Jak podporovat IT týmy, které generují tržby

"Při poskytování interních IT služeb a podpory buďte perfekcionisté. Pokud vaše oddělení neposkytuje řádným způsobem ty základní služby, nebudete mít důvěru nadřízených při experimentování s inovativními projekty," říká Anup Sharma, CIO divize GE Oil & Gas.

Jak podporovat IT týmy, které generují tržby


Vytvořte si silné vztahy s jinými odděleními. Tým IT, který dobře rozumí chodu společnosti, lépe vnímá příležitosti externích projektů generujících tržby. Jakmile technologové pro své projekty dostanou zelenou, bude po nich s největší pravděpodobností vyžadováno, aby blíže spolupracovali s jinými odděleními a identifikovali tak potřeby zákazníka a produkty trhu.

Sharmův tým byl schopen identifikovat příležitosti jednotlivých produktů, protože začlenil IT-pracovníky do obchodních jednotek. „Měli jsme přitom dostatečnou odbornou a technickou způsobilost,“ říká Sharma.

Přijměte podnikatelskou kulturu. Zaměstnanci a jejich vedoucí se podle Sharmy musí cítit jako doma při riskování. „CIO to může řídit tím, že poskytne správné prostředí k tomu, aby lidi povzbuzoval k zvídavosti,“ říká.

Na nejvyšší korporátní úrovni založila společnost GE softwarové centrum excelence, které podporuje inovace v IT oddělení napříč různými divizemi společnosti, říká Jim Fowler, CIO divize Power Generation Services.
Toto centrum excelence umožní různým týmům GE, aby sdíleli komponenty, jako jsou uživatelská rozhraní, a mohli je používat v různých produktech pro klientské využití. Pomůže nám to rychleji růst,“ říká Fowler.

IT a ochrana duševního vlastnictví

Ve chvíli, kdy se IT oddělení octnou ve vodách komerčního trhu, musejí si být vědoma ochrany duševního vlastnictví. Vždyť přece nechtějí vyvinout důležitou aplikaci jen proto, aby pak zjistili, že kousek použitého kódu nejsou oprávněni použít, případně že jejich konkurent již přišel na trh s něčím podobným, protože nepodnikli potřebné kroky pro patentovou ochranu.

Proto proces vývoje v IT oddělení zahrnuje u GE Power Generation Services mj. i interní kontrolu týmem právníků. Takový tým zkoumá, jestli by navrhovaný projekt mohl porušit práva na duševní vlastnictví nějaké jiné entity či jestli sám potřebuje ochranu duševního vlastnictví, která by jej chránil vůči porušování ze strany ostatních.

„Když začneme pracovat pro GE, jsme velmi brzy poučeni o zneužívání a ochraně [duševního vlastnictví],“ říká Jim Fowler. "IT-pracovníci navštěvují školení ohledně autorských práv a ochrany duševního vlastnictví, aby si tyto otázky vryli do paměti a využívali je pro svou práci."

Podle právníků zabývajících se duševním vlastnictvím jde o chytrou strategii, protože technologie dvou různých společností jsou čím dál odlišnější, což poskytuje důležité konkurenční výhody. „Kdykoliv vyvíjíte software nebo hardware, chcete se nejprve ujistit, že to vůbec můžete udělat – že neporušujete práva na duševní vlastnictví někoho jiného,“ říká David Burns, partner ve společnosti McCarter & English LLP. Navíc podle něj potřebují společnosti zajistit ochranu svých investic nějakým způsobem ochrany duševního vlastnictví.

Robert J. Tosti, partner ve společnosti Brown Rudnick LLP, vyjmenovává tři základní kroky, které by se měly využít jak při vývoji něčeho pro interní využití, tak pro externí prodej:

  • Zjistěte, zda navrhovaný produkt neporušuje práva na duševní vlastnictví někoho jiného, včetně licenční dohody či patentové ochrany.
  • Ptejte se na to, jaký typ ochrany je potřeba. Software je automaticky chráněn copyrightem, taková ochrana však má svoje limity. Některé aplikace mohou být podle Tostiho patentovány, což nabízí vyšší úroveň ochrany.
  • Zvažte, jestli by nebylo dobré požádat zaměstnance o podpis smlouvy o mlčenlivosti a důvěrnosti informací, abyste se postarali o to, aby odcházející zaměstnanci nesdíleli vaše soukromé informace.

Náklady na zpracování těchto záležitostí se pohybují v desítkách tisíc korun, nicméně náklady na jejich vyřešení až poté, co se objeví problém, jsou často mnohonásobně vyšší.


Úvodní foto: Rido - Fotolia.com
Komentáře