Aktuální trendy v českém cloudu

Dnešní doba si vyžaduje rychlé změny a reakce na požadavky zákazníků tak musí být opravdu pružné. Tento trend se čím dál víc odráží ve způsobu dodávání informačních systémů, které jsou častěji poskytovány formou služby.

Aktuální trendy v českém cloudu


Většina českých podniků byla za posledních pár let nucena projít větší či menší změnou z důvodu vlastního růstu, nedostatku zaměstnanců, konkurenčního boje či změnám zákaznického chování. Často to znamenalo krok do neznámého prostředí, procesů a jednorázovou větší investici, se kterou bylo nezbytné počítat. Všechny tyto aspekty postupně otvírají u českých firem možnost zkusit to přece jen tím cloudem a zkusit si některé IT služby jen dočasně nebo s možností přerušení, navýšení, ponížení apod.

Výsledkem jsou, častěji u velkých výrobních firem, tzv. hybridní scénáře. Výrobní proces zůstává mnoho let neměnný a často zůstává na současných HW prostředcích. Mění se však obchodní logika a je větší snaha o automatizaci jiných procesů, které přímo nesouvisí s oborem podnikání firmy. Takové oblasti jsou nejčastěji předmětem zkoušky přejití do cloudového prostředí.

Přitom většina zaměstnanců a majitelů má svá osobní data na sociálních sítích nebo využívají pro osobní potřeby různá cloudová úložiště. Ve firemní kultuře je to však stále velký důvod k obavám. Když se však firma uvolní a odhodlá se krok do cloudu udělat, je to pro hodně zákazníků osvěžující změna. A můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že je to velmi návykové.

Výraznou změnou využívání cloudových prostředků lze dnes sledovat u mladých firem, startupů. Začínající firmy často nemají prostředky pro nákup majetku (např. vlastních serverů). Zároveň je pro ně takový úvazek vysoce rizikový, když vezmou v úvahu, že za rok jim často fixně nastavené podmínky nemusí stačit nebo naopak. Proto jsou pro ně služby pay as you go přesně tím, co hledají a potřebují. U těchto zákazníků vnímáme myšlenku „mít vše v cloudu“ jako jedinou přípustnou.

 Lubomír Veselý je Chief Sales Officer ve společnosti Grit.


Úvodní foto: Grit
Komentáře