Mobilita je v oblasti ERP jasným trendem...

...říká Lubor Kemza, analytik IS ve společnosti Notia Informační systémy.

Mobilita je v oblasti ERP jasným trendem...


CIO Business World: Rok 2015 byl ve znamení hospodářského oživení, a to nejen v oblasti IT. Projevilo se to i v reálných poptávkách po ERP systémech?

Lubor Kemza: Rozhodnutí o nutnosti implementace nového systému v organizaci je obvykle proces, který trvá několik měsíců. Vychází z nalezení provozních bolestí nebo problémů spojených se změnou velikosti organizace. Ty následně definují nové požadavky, které se organizace nejprve pokouší řešit stávajícími prostředky. Teprve po selhání tohoto pokusu se objeví prostor pro hledání nových řešení. Předpokládáme tedy, že měřitelně zvýšená poptávka po ERP systémech se projeví spíše až v půlce roku 2016.

Cítíte, zda je v nějakém segmentu tuzemské ekonomiky relativně vyšší zájem o nová nebo inovovaná ERP řešení?

Segmentem trhu, který se v poslední době projevuje zvýšený zájem o nasazování nových ERP řešení je oblast eshopů a maloobchodního prodeje. Z konvergence obou oblastí, jíž nevyhnutelně procházejí, vzniká potřeba mít všechna data o zákaznících i skladových zásobách v jednom stále aktuálním systému. Na to stávající řešení často nestačí a jsou proto nahrazovány novými, sofistikovanějšími.

Zaznamenali jste v poslední době nějaké nové, nebo neobvyklé požadavky na funkcionalitu ERP? Jakým způsobem jste je řešili?

Z technického pohledu si v poslední době nevybavuji nějaký požadavek, který by významným způsobem vybočoval ze současných trendů. S neobvyklými nebo možná spíše nečekanými požadavky se setkáváme spíše, pokud vytváříme řešení pro specifické obory, se kterými jsme se dosud nesetkali. Při další implementaci ve stejném oboru však už takový požadavek přijde být úplně samozřejmý…

Jak se v praxi řeší otázka návratnosti investic v případě zavedení nebo inovace ERP systému? Žádají od vás potenciální zákazníci ekonomickou analýzu o návratnosti investice do nového nebo inovovaného ERP systému? Jaká je běžná hodnota ROI u ERP softwaru a jaká je maximální doba návratnosti, kterou jsou firmy ochotné akceptovat?

Návratnost investice je samozřejmě věcí, která zákazníky enormně zajímá. Spolu s optimalizací CashFlow je to jeden z důvodů, proč zákazníci upřednostňují řešení typu SaaS. Při předkládání hotové analýzy očekávané doby návratnosti investice zákazníkovi se nesetkáváme s tím, že bychom nenaplnili očekávání zákazníka.

Požadují zákazníci systémy ERP s podporou mobility? Vyžadují specializované aplikace, nebo vystačí s webovým přístupem?

Mobilita je v oblasti ERP jasným trendem. Doba, kdy připojení do ERP přes webový prohlížeč bylo unikátní vlastností konkrétního ERP systému, je již minulostí. Dnes jsou kromě webovského přístupu pro desktopy vyžadovány speciální aplikace pro tablety, mobilní telefony a další zařízení. ERP systémy se navíc propojují s nativními aplikacemi mobilních zařízení, nebo jsou nativní aplikací přímo součástí ERP.

Mění se podle vás poměr klasických "on-premise" ERP systémů a informačních systémů poskytovaných přes cloud? Jakým tempem?

Dle našich poznatků se noví zákazníci přiklánějí spíše k provozování ERP jako SaaS. Vzhledem k legislativním problémům se však nejedná o skutečný cloud, ale o službu provozovanou výrobcem nebo implementátorem ERP. Tempo změny ve prospěch cloudu je dané spíše novými implementacemi než přechodem stávajících zákazníků. Organizace, které mají systém již zavedený a vybudovanou infrastrukturu většinou přechod na SaaS neplánují, protože cena pronájmu v sobě zahrnuje i náklady na infrastrukturu, kterou mají již pořízenou. Přestože je samozřejmě v budoucnosti čeká další investice do infrastruktury, do nákladů ji obvykle nepromítnou a on-premise řešení pak vychází výhodněji.

Jak funguje ERP v dnešním globalizovaném světě? Umíte vyhovět podmínkám účetních standardů a legislativy v jiných zemích? Máte svůj vlastní ERP produkt, který prodáváte i na zahraničních trzích a na kterých?

Notia Business Server provozují zákazníci kromě České republiky i na Slovensku, Polsku a Maďarsku. Samostatně však mimo ČR náš ERP nenabízíme.

Jak se vaši zákazníci zajímají o bezpečnostní rizika (především ztráty nebo úniku dat)?

Obecně lze říci, že se naši zákazníci o bezpečnostní rizika stále více zajímají. V reálném provozu však často předepsané postupy selhávají – zálohy se neukládají do odloučených lokalit, uživatelé špatně nakládají s hesly. Proto v poslední době se zavádějí nová opatření – zejména zálohování dat do cloudu a dvoucestná autorizace uživatelů, která je zvláště důležitá u přístupů z nezabezpečených sítí pomocí mobilních zařízení.


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře