Nerealistické technické požadavky na ERP řešení se v zásadě nevyskytují...

..vyskytují se ovšem nerealistické požadavky z pohledu rozsahu implementované funkcionality a očekávané ceny, říká Pavel Bláhovec, ředitel obchodu ve společnosti IFS Czech.

Nerealistické technické požadavky na ERP řešení se v zásadě nevyskytují...


CIO Business World: Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

Pavel Bláhovec: Špatná ekonomická nálada je realitou, která se promítá i do investic ERP systémů. Přesto si ale firmy uvědomují potřebnost těchto investic a vnímají je jako strategickou součást pro zachování konkurenceschopnosti a podporu růstu podniku. Co je však nepochybný trend, je tlak na cenu, respektive návratnost investic. Silně se také posuzuje úroveň naplnění konkrétních požadavků a očekávání. Jinými slovy, firmy si již nepořizují nový ERP jen pro to, aby byl nový, ale mají jasné cíle a potřeby.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Z principu se požadavky na ERP systém mění pouze pomalu, spíše se zaměřují více na určité oblasti. Nejviditelněji jsou změny pozorovatelné v zadávacích dokumentacích. Dříve se controllingu a detailnímu finančnímu řízení věnovalo pouze relativně malá pozornost, nyní se však dostává na přední místa v rozsahu požadavků. Do jisté míry je to dáno také tím, že standardní požadavky má již firma již často vyřešeny a očekává, že budou pokryty i novým systémem. Nerealistické požadavky se co do technického pohledu v zásadě nevyskytují. Vyskytují se ovšem občas nerealistické požadavky z pohledu rozsahu implementované funkcionality a očekávané ceny.

Jsou nějaké zásadní odlišnosti v požadavcích na ERP z veřejné/institucionální sféry?

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů? Objevují se požadavky na "zmobilnění" stávajících systémů, resp. Je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?

V požadavcích na ERP řešení pro středně velké a velké podniky se požadavek na mobilitu objevuje, ale zatím pouze slabě. Hlavním důvodem je především bezpečnost, obava před únikem dat. Obecně ne všechny mobilní řešení jsou navrženy tak, aby garantovali bezpečnost dat, a společnosti současně mají malé zkušenosti se zabezpečením mobilních zařízení.

Objevují se realizace ERP pro velké a střední firmy formou cloudové služby? Pokud ano, mají zákazníci požadavky na umístění do veřejného nebo privátního cloudu? Mají požadavky na teritoriální umístění datacentra (ČR/EU/nezáleží jim na tom)?

Tyto realizace se objevují, velmi mnoho je jich v severní Americe, v Evropě zatím méně. Obecně není požadavek na teritoriální umístění, resp. je postačující, pokud je alespoň v některé z blízkých zemí. Pro poskytovatele ale delší vzdálenost přináší náklady na garantované internetové připojení.

Čtěte také:
→ ERP: Klíč k úspěchu
Tématu podnikových informačních systémů se věnujeme pravidelně. Možná se vám zdá, že „erpařům“ zbytečně nadržujeme, ale není tomu tak. Podnikové informační systémy patří mezi klíčové aplikace firmy a často rozhodují i o její konkurenceschopnosti.
→ ERP definitivně přechází do cloudu
Systémy ERP založené na cloudu mohou pomoci středně velkým firmám, ale i těm menším, dosáhnout vyšší efektivity.

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+


Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře