Kde jsou všechny IT ředitelky? (3.)

Počet žen na pozici CIO se ve Spojených státech neustále snižuje. Redakce našeho partnerského webu CIO.com prostřednictvím rozhovoru zjišťovala, jaké mají ženy pro dosažení vrcholu na žebříčku IT možnosti, a jaké rady by mohly úspěšné ženy dát jiným ambiciózním ženám s předpoklady na vedoucí pozice.

Kde jsou všechny IT ředitelky? (3.)


Předchozí díl

CIO.com: Existují nějaká konkrétní odvětví – zdravotnictví, vzdělání – která jsou přátelštější k ženám na pozici CIO?

TD: Nevěřím, že existuje odvětví, které není otevřené tomu mít IT ředitelku. Ve skutečnosti společnosti, které aktuálně nemají dost žen ve svém nejvyšším vedení, mohou nějakou ženu hledat, a role CIO je pro tyto účely výborná.

HC: Jakékoliv odvětví, které jak mužům, tak ženám dopřává flexibilnější životní styl, je odvětvím, do nějž budou pravděpodobněji přijímány ženy. Myslím si, že jakákoliv firma, které má správní radu a ředitele, kteří hledí na vaše výsledky (nezávisle na tom, zda jste žena nebo muž), bude firmou, v níž mohou být ženy úspěšné. Myslím si, že je důležité povzbuzovat ženy, aby se do takových firem hlásily.

CIO.com: Jak důležité je vedení, mentorování – a mentorovaly jste někdy nějaké ženské IT manažerky?

TD: Na podpoře a mentorech záleží. Najděte lidi, kteří vás budou podporovat, abyste se zlepšili, a vést vás tak, že vám budou poskytovat skvělé rady, které pomohou vašemu růstu. Já mentoruji jak muže, tak ženy. Existují určité programy vedení zaměřené na ženy, v nichž se angažuji, jako jsou skupiny ženského mentoringu a fórum Ženy v potravinářství společnosti Sysco. Jsem otevřena mentorování kohokoliv, pokud mám čas, který bych s nimi mohla trávit.

SR: Učila jsem na CHIME, což je škola pro manažery informatiky ve zdravotnictví, která dvakrát ročně hostí výcvikový tábor pro CIO, a hrozně se mi to líbilo. Jsou to velmi náročné tři dny a tři noci s lidmi, kteří se chtějí stát CIO. Mentorovala jsem také několik studentů. Vedu minimálně dva lidi ročně – jak muže, tak ženy – vždy šest měsíců, což je součást Hopkinsova programu vedení.

HC: V průběhu své kariéry jsem mentorovala jak muže, tak ženy. Spousta těchto lidí se posunulo na velmi úspěšné pozice. Vždy jsem se pohybovala v oblastech s více muži v technologii, ale měla jsem také to privilegium pracovat s několika skvělými ženami. Jedním úspěšným příkladem za všechny je Allison Young, která nyní pracuje jako viceprezidentka pojišťovny Blue Cross and Blue Shield v Louisianě.

CIO.com: Napadá vás ještě něco, co by ženy – ale i muži – na pozici CIO mohli udělat pro pozvzbuzení mladých žen k tomu, aby se staly CIO?

HC: Myslím si, že přestože je skvělé, aby jedna žena mentorovala druhou, je důležité rozšířit snahy i mimo tuto oblast. Musí to začít na základní škole a pokračovat školou střední.

Úspěšné ženy by se měly snažit povzbuzovat mladé dívky, aby viděly technologie jako oblast pro úžasnou kariéru a místo, které mohou opravdu změnit. Není to jen o povzbuzování dívek ke studiu matematiky a vědy, je to o povzbuzování mladých dívek k tomu, aby je zajímal byznys, a o to říct jim, že mají schopnosti, které jsou nekonečné.

Ženy by měly vysvětlovat, že technologie, to není jen programování. Je to o snaze o změnu v organizacích, které mohou v konečném důsledku měnit svět.


Úvodní foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com
Komentáře