Dříve mířil do cloudu jeden zákazník z deseti...

...dnes to budou už tři či čtyři, říká k zájmu o cloudová ERP řešení Petr Schaffartzik (K2 atmitec).

Dříve mířil do cloudu jeden zákazník z deseti...


CIO BusinessWorld: Rok 2015 byl ve znamení hospodářského oživení, a to nejen v oblasti IT. Projevilo se to i v reálných poptávkách po ERP systémech?

Petr Schaffartzik: Nákup komplexního informačního systému je dlouhodobá záležitost. Sledovat sílu ekonomiky přes tuto optiku je tak mnohdy zavádějící. Obecně však v platí, že v posledním roce opravdu řešíme více poptávek a implementací, a to nejen ze strany nových potenciálních zákazníků, ale také u zákazníků současných, kteří se chtějí dále rozšiřovat. A pozitivní je i to, že se zároveň zvyšuje kvalita těchto poptávek.

Zaznamenali jste v poslední době nějaké nové, nebo neobvyklé požadavky na funkcionalitu ERP? Jakým způsobem jste je řešili?

K2 atmitec je dodavatelem informačního systému, který se přizpůsobuje jednotlivým firmám a jejich procesům. S požadavkem na speciální funkcionality se tak setkáváme v podstatě neustále. Co je však pro nás zajimavé, je trend vzrůstající komplexností ERP systému. Firmy už pochopily, že propojování různých programů a aplikaci vede často ke komplikacím a problémům. Dnes se proto snaží integrovat co nejvíce potřebných funkcí přímo do svých ERP řešení.

Mění se podle vás poměr klasických "on-premise" ERP systémů a informačních systémů poskytovaných přes cloud? Jakým tempem?

Mění. Přesun logicky vnímáme zejména u zákazníků nových. Ti totiž hledají nové, moderní řešení a moc dobře si uvědomují, že vše od virtualizačních vrstev, operačních systémů, e-mailingu, až po databáze či zálohování stojí čas a tím pádem i peníze. Je pro ně proto lepší nechat všechny tyto starosti na odbornících dodavatele ERP systému. Dalo by se tak říci, že zatímco dříve mířil do cloudu jeden zákazník z deseti, dnes to budou už tři či čtyři.


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře