Na bezpapírovou kancelář si budeme muset ještě nějaký čas počkat...

...říká Radek Cinádr, manažer pro řízené tiskové služby ve společnosti Oki Systems.

Na bezpapírovou kancelář si budeme muset ještě nějaký čas počkat...


CIO Business World: Předpokládáte, že se v oblasti podnikového tisku odehraje letos nějaká významná změna (např. v oblasti technologií, byznysu, přístupu zákazníků atd.)?

Radek Cinádr: Tiskárny procházejí další velkou generační obměnou. Z jednoúčelových zařízení se nejprve vyvinuly víceúčelové stroje umožňující kromě tisku i skenování, kopírování, faxování a u vyšších modelů i dokončovací úpravy. Jejich zapojení do podnikové IT infrastruktury však pořád sloužilo primárně k tisku nebo skenování obrázků, tedy bez rozpoznávání obsahu. Nyní se situace obrací a z multifunkcí se během následujících let stanou v mnohem větší míře zařízení pro vstup nestrukturovaných informací do firemního prostředí. Díky možnostem moderních OCR aplikací, jako je například ABBYY Recognition Server, lze totiž skenované dokumenty snadno převádět do plně prohledávatelných PDF souborů nebo do editovatelné textové podoby, kdy pak s textem lze dále pracovat, prohledávat jej a archivovat.
Technologickým trendem samotných zařízení je zjednodušování obsluhy, čemuž napomáhají například větší dotykové displeje, často v barevném provedení a uživatelsky přizpůsobitelné. Ty se již objevují i u zařízení formátu A4.

Jedním z trendů současnosti je mobilita. Jaká je podle Vás aktuální situace v mobilním tisku? Jaké jsou nejčastější problémy, které je nutno řešit v souvislosti se soukromými zařízeními uživatelů (BYOD)?

V dnešní době se stala standardem už i u tiskových zařízení bezdrátová konektivita (Wi-Fi) a možnost tisknout na tiskárnách a multifunkcích přímo z mobilních zařízení a tabletů. A to jak na platformě Apple – Air Print, tak na platformě Android – Google Cloud Print. Výjimkou nejsou ani proprietární řešení samotných výrobců, např. OKI Mobile Print pro zařízení Android. Ta mívají širší možnosti nastavení a celkového využití daného zařízení.
Wifi je sice nabízena, využívána je však zejména v domácnostech a v místech, kde se nedá využít následující způsob: Tiskárna je připojená k routeru kabelem (spolehlivost, jednoduchost), uživatel je k routeru připojen bezdrátově a wifi na zařízení tedy většinou ani nebývá potřeba. Tak, jako uživatel (bezdrátově) přistupuje na internet, tak přistupuje k tisku. Takto pak vypadá většina „bezdrátových“ tiskových prostředí.
Problémy, které je třeba řešit? Jednoduchost integrace do firemní sítě a zabepeceni.

Jaké jsou aktuální požadavky firem na ekonomickou návratnost zavádění nových tiskových řešení?

Nejčastější chybou při nákupu kancelářských tiskáren je výběr nevhodného typu nebo spíše kategorie tiskárny z hlediska objemu tisku. Platí jednoduché pravidlo – čím menší tiskárna, tím dražší provoz. Nákupní cena tiskových zařízení bývá dodnes hlavním kritériem při výběru tiskové techniky a přitom pořizovací cena zařízení většinou představuje jenom kolem 10 % celkových nákladů spojených s provozem tiskové techniky. Samozřejmě dlouhodobým trendem je postupné snižování ceny tisku jedné stránky.
K další úspoře vede například i vhodně zvolený formát zařízení. Vždy totiž není nutné nasazovat velká a drahá zařízení formátu A3. Statistiky totiž říkají, že formát A3 bývá na těchto zařízeních využíván opět pouze z asi 10 %. Řešením je pak výkonné zařízení formátu A4, které je levnější na pořízení, avšak provozní náklady má srovnatelné jako A3 stroj. Ideální potom je kombinace velkého A3 a několika menších A4 modelů.
Projektovaná životnost tiskových zařízení je zhruba 5 let, záruka na profesionální zařízení je zpravidla 3letá. Tyto skutečnosti spolu s morálním zastaráváním techniky vedou k přirozené obměně zařízení po několikaletém provozu. Pro firmy je důležitá také nabízená záruka, u větších strojů se servisem on-site.
Celková obměna zařízení se moc nenosí, spíš se postupně nahrazují dosluhující stroje, ideálně pak jedním dodavatelem / výrobcem. Zákazníci stále více uvažují nad celkovými náklady na tisk (TCO), což je dobře. Většinou se sice jde po minimální ceně, stále častěji je však kladen důraz na kvalitu a spolehlivost, třeba i za mírně vyšší cenu.

Jak se v posledních měsících a letech vyvíjí zájem o outsourcing tiskových řešení a systémů?

Obecně poměr outsourcingu roste, a to nejen v tiskovém prostředí. O outsourcing se zajímají už i menší firmy, pokud pak narostou na velikost, kdy uživí svého vlastního IŤáka, zbavují se obvykle outsourcingu správy všech možných systému, správu tiskového řešení si obvykle nechávají outsourcovanou se všemi výhodami, které z toho pramení (MPS).

Pozorujete u svých zákazníků snižující se spotřebu papíru? Lze to alespoň hrubým odhadem kvantifikovat?

To je těžké říct. Je možné, že se tiskne méně, nějaký rapidní skok se však zatím asi nekoná.

Je snížení spotřeby papíru - podle Vás - způsobeno úsporami (např.netištěním zbytných dokumentů), nebo firmy ve větší míře využívají elektronického oběhu dokumentů?

Řekl bych, že platí obojí. Díky karetním systémům a přihlašování se k tiskovým zařízením se velké množství již neplatných dokumentu zbytečně netiskne, elektronický oběh dokumentu je bezesporu také nastupujícím / běžícím trendem. Hodně firem už např. posílá faktury pouze elektronický, někdy však pro ne-elektronický oběh dokumentu znamená, že fakturu sice pošlu elektronicky, ale až poté, co ji vytisknu a naskenuju. Úspora tedy asi ano, ale ne na papíru. Podle mého názoru se tedy bude tisknout méně, na tzv. bezpapírovou kancelář si však budeme muset určitě ještě nějaký čas počkat.


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře