Naši konzultanti dokáží přesně spočítat návratnost tiskového řešení...

...říká Pavel Kelča, Head of Product Marketing ve společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech.

Naši konzultanti dokáží přesně spočítat návratnost tiskového řešení...


CIO Business World: Předpokládáte, že se v oblasti podnikového tisku v roce 2015 odehraje nějaká významná změna (např. v oblasti technologií, byznysu, přístupu zákazníků atd.)?

Pavel Kelča: Jednou z nově adoptovaných technologií v oblasti podnikového tisku je v letošním roce bezdrátová komunikace NFC. Ta by měla usnadnit zejména identifikaci uživatelů a snadný tisk z mobilních zařízení. Jde o synergický efekt rozšíření NFC technologie v mobilech, které začalo cca v roce 2013 a nyní již dosahuje takové penetrace, že použití v podnikovém tisku je nejen možné, ale i efektivní.

Jedním z trendů současnosti je mobilita. Jaká je podle Vás aktuální situace v mobilním tisku? Jaké jsou nejčastější problémy, které je nutno řešit v souvislosti se soukromými zařízeními uživatelů (BYOD)?

Aktuálně je situace pro uživatele bohužel poměrně nepřehledná, protože se výrobci mobilních zařízení nedokázali dohodnout na jednotném standardu. Konica Minolta proto podporuje všechny rozšířené systémy – AirPrint pro iOS, je členem aliance MOPRIA, jejíž řešení využívá Android a nabízí také řešení Google Cloud Print. Ve firemním segmentu je také důležitá identifikace uživatelů, kteří z mobilních zařízení tisknou, ať už kvůli bezpečnosti, nebo korektnímu rozúčtování tisku. Výše zmíněné standardy se ale zatím touto potřebou nezabývají. Proto Konica Minolta nabízí vlastní, na trhu unikátní řešení, PageScope Mobile a PageScope MyPrint Manager Port, jež tyto funkce poskytují společně s dalšími vyspělými funkcemi, jako je nastavení parametrů tisku nebo možnosti skenování.

Jaké jsou aktuální požadavky firem na ekonomickou návratnost zavádění nových tiskových řešení?

Firemní management má dnes již většinou povědomí o ekonomice firemního tisku a oceňuje, že mu naši konzultanti dokáží přesně spočítat návratnost tiskového řešení. Řada podniků se však ve finále nerozhoduje pro nejlevnější řešení, ale volí robustnější systém, který nabízí také velmi efektivní vstup dokumentů – digitalizaci a následné zpracování. Výsledkem jsou daleko významnější přínosy v efektivitě pracovních postupů, sledovatelnosti dokumentů a zrychlení toku dokumentů.

Jak se v posledních měsících a letech vyvíjí zájem o outsourcing tiskových řešení a systémů?

Zájem o outsourcing je trvale vysoký. V posledních letech pozorujeme rostoucí zájem hlavně ze strany velkých organizací, jež operují na celém území republiky, případně i v několika zemích, a které oceňují stejně vysokou úroveň outsourcingových služeb kdekoli v Evropě – ať je to Praha nebo malý okres někde u hranic. Současně se však povědomí o výhodách outsourcingu rozšiřuje i mezi menší firmy a organizace. Máme tedy i mnoho zákazníků pouze s jediným takto provozovaným strojem.

Pozorujete u svých zákazníků snižující se spotřebu papíru? Lze to alespoň hrubým odhadem kvantifikovat?

Je patrné, že se snižuje podíl tištěných dokumentů. Nárůst informací a dokumentů je však v posledních letech tak ohromný, že ačkoli se organizace snaží přejít k jejich digitální podobě, spotřeba papíru u našich zákazníků v průměru stále roste – i když pomaleji, než zpracovávaný objem informací a dokumentů. Jsou ovšem i tací, u kterých spotřeba papíru klesá. Nárůsty nebo poklesy u jednotlivých zákazníků jsou obvykle v řádu několika málo procent ročně.

Je eventelní snížení spotřeby papíru - podle vás - způsobeno úsporami (např. netištěním zbytných dokumentů), nebo firmy ve větší míře využívají elektronického oběhu dokumentů?

Jde o oba vlivy – existuje snaha zpracovávat co nejvíce dokumentů elektronicky a zbytečně je netisknout. U elektronického oběhu dokumentů je pro zákazníka snížení spotřeby papíru spíše příjemným vedlejším efektem – primárním cílem je zajištění efektivnější a rychlejší práce s těmito dokumenty.


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře