Platby přes mobilní telefony masivně porostou - 2

Mladí lidé do 30 let využívají mobilní platby téměř třikrát častěji než generace jejich rodičů

Platby přes mobilní telefony masivně porostou


V tomto směru přináší větší úskalí regulační dohled a politický program rozvinutých než rozvíjejících se zemí. Je důležité, aby politika v tomto odvětví a legislativní rámec ochrany spotřebitelů byly ve vzájemném souladu a pomohly překonat roztříštěnost, která v oblasti mobilních plateb zatím panuje.

Snaha o kvalitní konkurenční prostředí v oblasti bankovních a platebních služeb by měla jít ruku v ruce s důkladným pochopením měnících se potřeb zákazníků a s nastavením přiměřených pravidel pro nové subjekty, které mají zájem o poskytování těchto služeb.

Operátoři poskytující mobilní platební služby stále častěji navazují partnerství s jinými operátory, resp. meziodvětvová partnerství se subjekty z jiných sektorů (tzv. horizontální a vertikální partnerství).  Ale protože primárním cílem těchto partnerství je zvýšit odběr a užívání konkrétních produktů, může jejich vzájemná konkurence prohloubit technologickou roztříštěnost, a tím paradoxně bránit většímu rozšíření mobilních peněz a komplikovat situaci uživatelů.

Naopak větší interoperabilita různých platforem pro mobilní platby může přispět k lepší orientaci zákazníků a omezit technologickou roztříštěnost. Je to cesta k větší ekonomické efektivitě, kvalitnější konkurenci, větší škálovatelnosti a většímu tržnímu dosahu.  a špičce, pokud jde o interoperabilitu platforem pro mobilní platby, jsou v současnosti takové státy jako Singapur, Indonésie a Čína. Naproti tomu například ve Velké Británii nebo ve Spojených státech je propojení různých systémů poměrně malé.

Bezpečnost je podmínkou

Nejvíc uživatelů mobilních platebních služeb přibývá mezi mladými lidmi, kteří žijí ve městě a vlastní „chytrý“ mobilní telefon. „Mladí lidé do 30 let využívají mobilní platby téměř třikrát častěji než generace jejich rodičů,“ doplňuje Petr Plecháček. Podíl pravidelných či příležitostných uživatelů mobilních platebních služeb mezi vlastníky „chytrého“ telefonu je dvakrát vyšší než u respondentů, kteří takový telefon nevlastní. Výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami spotřebitelů signalizují, že je velice důležité si tyto segmenty správně zmapovat a na základě toho zacílit na ty spotřebitele, u nichž je využívání mobilních peněz nejpravděpodobnější.

Jak ukázal průzkum, potenciální zákazníky mohou k využívání mobilních plateb motivovat především podrobnější informace o tom, jak je zajištěna bezpečnost a ochrana údajů, a více poznatků o výhodách mobilních peněz.

Úvodní foto: © Scott Maxwell - Fotolia.com
Komentáře