Firmy chtějí jednoduchost, funkčnost, spolehlivost

O problematice ERP systémů v sektoru malých a středních firem s námi hovořil Ing. Pavel Motan, obchodní ředitel společnosti K2 atmitec.

Firmy chtějí jednoduchost, funkčnost, spolehlivost


CIO Business World: Jak vnímáte vývoj poptávky malých a středně velkých firem (SMB) v otázce ERP systémů, či účetních systémů v posledním roce? Roste, stagnuje, či zůstává zhruba stejná?

Pavel Motan: Dlouhodobě stagnuje. Aktuálně je cítit drobné oživení, ale stále je situace horší než v roce 2008. Zároveň se však poptávky krystalizují. Firmy mají jasnější představu o svých potřebách, o provázanosti řešení. Motivem je funkčnost programu, hledání prostoru k rozvoji. Výhled je optimistický, ERP je podmínkou nutnou pro jednotlivé firmy a ekonomika se zase zvedne.

Co nejvíce determinuje poptávku v této oblasti?

Jednoduchost, funkčnost, provázanost, spolehlivost. Firmy spíše chtějí hotové řešení, než ho vyvíjet a vymýšlet. Chtějí se podívat na něco hotového, hmatatelného a začít to používat. Chtějí ověřené řešení, které jim dá možnost růst. Podstatná je přitom i udržitelnost rozvoje, čili spolehlivý dodavatel s jistou budoucností. Velmi nám vyhovuje poptávka i po zkušenostech a know-how dodavatele.

Klesají tržby Vaší společnosti z ERP dodávek (či údržby ERP systémů) ze segmentu středních a malých firem?

Nikoli. V oblasti služeb naopak konzultujeme více a stejně tak poplatky za údržbu zůstávají minimálně na stejné úrovni. A pokud jde o licence, i tam jsme v černých číslech. Zvýšený tlak na snižování investic ze strany zákazníků aktuálně pociťujeme jen v podobě výrazně zvýšeného zájmu o cloudová řešení, která nabízejí zajímavou alternativu k řádově vyšším jednorázovým investicím.

Uvědomují si majitelé (či manažeři) firem do 250 zaměstnanců roli funkčního a spolehlivého ERP softwaru?

Záleží na úhlu pohledu. Všichni manažeři si uvědomují a očekávají funkční a spolehlivé ERP řešení se všemi jeho přínosy, ale pouze část z nich si uvědomuje, že to nezávisí jen na samotné aplikaci, ale také na přidané hodnotě dodané se systémem v podobě know-how dodavatelské firmy a jejích lidí. Ta nejdůležitější výpomoc přitom leží ukrytá právě tady.

Vnímáte v SMB sektoru tlaky na snižování investic do ERP, nebo se spíše šetří na maintenance a provozních nákladech ekonomického softwaru?

Tlaky na snižování investic jsou rozhodně citelné, ale nejsou nevyhnutelné. Co se týká provozních nákladů na systém, ty jsou svázány se změnami v procesech, které ve většině případů znamenají naopak zvýšení efektivity a prosperitu. A maintenance se vybalancovalo v rámci trhu, jednotlivé systémy jsou v tomto ohledu velmi podobné.

Z jakých systémů nejčastěji migrují „prvoinstanční“ zákazníci z SMB sektoru na ERP?

Nejčastěji přerostou své ekonomické systémy, které využívají v kombinaci s kancelářskými nástroji, a hledají komplexní řešení, které se stane motorem růstu společnosti. U kombinovaných řešení často chybí komplexnost, provázanost a vyhodnocení napříč procesy, a právě k sumárnímu vyhodnocení a řízení procesů je třeba komplexní nástroj.

Jaké nové požadavky na funkčnost, vybavení či způsoby ovládání si žádají stávající nebo potenciální zákazníci z oblasti SMB?

Stále trvá zájem o řízení a plánování výroby, ale zvyšuje se tlak na propracovanost předprodejní fáze, péči o zákazníky a správu dokumentů. A samozřejmě se projevuje boom internetového prodeje, takže nasazování a propojování s internetovými obchody a podpora prodeje přes web obecně. Pokud jde o ovládání, promítají se do segmentu aktuální trendy - mobilní zařízení, dotykové displeje a zvýšené nároky na přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní.

G+

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře