Nové možnosti ve společnosti s ručením omezeným aneb vlastnictví kmenových listů

Pokud uvažujete o podnikání prostřednictvím právnické osoby, ať už uvažujete založit s.r.o. nebo koupit ready made společnost, tak byste měli vědět o možnosti, kterou přinesl nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Nové možnosti ve společnosti s ručením omezeným aneb vlastnictví kmenových listů


(Partnerský příspěvek)

Tyto zákony přinesly do společnosti s.r.o. poměrně zajímavý institut vlastnictví společnosti pomocí kmenového listu. Dříve jste ve společnosti s.r.o. mohli mít jen klasický obchodní podíl. Pojďme se společně podívat nato, co to tedy je kmenový list a jaké výhody může přinášet oproti klasickému obchodnímu podílu v sro.

yourfirm

Kmenový list není nic jiného než cenný papír, do kterého se vtělí podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným. Kmenový list je  cenným papírem na řad. Vlastnictví se převádí rubopisem a samotným předáním. K platnosti převodu není nutný souhlas valné hromady. Je tedy možné, že podíl ve společnosti několikrát změní vlastníka, třeba několikrát během jediného dne, a identita konečného společníka nebude společnosti známa, dokud jí kmenový list nepředloží nový vlastník společnosti. Do této chvíle nebude nový společník žádným způsobem dohledatelný a pro veřejnost bude neznámý resp. anonymní do doby provedení změn v obchodním rejstříku. Kmenové listy nemusí být vydány ke všem obchodním podílům. Například je možné jej vydat jen k půlce podílů. Zákon o obchodních korporacích dále stanoví a vymezuje konkrétní náležitosti takového kmenového listu. Zejména se jedná o uvedení konkrétní společnosti s.r.o., výši vkladu připadající na podíl, jednoznačnou identifikaci společníka, označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. Kmenové listy v mnohém tedy připomínají dřívější vyhledávanou formu akcie na majitele u akciových společností pro svoji akcionářskou anonymitu.

Bezesporu kmenové listy přinášejí nové možnosti. Zejména v jednoduché a rychlé formě nakládání s obchodním podílem v s.r.o. Proto již v případě založení společnosti na míru nebo koupi ready made společnosti mějte na paměti i případné využití kmenových. V případě podrobnějších možnosti využití kmenového listu ve společnosti s.r.o. nás neváhejte kontaktovat.

 


Úvodní foto: yourfirm
Komentáře