Jiří Jarema (Magistrát Karviná): Jsme teď „úřad bez počítačů“

Magistrát Karviná před nedávnem dokončil virtualizaci desktopové infrastruktury a sám se s nadsázkou označuje jako „úřad bez počítačů“. O důvodech a přínosech VDI pro vlastní správu i jednotlivé úředníky, a celém procesu realizace jsme hovořili s Jiřím Jaremou, vedoucím oddělení informatiky Magistrátu města Karviné.

Jiří Jarema (Magistrát Karviná): Jsme teď „úřad bez počítačů“


Jaká situace panovala na úřadě před přechodem na virtualizovanou infrastrukturu, jaké byly hlavní důvody pro změnu?

Asi jako na kterémkoliv jiném úřadu jsme provozovali velké množství jednotlivých počítačů, které bylo nutné neustále nějakým způsobem aktualizovat nebo jinak udržovat. Karvinský magistrát je navíc rozmístěn do více budov, které jsou rozmístěny různě ve městě. To samozřejmě celou situaci ještě více komplikovalo a naši technici byli prakticky neustále někde v terénu a řešili běžnou údržbu. Ačkoliv jsme se snažili alespoň některé činnosti pomocí různých nástrojů automatizovat, situace se s neustále rostoucím počtem provozovaných informačních systémů více komplikovala. Proto jsme začali hledat jiný způsob provozování informačních technologií obecně.

Co bylo hlavním cílem, který jste očekávali?

Hlavním cílem bylo nám informatikům zjednodušit správu koncových zařízení a uživatelům zvýšit dostupnost jejich aplikací. V té době jsme o virtualizaci jako takové přímo neuvažovali, byla to pro nás jen jedna z možných cest.

Jak jste zvládli  proces realizace? Prováděli jste i testy konkurenčních řešení?

Protože jsme sami nevěděli, která z technologií bude pro náš úřad nejvhodnější, šli jsme cestou studie proveditelnosti, jejímž cílem bylo posoudit dostupná řešení nejen „papírovým srovnáním“, ale také praktickými testy. V té době se v podstatě nabízela tři možná řešení – dvě na principu terminálových služeb (Microsoft a Citrix) a jedno virtualizační (VMware). Každé z těchto prostředí bylo u nás nainstalováno do testovacího provozu a byly v něm odzkoušeny nejen všechny provozované informační systémy, ale také všechny typy u nás používaných počítačových periferií, jako jsou tiskárny, skenery, čtečky čipových karet, USB tokeny, atd. Výsledkem byl popis kompatibility a chování všech tří testovaných technologií v našich podmínkách. Z vyhodnocení těchto praktických testů pak vyplynulo, že pro naše prostředí bude vhodnější technologie virtuálních desktopů VMware.

Jak se změnil stav vašeho vlastního hardwaru a správy IT před implementací a po ní? Uspořili jste, nebo naopak bylo třeba některé kapacity navýšit?

Ačkoliv jsme během přípravy prošli poměrně náročným testováním, a to včetně zátěžových testů, během realizační fáze bylo nutné některé původně nastavené parametry prostředí trochu upravit. Jako kritické se ukázalo zejména vytížení některých diskových polí, což jsme byli nuceni řešit přesunutím některých částí systému na nově pořízené diskové pole s rychlejšími disky. Z ekonomického hlediska do projektu také nepříznivě zasáhla změna způsobu licencování virtuálního přístupu k operačním systémům ze strany Microsoftu. Dovolím si tvrdit, že tento faktor i v současné době asi nejvíce brzdí další rozšiřování virtualizace desktopů.

Úvodní foto: Jiří Jarema
Komentáře