Firmy chtějí jednoduchost, funkčnost, spolehlivost - 2

O problematice ERP systémů v sektoru malých a středních firem s námi hovořil Ing. Pavel Motan, obchodní ředitel společnosti K2 atmitec.

Firmy chtějí jednoduchost, funkčnost, spolehlivost


Rostou požadavky manažerů firem z SMB na vzdálený přístup k jejich ERP softwaru, ev. možnost využívat ERP přes mobilní zařízení?

Rostou. Ne závratně, ale jde o evidentní trend. Při výměně ERP systému navíc firmy již automaticky předpokládají, že ke svým datům budou moci přes mobilní zařízení přistupovat.

Jak velké procento zákaznické báze se sektoru SMB představují ERP systémy dodávané formou SaaS?

Aktuálně se jedná zhruba o deset procent, ale čísla jsou živá a velmi často se mění, protože jde o aktuálně zajímavou příležitost nejen pro nové, ale také stávající zákazníky.

Jak zákazníci v sektoru SMB využívají cloudových služeb ve spojení s ERP?

Pokud dáme bokem prvoinstalace, které jsou kompletně řešeny jako SaaS, část našich stávajících zákazníků se průběžně stěhuje do datového centra, a to jak v oblasti nových služeb, tak i v oblasti přesunu své stávající IT infrastruktury. Prostě postupně přecházejí na "bezstarostnou starost" o IT.

Jak se zákazníci z oblasti SMB zajímají o bezpečnost dat a rizika úniku informací - ve srovnání s „velkými klienty“?

Obecně jde říct, že stejně, ale závisí to spíše na konkrétních lidech, kteří to řeší. Pokud bych měl ale zobecňovat, pak jde říct, že větší firmy mají obecně míru technických znalostí větší, mají větší zkušenosti, představivost i obavy. A proto mají více vypracované metodiky a postupy, které bezpečnostní rizika snižují.

Čtěte také:
→ Business process management jako součást ERP
Klíčovým prvkem podnikového informačního systému je ERP systém. Jak se ERP systémy neustále vyvíjejí, zahrnují v sobě i funkcionalitu dříve samostatných specializovaných software řešení.





Úvodní foto: archiv redakce




Komentáře