ICT může pomoci nastartovat ekonomiku

Vláda přijala soubor celkem 71 opatření, která mají zlepšit podmínky pro rozvoj české ekonomiky, podpořit podnikání a zaměstnanost a stimulovat hospodářský růst.

ICT může pomoci nastartovat ekonomiku


Přípravou návrhů se na základě zadání premiéra Nečase zabýval pracovní tým složený ze členů NERV, zástupců ministerstev a představitelů zaměstnavatelských svazů.

Stěžejní je snížit administativní zátěž a zpřehlednit legislativu

Svatoslav NovákKe stěžejním oblastem, jejichž prostřednictvím lze podle schváleného dokumentu dojít ke kýženému cíli, patří snížení regulatorní administrativní zátěže a zpřehlednění legislativy, podpora inovací širším propojením firem s vědeckými a výzkumnými institucemi, podpora rozvoje vzdělávání, posílení exportu nebo efektivní čerpání evropských fondů. Opatření jsou rozdělena do tří skupin: jde o návrhy s vysokou prioritou (celkem 18), návrhy s prioritou (celkem 19) a ostatní návrhy (celkem 34).

ICT Unie spolupracovala jako člen Expertního týmu pro ICT při Svazu průmyslu a dopravy ČR na návrhu a formulaci některých opatření. Mezi body s vysokou prioritou se tak nachází např. sjednocení řízení agend informačních a komunikačních technologií veřejné správy pod jednoho gestora, jímž bude sama vláda. Konkrétně půjde o hlubší a účinnější koordinaci při zavádění ICT projektů ve veřejné správě, zajištění jejich transparentnosti, interoperability a využití synergických efektů. Podstatné bude v tomto směru posílení role znovuobnovené Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Jednou z priorit je aktualizace strategie Digitální Česko

Vysokou prioritu má i opatření aktualizovat strategii Digitální Česko do podoby nadresortní strategie s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ČR. V této věci bylo už mnohé vykonáno, návrh Digitální Česko 2.0 z dílny MPO prošel v uplynulých měsících meziresortním připomínkovým řízením, řadou připomínek přispěla i ICT Unie. V materiálu, který nyní čeká na schválení vládou, je uvedeno mnoho konkrétních úkolů, jejichž plnění se týká i jiných resortů. A právě přístup jednotlivých ministerstev bude klíčový pro úspěšnost této strategie.

Mezi opatřeními, jimž byla přiřazena vysoká priorita, nechybějí dále mj. zjednodušení postupů stavebního zákona směřující k urychlení výstavby (bude důležité, aby se kromě dopravních staveb týkalo i budování elektronické infrastruktury), vytvoření programu zaměřeného na rozvoj odborného technického vzdělávání či realizace programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje s přímým dopadem na zvyšování konkurenceschopnosti ČR.

V každém případě věřme, že uvedené záměry budou vládou a odpovědnými institucemi skutečně zavedeny do praxe. S tím, že různé strategické materiály, připomeňme např. původní Digitální Česko, zůstávají víceméně jen „na papíře", máme již bohužel zkušenosti.

Autor je prezidentem ICT Unie


Úvodní foto: © Frog 974 - Fotolia.com
Komentáře