Efektivní dodavatel ERP pro výrobní podniky

S výrazem „efektivní“ se každý z nás setkává takřka dennodenně. Stačí si do Googlu zadat toto slovo a vidíme nadpisy efektivní web, efektivní rodičovství, efektivní stát, efektivní porada a mnoho dalších „efektivních“ oblastí našeho života.

Efektivní dodavatel ERP pro výrobní podniky


V podnikové sféře tomu není jinak. I zde narážíme na mnoho „efektivních“ přívlastků. Pominula doba, kdy někteří zaměňovali něco, co je efektivní, za efektní, tedy to, co je účelné a účinné, za působivé a mající jen vnější efekt. Pro každý podnik, který chce uspět ve tvrdém konkurenčním boji, je důležité, aby byl efektivní od sklepa až po střechu. Použijeme-li vhodnou definici, je to podnik, ve kterém každý proces funguje s maximální efektivitou a je vyladěn tak, aby naplňoval strategické cíle dané společnosti.

Nejinak je to i u dodavatelů podnikových informačních systémů. Existují velcí nadnárodní dodavatelé, které můžeme nazvat „všeobjímající“, existují i menší lokální dodavatelé, kteří „nám to udělají na míru – možná“. Jak by tedy měl vypadat efektivní dodavatel ERP pro výrobní podniky?

Má kompletní zaměření na řešení právě pro výrobní sféru a jeho ERP je postaveno tak, že komplexně tyto procesy podporuje. Naslouchá trhu a přichází s nabídkou, jak „svému“ trhu nejlépe vyjít vstříc, aby byl efektivní. Vývoj jeho produktů a nabídka služeb tak kopíruje tyto konkrétní podnikové cíle.

Efektivní dodavatel ERP řešení pro výrobní sféru se zpravidla zaměřuje na konkrétní vertikály, např.:

 • automobilový průmysl, 
 • spotřebitelské produkty, 
 • elektronika, 
 • potraviny a nápoje, 
 • strojírenství, 
 • farmacie a zdravotnické výrobky.


V každém z těchto vertikálních trhů hraje aktivní roli, zapojuje se do dění v konkrétních průmyslových skupinách či organizacích určujících normy a standardy pro jednotlivá odvětví. Tento přístup zajišťuje, že se neustále přizpůsobuje novým výrobním postupům, poskytuje inovativní výrobní ERP řešení a svým zákazníkům přináší konkurenční výhodu a řešení shody s předpisy. Takovýto dodavatel ERP řešení klade důraz na specifické požadavky daného odvětví, přináší kompletní sadu inovativního ERP pro výrobu, rychle reaguje na požadavky průmyslu a přesněji řeší požadavky svých zákazníků.

Spolupráce s takovým dodavatelem pak přináší následující klíčové výhody:

 • Osvědčené postupy (best practices): Vestavěná podpora podnikových procesů, kterou lze nazvat nejlepší ve své třídě best-in-class), a připravenost pro změnu, tak aby byly podporovány jedinečné procesy v každé výrobní společnosti.
 • Globální podpora: Vestavěná podpora místních jazyků, měn, obchodních praktik a zákonných požadavků.
 • Flexibilita nasazení: Splňuje potřeby všech výrobních organizací, ať jde o nasazení „on premise“ nebo v cloudu či možnosti smíšených nasazení.
 • Rychlá realizace: Promyšlená a propracovaná metodika implementace, která zaručuje rychlé a efektivní nasazení ERP.
 • Snadné použití: Snadné použití, rychlá implementace a intuitivní ovládání.

Pro každý podnik, a nutno nyní zdůraznit, že tento článek je určen především pro sféru výrobních organizací, je důležité, aby dokázal definovat své osvědčené postupy pro všechny své procesy a následně měřit účinnost každého podnikového procesu. Není-li tomu tak, pohybuje se na tenkém ledě, který můžeme nazvat efektní – tj. mající jen vnější efekt. Stejnou měrou však musíme měřit i dodavatele našeho ERP řešení. Je potřeba vyžadovat, aby řešení poskytovalo služby a metriky, které zahrnují nejlepší osvědčené postupy pro danou oblast. Dodavatel, který poskytuje jasná měření a jehož produkt může být nasazen jednoduše. Již při vývoji řešení úzce spolupracuje se svými zákazníky.

Efektivní řízení procesů v moderním výrobním podniku se neobejde bez ERP, které klade důraz na specifické požadavky daného odvětví, vytváří sadu konkrétních řešení a rychle reaguje na požadavky průmyslu. Tuto vlastnost ne vždy nalezneme u méně zaměřených aplikací, snažících se obsáhnout vše a bez úzké vazby na konkrétní zákazníky a konkrétní odvětví průmyslu.

Autor pracuje jako ředitel podpory ve společnosti Minerva ČR.

Čtěte také:
→ Business process management jako součást ERP
Klíčovým prvkem podnikového informačního systému je ERP systém. Jak se ERP systémy neustále vyvíjejí, zahrnují v sobě i funkcionalitu dříve samostatných specializovaných software řešení.
→ Ovládání logistických systémů musí být jednoduché
Na zkušenosti s vývojem a implementací logistických systémů jsme se zeptali Vladimíra Bartoše, ředitele podpory prodeje ve společnosti Minerva Česká republika.


Úvodní foto: archiv redakce

Vyšlo v CIO Business World 3/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře