Konkurenceschopná ekonomika potřebuje efektivní veřejnou správu

Česko se v mezinárodních srovnáních konkurenceschopnosti již několik let propadá. Například v žebříčku švýcarského institutu IMD naše země klesla mezi roky 2012 a 2013 o dvě místa na 35. pozici.

Konkurenceschopná ekonomika potřebuje efektivní veřejnou správu


V hodnocení Světového ekonomického fóra (WEF) si ČR loni pohoršila do konce o sedm příček a obsadila až 46. místo. Renomovanými mezinárodními institucemi je v tomto směru kritizována mimo jiné nízká efektivita tuzemské veřejné správy.

I proto se významná domácí sdružení a asociace působící v oblasti ICT rozhodly apelovat na novou koaliční vládu, aby se danou problematikou neprodleně zabývala. A to s důrazem na doposud nedostatečné využití potenciálu informačních a komunikačních technologií ve veřejném sektoru. Důležitým popudem pro společný a důrazný postup byl i fakt, že původní návrh vládního programového prohlášení téma ICT a digitální agendy prakticky zcela opomněl.

Vznikla tak „Výzva představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti ČR“. Podle tvůrců a signatářů tohoto dokumentu, který byl zveřejněn letos v únoru, jsou nezbytné pokračující elektronizace veřejné správy, využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu a také další rozvoj internetové ekonomiky.

Mezi klíčová témata, jež výzva zmiňuje, patří např. rozvoj e-governmentu s maximální orientací na občany a firmy po­ dle jejich reálných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě nebo příprava čerpání evropských fondů pro ICT ve veřejné správě v programovém období 2014 až 2020. K rozvoji telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní připojení k internetu má výrazně přispět realizace státní politiky elektronických komunikací Digitální Česko 2.0, schválené již v loňském roce.

Podstatné je podle zveřejněné výzvy rovněž koncepční využití ICT při zvyšování kvality a efektivity poskytované zdravotnické péče (e-health) či zpřístupnění existujících dat a informací v systémech veřejné správy i pro soukromou sféru (open data). Dokument požaduje i účinnější zapojení moderních technologií do vzdělávacího procesu k zajištění růstu vzdělanosti a vyšší odbornosti absolventů škol nebo přípravu opatření pro efektivní kybernetickou bezpečnost státu a transparentnost v oblasti ochrany osobních údajů občanů. „Průmysl informačních a komunikačních technologií a internetové ekonomiky, reprezentovaný svazy, spolky, sdruženími i akademickými institucemi, je připraven aktivně a neprodleně spolupracovat s novou vládou při naplňování cílů této výzvy,“ uvádí se v dokumentu.

Mezi signatáři a podporovateli výzvy jsou kromě ICT Unie a dalších sdružení také např. Hospodářská komora ČR nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. Právě ten sehrál důležitou úlohu i v rámci jednání tripartity, kde připomínkoval návrh programového prohlášení vlády a upozornil na chybějící digitální agendu. Vláda slíbila, že tyto připomínky akceptuje. Koaliční kabinet danou oblast nakonec do programového prohlášení skutečně zahrnul, a to mezi své priority. „Vláda bude prosazovat následující priority rozvoje České republiky: ...Efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a současně podporu internetové ekonomiky. Urychlení zavedení vysokorychlostního internetu. Přijetí Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů,“ slibuje vládní prohlášení, které se hlásí i k elektronizaci faktur ve státní sféře. V části věnované ministerstvu vnitra byl doplněn závazek, že „vláda přijme Strategický rámec rozvoje veřejné správy a e-governmentu tak, aby jejich další fungování bylo efektivní a úsporné“. Nyní bude zásadní, nakolik se koaliční kabinet – tedy konkrétní ministři a jejich náměstci – k podpoře efektivního fungování ICT ve veřejném sektoru přihlásí nejen slovy, ale zejména praktickým počínáním. ICT Unie připravila pro tuto oblast v posledních letech i nedávné době řadu koncepčních materiálů.

Autor je prezidentem ICT Unie.

Čtěte také:
→ Naděje pro e-government
Politici slibují efektivní vynakládání prostředků, ale třeba i elektronické volby.
→ Videokonference s úředníky
Virtuální kabiny pro videokomunikaci s úředníky usnadňují lidem život v evropských velkoměstech.teprve na samém počátku.


Úvodní foto: © Ljupco Smokovski - Fotolia.com
Komentáře