Naše řešení vychází z logiky obchodníka, nikoli programátora...

...říká Lukáš Richtár, key account manager ve společnosti Kvados.

Naše řešení vychází z logiky obchodníka, nikoli programátora...


CIO Business World: V jakém segmentu trhu se pohybujete - B2C, B2B nebo obou? Vidíte nějaká specifika uvedených segmentů, např. z hlediska nároků funkčnost? Jsou rozdíly mezi požadavky zákazníků z oblasti velkých a menších firem?

Lukáš Richtár: Naše CRM myAVIS NG je zaměřeno primárně na B2B segment, ale lze částečně podporovat i procesy B2C např. pro segment ochutnávek apod. Každý ze segmentů má z našeho pohledu svá specifika a to především v rozsahu obchodních procesů, které se vážou k jednotlivému typu a segmentu. Rozdíl ve funkčnosti systémů tedy nepřináší primárně segment, ale spíše způsob komunikace a rozsah procesů, které dané společnost v oblasti CRM používá a využívá. Dalším hlediskem jsou pak nároky na bezpečnost, spolehlivost, garanci budoucího rozvoje, zajištění servisní podpory, stabilitu partnera, atd.

Jak se vám daří uvádět Váš software do souladu s připravovanými regulatorními opatřeními, konkrétně třeba GDPR?

Kvados intenzivně pracuje na implementaci problematiky GDPR do našich produktů. Snažíme se nejen podporovat příslušné legislativní požadavky, ale také přinést našim klientům podporu i v oblasti inertních procesů s dopadem příslušné legislativy. Jedná se pak především o striktní řízení práv přístupů k údajům, evidence přístupů k datům ze strany konkrétních uživatelů nebo podporu procesů pro evidenci souhlasu se zpracováním dat a jejich rozsahu. Ve významné části se však norma GDPR dotýká zpracování interní metodiky a vnitropodnikových směrnic, zaškolení uživatelů apod. I pro tuto oblast se připravuje nabídnout služby a poradenství a produkt myAVIS® NG bude také silným nástrojem pro usnadnění plnění těchto povinností na straně našich zákazníků.

Vyvíjíte vlastní CRM řešení? Jde o samostatný produkt, nebo se jedná o součást většího informačního systému? Pronikli jste se svým produktem do zahraničí?

Jde se o vlastní vyvíjený produkt společnosti Kvados se specializací na řešení procesů obchodních týmů v terénu. Jedná se o samostatný produkt, který není součásti konkrétního ERP a jeho jednoznačnou výhodou je modulárnost a konfigurovatelnost bez nutnosti zásahu programátorů. V případě specifických požadavků lze výsledné řešení ušít na míru procesům a potřebám zákazníka. Řešení je však také možné propojit a integrovat s jakýmkoliv ERP systémem.
Náš myAVIS NG využívají obchodní týmy předních společností světoznámých značek ve 12 zemích světa. Historie tohoto řešení sahají až do roku 2 000.

Dodáváte CRM jako SaaS (např. jako cloudovou službu)? Jaký je aktuální trend v zájmu o taková řešení?

myAVIS NG nabízíme jak ve formě klasického jednorázového pořízení formou investice, tak jako komplexní službu ať již v modelu SaaS nebo variantně provozovanou v našem privátním cloudu formou pravidelného měsíčního poplatku. Tato služba zahrnuje kromě využití samotného CRM systému také službu datového centra s vysokou dostupností a bezpečností, služeb zálohování i licencí třetích stran. Zákazník, který nemá dostatečně veliký IT tým či vlastní servery, a nechce se starat o správu serverů a licencování, tuto variantu rozhodně ocení. Takto vnímáme také trend trhu, který se čím dál častěji kloní právě k využití SaaS.

Lze odhadnout nejběžnější dobu návratnosti investice do CRM řešení? Jaká jsou očekávání zákazníků a jaká je běžná realita?

Návratnost může být u každého zákazníka různá vzhledem k současnému stavu řízení a podpory obchodu. Řešení myAVIS NG je také modulární a proto i výběr modulů a rozsah přínosu pro zákazníka může být různý.
Pokud bychom porovnávali obecně například uspořený čas, ze zkušenosti myAVIS NG dokáže ušetřit 10% – 50% administrativního času, jak obchodnímu zástupci, tak pracovníkům či manažerům v back office. Pokud bychom porovnali náklady na čas těchto lidí a měsíční cenu řešení myAVIS NG, začíná mít přímou finanční úsporu už od začátku jeho využívání. Tento ušetřený čas samozřejmě mohou dále obchodně zužitkovat a zvýšit tak tržby. Dále je zde spousta faktorů, které se vyčíslují obtížně. Kvalitní příprava pro obchodní jednání, snížení rizika odchodu OZ, vyšší míra zastupitelnosti a nahraditelnosti a další.

Hodně zákazníků si jistě přesvědčeno, že jejich podnikání je jedinečné a má svá jedinečná specifika. Nevede to k tomu, že se snaží o své vlastní CRM řešení? Jak se snažíte takovým zákazníkům pomoci? Setkali jste se s případy, kdy zákazníci nebyli schopni svůj dosavadní systém dále rozvíjet a přešli raději na komerční řešení?

Specifika každé společnosti jsou častým jevem, který se snažíme respektovat a maximálně podporovat. Proto myAVIS NG uzpůsobujeme zákazníkovi a nesnažíme se jej napasovat do unifikovaného krabičkového řešení. Díky možnosti přizpůsobit obchodní proces danému zákazníkovi jsme schopni řešení provozovat také napříč jednotlivými obory. Velikou výhodou myAVIS NG je také možnost obchodní procesy konfigurovat přímo ze strany zákazníka a bez zásahu programátora. Případy, kdy zákazník nebyl schopen zajistit udržitelnost vlastního řešení, jsou v posledním období spíše častější především z důvodů dlouhodobě podporovat nové technologie a platformy. Vlastní proprietární řešení většinou nejsou schopny dlouhodobě garantovat vývoj a rozvoj řešení, aplikovat aktuálních technologií, legislativní nároky, obchodní trendy, ale také například garantovat dostupnost programátorské kapacity. Zákazník většinou časem pochopí, že se potřebuje primárně věnovat tomu, v čem je nejlepší a tedy svému podnikání, svým produktům. Stejně tak je časté, že společnosti přerostou své dodavatele a to především ze segmentu menších krabicových řešení a jak rostou a vyvíjejí se jejich nároky na servis, rozvoj, hledají spolehlivého partnera, který nedodá pouze to, co si zákazník vymyslí, ale hledají někoho, kdo je bude posouvat kupředu a bude pro ně zdrojem inspirace a inovací. A to přesně je role a pozice  Kvadosu a řešením myAVIS NG.

V čem jsou vaše produkty nebo vaše služby silné? Proč s myslíte, že se zákazníci rozhodují pro CRM od vás? Jaké jsou vlastnosti/funkčnosti/služby, které vaši klienti nenašli u konkurence?

Řešení je koncipováno tak, aby ve všech detailech vycházelo z uvažování a logiky obchodníka (nikoli programátora) a naprosto respektovalo jeho potřeby. Standardizace procesů, rychlá a správně cílená příprava před obchodním jednáním, potřebné informace ve správný čas na správném místě, to vše pomáhá obchodníkům, aby svou práci dělali co nejlépe a s maximální efektivitou. Odpadá administrativní čas na přípravy a přepisování zápisů či reportování výsledků a své činnosti.
U Kvadosu zákazníci oceňují 17 let zkušeností s mobilním CRM systémy a jeho schopnost být stále inovátor, který zákazníky posouvá kupředu a přichází s neustálým rozvojem řešení.
Zcela jistě nejsilnější konkurenční výhodou našeho řešení je, že je primárně vyvíjeno s ohledem na práci terénních pracovníků a nepřenáší procesy s PC na tablet. Vedle toho je postaveno a integrováno s robustním serverovým řešením.
Kvados si také zákazníci volí pro úroveň a kvalitu poskytovaných a smluvně garantovaných služeb. Dokážeme uspokojit i ty nejnáročnější společnosti z hlediska funkcionality, bezpečnosti, úrovně poskytovaného servisu a reakcí na řešení požadavků.


Úvodní foto: Kvados
Komentáře