Dark Data: odhalte tajemství skrytých dat

Technologie označované jako Big data se stále více používají pro získávání obchodně užitečných údajů. Alternativní metodou může být analýza založená na vzorcích dat.

Dark Data: odhalte tajemství skrytých dat


Obchodní řetězce, banky, telekomunikační operátoři i další organizace dlouhodobě investují miliony dolarů do informací, které jim pomohou optimálně rozmístit pobočky, poradí jim, kolik je na pobočce potřeba pokladen, jak správně strukturovat internetové stránky, co zákazník potřebuje, jaký je jeho profil a podobně. Ale nestačí jen umět najít v datech ty správné odpovědi, klíčové je umět najít a využít všechna správná data, z nichž část je často schovaná a přitom mohou být klíčem k dalšímu rozvoji podnikání.

Například mobilní operátoři vlastní velké množství údajů, pomocí kterých mohou vytvářet daleko sofistikovanější analýzy, než jakých lze dosáhnout běžnými průzkumy. Miliony záznamů o hovorech, textových zprávách, internetových transakcích, informace o neodeslaných zprávách, výpadcích sítě, nepřijatých hovorech a tak dále a tak dále... To vše je zaznamenáváno a ukládáno.

IT technologie se posouvají mílovými kroky, a tak by jeden řekl, že skrytá data, kterým se také říká „Dark Data“, budou minulostí. Ale množství dat je tak obrovské (typický telco operátor vytváří petabajty dat ročně), že problém překvapivě často přetrvává. Navíc jejich objem dat dále exponenciálně roste, takže některá užitečná data analytici prostě nemají k dispozici - „nejsou vidět“.

Jednou z klíčových rolí manažera je pracovat s informacemi, dokonce s velkým množstvím informací. Ale i tak je tu stále obrovský potenciál v informacích, které zůstávají skryté. Společnosti proto zvažují investice do „Big Data“ technologií.

To ale nemusí to být jediné řešení. Než se snažit vyhodnotit všechna data, je možné se zaměřit jen na výběr vzorků s vypovídající hodnotou. Touto metodikou je možné analyzovat a prozkoumat „Dark Data“, získat z nich důležité údaje a integrovat je zpět do stávající infrastruktury. S podstatně menším rozpočtem je tedy možné získat užitečný, detailní pohled do konkrétní oblasti. Pochopit skrytá data totiž pomáhá zvyšovat výnosy, umožňuje úsporu nákladů a tedy významně zvyšuje návratnost vložených investic.

Aleš DvořákAutor pracuje jako Vice President ve společnosti Adastra Canada

 

 

 


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře