Firmy nelze přesvědčit pouze vyčíslením úspor

O výhodách a nevýhodách cloudových řešení jsme hovořili s Václavem Kameníčkem, marketingovým manažerem ve společnost CCV Informační systémy.

Firmy nelze přesvědčit pouze vyčíslením úspor


CIO Business World: Je možné vysledovat jaký typ firem/korporací je nejaktivnější v pořizování IT služeb prostřednictvím cloudu?

Václav Kameníček: Určitě vždy záleží na konkrétní službě a také segmentu, na jaký služba cílí. Zatímco u některých produktů je např. míra využití cloudových služeb nepřímo úměrná velikosti firmy (typicky např. Microsoft Exchange), jinde je trend zcela opačný a jsou to především velké firmy, které cloud využívají.

Zcela jistě je určující stávající IT infrastruktura firmy, lidé ve firmě a také pružnost s jakou je firma schopna zavádět změny. V některých oborech lze také sledovat jistou formu konzervatismu a velký důraz na bezpečnost, což je zajisté správně.  Určitě plošně neplatí, že by cloud využívali spíše menší firmy, naopak v oboru elektronické komunikace, kde působíme, se aktuálně setkáváme se zájmem spíše větších firem.

Je prvotním cílem firem, využívajících IT služby prostřednictvím cloudu úspora nákladů?

V konečném důsledku je dnes všechno o nákladech. Ale nemyslím si, že by to byl ten hlavní důvod. Spíše se jedná o nutný předpoklad, proč do cloudu vůbec jít. V businessu elektronické komunikace, kde CCV Informační systémy působí,  nelze firmy přesvědčit pouze tím, že jim vyčíslíme úsporu nákladů, které firma získá při přechodu na naše cloudové řešení.  

Je potřeba si uvědomit, že přechod na cloud může mít pro firmu řadu strukturální a procesních změn, které pak často bývají oním určujícím faktorem, ať už negativním nebo pozitivním. Je nutné provést zákazníka po celé této cestě, ne mu pouze ukázat finální výsledný obrázek cíle.  V konečném důsledku považuji za dva hlavní motory přechodu na cloud dosažení vyšší celkové efektivity fungování firmy a snahu o dosažení určitého jiného cíle, ať už se jedná o cíl obchodní, technický, nebo nákladový.

Které hlavní výhody (vedle ekonomické efektivity) oceňují čeští uživatelé IT služeb poskytovaných prostřednictvím cloudu?

Často se jedná o poměrně konkrétní věci, které souvisí s daným produktem, může jít například o rychlost zpracování dat, které by jinak klient dosáhl pouze s velmi vysokou počáteční investicí, nebo provedení úkonů, pro jejichž realizaci by potřeboval know-how, které by jen velmi těžko získával.

Existuje pak celá řada dalších faktorů, které jsou naopak nutné a bez nichž nelze jakýkoliv cloud nebo SaaS provozovat. Zde bych na prvním místě jmenoval spolehlivost a dále pak schopnost relevantně a srozumitelně komunikovat s klientem.

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře