Stanislav Sýkora z Asseco Solutions: CRM může pomoci i nejmenším firmám

S generálním ředitelem a místopředsedou představenstva Asseco Solutions Stanislavem Sýkorou jsme se bavili mimo jiné o cílech společnosti a implementovaných inovacích.

Stanislav Sýkora z Asseco Solutions: CRM může pomoci i nejmenším firmám


CIO Business World: Do jaké míry se na vašem byznysu podepisují úspory v oblasti veřejných financí?

Stanislav Sýkora: Vzhledem k tomu, že část našich produktů je určena pro veřejnou správu, úspory veřejných financí se nás pochopitelně mohou dotknout. Zásadní změny v tomto segmentu trhu jsme však dosud nepocítili. Příčinou je pravděpodobně fakt, že si už i veřejná správa uvědomuje, že stejně jako v podnikové sféře může i zde správně nastavené ERP ušetřit značné finanční prostředky. A nejen to, IT dokáže zjednodušit a zrychlit práci zaměstnanců a samozřejmě ušetří nemálo času občanům, což je pro veřejnou správu velmi důležitý faktor.

Podle analytiků lze v roce 2012 v ČR očekávat opětovné oživení na trhu IT a průměrný růst o 6,8 %. Jaké výsledky očekáváte vy a jaké faktory se na nich budou podílet?

Prognózovaný růst trhu IT pochopitelně vítáme. Nicméně naše společnost v hlavních komoditách rostla i v minulém roce a naším cílem je růst rychleji, než je průměr. Zatím se nám to dařilo a věřím, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Jaké klíčové cíle jste si stanovili pro rok 2012?

Stanislav Sýkora, AssecoJednu z našich klíčových oblastí představuje dlouhodobě výroba se všemi svými specializacemi, jejichž specifické požadavky musí ERP pochopitelně reflektovat. Je třeba si uvědomit, že poněkud jinou funkcionalitu vyžaduje strojírenství a jinou například potravinářská výroba nebo automotive. Systém musí pochopitelně řešit například i komunikaci výrobních firem s jejich odběrateli, která může být v mnoha případech velmi specifická, kupříkladu jde-‑li o řetězce nebo velké výrobce, jimž firma dodává komponenty. K našim prioritám však patří i další oblasti, například posilování pozice v HR, pro kterou máme vyvinuté speciální cloudové řešení. To slouží především k usnadnění a zrychlení komunikace mezi personalisty a zaměstnanci.

Jaké zajímavé inovace jste ve svém podnikání začali používat v průběhu roku 2011?

Máme ve zvyku všechny naše novinky, jejichž zaměření to dovoluje, vyzkoušet nejprve u nás ve firmě. Před relativně nedávnou dobou jsme tak zavedli například elektronickou fakturaci. To znamená, že zhruba polovina z celkem 25 tisíc faktur, které od nás ročně odcházejí, jde nyní v elektronické podobě. Velmi zajímavá je úspora financí, která díky tomu vznikla a dala se snadno vyčíslit součtem ušetřeného papíru, amortizace tiskárny, obálek, poštovného i lidské práce. Celková částka, kterou jsme takto za rok ušetřili, činí zhruba 20 Kč na jeden doklad, čili v našem případě jde o 250 tisíc za rok. A k tomu je ještě nutné připočítat úsporu místa, pokud se doklady elektronicky též archivují.

Ačkoli to není zásadní technologická inovace, jde bezesporu o novinku, neboť vyjadřuje změnu v myšlení podnikatelských subjektů. A tyto změny jdou vždy pomaleji než technologický pokrok, proto je třeba je tím více považovat za úspěch.

V jaké oblasti vašeho podnikání vidíte v roce 2012 největší potenciál?

I nadále sázíme na výrobu. O to více, že jsme nyní akvizicí společnosti Arcon získali tým velmi kvalitních, zkušených odborníků právě z této sféry. Obecně ale mohu říci, že největší potenciál vidíme u všech firem, které chtějí, aby jim ERP pokryl jejich stěžejní oblast podnikání. Tedy u těch, které potřebují specializovaný systém, ne jen běžné standardní moduly. A právě ve tvorbě specializovaných systémů pro jednotlivé obory se cítíme silní. Disponujeme rozsáhlou partnerskou sítí, přičemž mnozí z našich partnerů jsou zaměření na konkrétní obor. Dnes tak můžeme celkem pro 14 oblastí podnikání nabídnout opravdu kvalitní, specializované řešení.

Co bude podle vás klíčovou technologií či trendem na tuzemském IT trhu v roce 2012?

Poslední léta jsou ve znamení dvou fenoménů, které spolu vzájemně souvisejí – cloudu a mobilních technologií. Předpokládám, že i letošek a roky následující budou ve znamení tohoto trendu. Tvůrci ERP, pokud chtějí být na trhu úspěšní, musí tyto trendy pochopitelně reflektovat.

Vaše společnost je lídrem na trhu systémů pro SMB. Jak se tento trh v poslední době vyvíjí?

Není tak dávno doba, kdy malým či začínajícím podnikům k jejich činnosti stačil ekonomický software či dokonce jen Excel. Nedávná ekonomická recese však posunula vnímání přínosu informačních systémů. Čím dál častěji slýcháme od svých zákazníků požadavky na „cosi mezi“ ekonomickým a ERP systémem. Začaly se tedy vyvíjet systémy přesně na míru potřebám tohoto typu firem.

Kromě celkového přehledu o chodu firmy se od systému očekávají i podklady pro strategické rozhodování včetně analýz a grafů na stejné úrovni jako u ERP pro střední firmy. Samozřejmý je i požadavek na správnost jednotlivých funkcí podle aktuální legislativy. Přitom řada podnikatelů ještě nedávno ani netušila, co si má představit pod pojmy, jako jsou controlling, reporting nebo CRM. Doba však pokročila a například takové CRM může dnes i těm nejmenším firmám významně pomoci budovat vztahy se zákazníky.

Článek vyšel ve speciálu CIO TOP100 ICT společností v ČR. Jeho plnou verzi v PDF si můžete stáhnout zde.


Úvodní foto: © S.John - Fotolia.com
Komentáře