Klienti jsou ochotni platit jen za servis, který je jasně specifikován

Na otázky ohledně využívání ERP systémů u malých a středních firem odpovídala Lucia Slezáková, Key Account Manager ve společnosti Sabris.

Klienti jsou ochotni platit jen za servis, který je jasně specifikován


CIO Business World: Jak vnímáte vývoj poptávky malých a středně velkých firem (SMB) v otázce ERP systémů, či účetních systémů v posledním roce? Roste, stagnuje, či zůstává zhruba stejná?

Lucia Slezáková: V posledním roce, ale i tom předešlém, jsme zaznamenali nárůst poptávek malých i středně velkých firem v oblasti ERP systémů. Je vidět, že trh se po období finanční krize pomalu staví na nohy a i firmy z oblasti SMB mají zájem investovat do ERP systémů, aby tak podpořily svůj rozvoj a růst.

Co nejvíce determinuje poptávku v této oblasti?

Malé a střední firmy si dobře uvědomují nedostatky jejich stávajícího řešení, proto se začínají poohlížet po změně. Většinou si dokáží i spočítat ROI a tedy se i pro kvalitní ERP rozhodnout a jeho implementaci zafinancovat. Na bankovním trhu existuje mnoho finančních nástrojů a některé z nich jsou zprostředkovávány i dodavateli ERP. Jde o to jim pomoci tento pocit překonat.

Klesají tržby Vaší společnosti z ERP dodávek (či údržby ERP systémů) ze segmentu středních a malých firem?

Neklesají, ale ani nějak závratně nestoupají. I když jsme za poslední období zaznamenali nárůst poptávek a firmy se rozhlížejí po trhu a po nových možnostech, v mnoha případech zůstanou jenom u toho.

Uvědomují si majitelé (či manažeři) firem do 250 zaměstnanců roli funkčního a spolehlivého ERP softwaru?

Určitě ano, dnes si již většina manažerů uvědomuje, že řídit firmu znamená mít spolehlivé a včasné informace o jejím chodu. Problém je spíše v tom, že ne všichni pak umí s informacemi pracovat a přijímat správná rozhodnutí.

Vnímáte v SMB sektoru tlaky na snižování investic do ERP, nebo se spíše šetří na maintenance a provozních nákladech ekonomického softwaru?

Velmi silně, a to jak na snižování investic, tak na snižování provozních nákladů. Myslím si, že v oblasti provozních nákladů nejsou klienti ochotni platit paušální poplatky za servis, který není jasně specifikován. Jsou spíše nakloněni zaplatit identifikovatelnou službu vyšší sazbou.  

Z jakých systémů nejčastěji migrují „prvoinstanční“ zákazníci z SMB sektoru na ERP?

To je opravdu různé. Od systémů založených na např. sadě MS Excel až po např. SAP R3. SMB je velmi dynamický prostor, velmi citlivý na změny. Zatímco na jedné straně si potřeba kvalitně řídit firmu vynutí investici do spolehlivého ERP, na straně druhé mohou provozní náklady na správu naddimenzovaného řešení vést k „downgradu“.

Objevují se ještě poptávky po zbrusu novém ERP systému, vystavěném na „zelené louce“?

Ne, dnes si většina manažerů uvědomuje náklady na vytvoření ERP na míru. Na druhé straně jsou výjimečně požadovány customizace takového rozsahu, které se mnohdy k systémům „na zelené louce“ blíží.

Jaké nové požadavky na funkčnost, vybavení či způsoby ovládání si žádají stávající nebo potenciální zákazníci z oblasti SMB?

Firmy se pořád více dívají na systémy, které mají ve svých firmách, jako na jeden celek. Proto se snaží o to, aby různé systémy od různých dodavatelů spolu navzájem „komunikovaly“, aby práce s nimi byla pro zaměstnance co nejjednodušší, aby mohli za stejný čas udělat více práce. Snaží se také o snižování nákladů na hardware, software a údržbu tím, že mnohé řeší přes outsourcing.

Rostou požadavky manažerů firem z SMB na vzdálený přístup k jejich ERP softwaru, ev. možnost využívat ERP přes mobilní zařízení?

Všichni naši klienti vzdálený přístup již používají. Jiná věc je přístup z mobilních zařízení jako např. iPhone, kdy ne každý klient dokáže ocenit přístup k informacím kdykoli a kdekoli. Poptávka sice roste, všichni oceňují, že systém mobilní zařízení podporuje, ale málokdo je zatím schopen opravdu nalézt jejich praktické využití.

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře