Jak na velké vize?

Při startu všech aktivit je třeba začít s drobnostmi.

Jak na velké vize?


Podařilo se vám management přesvědčit o nutnosti nového projektu, záměru či inovace vašeho IT? Dokážete v rámci své vize oddělit přání od toho, co opravdu potřebujete? A jste schopni tyto potřeby napárovat na vhodnou technologii či byznys řešení?

Často se setkáváme s tím, že zákazníci mají velké vize, které chtějí implementovat v plném rozsahu a ideálně najednou. Bohužel tento přístup má své nevýhody. Většinou vede k často neúměrnému prodlužování celého projektu a ke zvyšování nákladů díky stále se zpřesňujícím požadavkům, začleňování nových oblastí atp. Navíc s rostoucí složitostí projektu je stále těžší vizi naplnit v plné míře a realizované řešení negeneruje takové přínosy, s jakými se počítalo. My doporučujeme se při startu jakýchkoliv větších, rozsáhlejších aktivit řídit heslem „Think big, start small“. Myslete ve velkém, začněte v malém. Je to v mnoha směrech výhodnější, a přitom to neznamená, že se tím vzdáte dotažení původní myšlenky do úspěšného konce.

Tento přístup znamená především rozdělit velkou vizi na menší celky či etapy. Důležité je vybrat vhodné procesy, produkty, oblasti atp., na kterých je možno celý nově zaváděný přístup a obchodní (operační) model ověřit.

Tyto celky mají jasně definovaný rozsah, benefitový model a rozumnou dobu dodávky mezi šesti a dvanácti měsíci. V rámci těchto fází bude možné průběžně ověřovat správnost cesty (generovat benefity) a případně ji průběžně přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu, ve firmě atp.

Pro stanovení tohoto přístupu je důležitá znalost všech částí dodávky (byznys a technologie), jejich vzájemná komunikace a koordinace. Navíc u větších projektů se často jedná o kombinaci několika řešení – procesní řízení, document management, mobilní technologie, portály atd. Důležitou společnou aktivitou byznys a IT týmů je napárování požadavků na konkrétní technologii/řešení. Přitom i minimální změna požadavků může eliminovat omezení dané technologie, ale naopak umožnit využít její přednosti. Tím se sníží čas dodávky, implementační náklady a do budoucna, díky nižší potřebě kustomizace, se sníží i náklady na provoz, rozvoj a případný upgrade.

A jak to bude probíhat u vás?

Autor pracuje jako Head of Business Consulting
ve společnosti Trask solutions

 


Úvodní foto: © Minerva Studio - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 11/2013
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře