacích.

„Podniky se na své aplikace dostatečně nezaměřují. Devět z deseti respondentů uvedlo, že vnímá vysokou zákaznickou poptávku po mobilních aplikacích, přesto má polovina respondentů pocit, že aplikace nelze z hlediska bezpečnosti dostatečně zajistit pro obchodní účely a pouze 45 % z nich používá nástroje pro okamžité hlášení pádu aplikace,“ uvedl Abhijit Kabra, vedoucí mobilních aplikací z Accenture divize Digital – Mobility. „Pokud mají být aplikace opravdu efektivní, musí proběhnout důkladné testování ještě před spuštěním, a pak následovat důkladná správa aplikace. Nejen, že tak firmy budou mít spokojené uživatele aplikací, ale také zajistí, že bezpečnostní potíže budou řešeny jako průběžná priorita.“

Správa aplikace po celou dobu její životnosti předchází zhoršenému výkonu, který může frustrovat uživatele a vést k špatné uživatelské zkušenosti nebo k oslabené bezpečnosti.

Klíčová zjištění:

  • Polovina respondentů (49 %) uvedla bezpečnost jako největší problém, se kterým se potýkají při vývoji a správě mobilních aplikací.
  • Po bezpečnosti jsou druhým největším problémem potíže s výkonem, jako je padání aplikace a programové chyby (37 %). Přesto pouze polovina (55%) respondentů využívá nástroje pro sledování programových chyb a jejich opravy, aby těmto problémům předcházela. 
  • Vedoucí pracovníci očekávají, že podnikové aplikace budou hrát výraznou roli v dalším rozvoji jejich firem: 82 % respondentů vidí aplikace jako nedílnou součást své organizace, 85 % respondentů věří, že aplikace budou v budoucnosti dominantním uživatelským rozhraním
  • Téměř 9 z 10 respondentů věří, že mobilní aplikace se stanou bránou do digitálního podnikání (87 %).
  • Přesto pouze necelá polovina respondentů využívá aplikace s cílem zlepšit efektivitu svého podnikání. Pouze 46 % uvedlo, že využívá aplikace pro sledování produktivity (productivity apps), a pouze 44 % využívá aplikace jako prodejní kanál, zákaznický nebo informační servis. Další aplikace, které by podnikům mohly přinést výrazné provozní výhody jako mobile learning, nebo aplikace pro spolupráci, používá pouhých 35 % firem, přestože 38 % respondentů, kteří je v současné době nevyužívají, je plánuje zavést v následujících dvou letech.

Zdroj: Accenture


Úvodní foto: © DigiClack - Fotolia.com
Komentáře