7 + 1 úskalí uživatele

Dosáhnout spokojenosti uživatele s IT je úloha složitá a při jejím řešení je třeba zajistit, aby všichni zúčastnění odvedli dobrou práci a rozuměli si. Kde hledat příčiny toho, že IT nefunguje tak, jak si uživatel představuje?

7 + 1 úskalí uživatele


1. Je to špatně vymyšleno – Už sám návrh požadovaných funkčností či procesů je věcně špatně vymyšlen. Za tuto situaci můžou byznys architekti. Špatně sestavenou úlohu nelze dobře zrealizovat.

2. Je to špatně navrženo – To, co bylo správně vymyšleno, bylo analytiky špatně pochopeno a ve funkční specifikaci se pak objevilo něco jiného, než zadavatel požadoval. Chyba je na straně analytiků.

3. Je to špatně naprogramováno – I když byla funkčnost dobře specifikována, softwaroví architekti a programátoři udělali chybu: pochopili zadání jinak a naprogramovali odlišnou funkcionalitu.

4. Je to špatně nasazeno – Každý systém obsahuje řadu parametrů, které musejí metodici nastavit. Pokud některý z nich nastavili špatně, máte například vaši složku plnou úkolů na příštích 12 měsíců místo toho, abyste v ní viděli pouze aktuální úkoly.

5. Je to špatně provozováno – Aby informační systém správně fungoval, musí být i správně provozován. Stačí, aby se zaplnila databáze, a systém přestane fungovat jen proto, že nemá kam uložit data. Na vině jsou administrátoři a provoz.

6. Je to špatně integrováno – Když řádně nefunguje některý ze systémů, s nímž ten náš spolupracuje (např. si od něj bere data), pak se také náš systém tváří,
že nefunguje. Takové problémy způsobují systémoví architekti.

7. Nefunguje infrastruktura – Někdy nefunguje připojení k internetu, jindy zase tiskárna. To znamená, že systémoví architekti nemysleli na záložní řešení. Často je to otázka rozpočtu nebo se „jen“ stalo něco, co by nikoho ani nenapadlo.

+1 - Poslední příčinou je situace, kdy uživatel neumí správně používat IT funkčnost.

Uživatel není vždy schopen určit, která z výše popsaných příčin zavinila, že informační systém dělá něco jiného, než si přeje. Tato analýza je o to složitější, že jde často o kombinaci několika faktorů. Proto je nezbytné, aby i uživatelé přiměřeně rozuměli IT a aby dělba práce byla vždy nastavena takovým způsobem, že je za všech okolností jasné, kdo je za co odpovědný.

Autor je generálním ředitelem Unicorn Systems.


Úvodní foto: © Ljupco Smokovski - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 5/2016
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře