Efektivita analytického softwaru: zaostřeno na profit - 2

Softwarové řešení, ať už z jakékoliv oblasti, musí vždy firmě přinášet konkrétní hmatatelné výsledky.

Efektivita analytického softwaru: zaostřeno na profit


Nejčastěji se používá na menší investice s kratší dobou návratnosti, obvykle v řádu měsíců, a to z důvodu, že tato kalkulace nezohledňuje faktor času a hodnotu peněz. V mnoha společnostech už dnes platí, že projekt, který má payback period delší než 12 nebo 18 měsíců, schvalovacím kolečkem neprojde.

Návratnost investice je v organizacích každodenní a klíčové téma. Zákazník i dodavatel mají společný cíl – profit a efektivitu. Business case oběma stranám potvrdí, že celý proces jde správným směrem, vytipuje případné i skutečné problémy, definuje, kolik bude stát jejich vyřešení a jaké budou přínosy. A pomáhá také určit například byznys sponzora za strany managementu, do jehož kompetencí daná problematika spadá.

Autorka pracuje jako konzultantka pro customer BI
ve společnosti SAS Institute

 

Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 10/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře