Noví zákazníci poptávají stále sofistikovanější systémy...

...říká o trhu s aplikacemi ERP David Kazda ze společnosti Algotech.

Noví zákazníci poptávají stále sofistikovanější systémy...


CIO Business World: Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

David Kazda: Zaznamenáváme zcela opačný trend, a to nárůst tržeb v oblasti ERP systémů. Stávající zákazníci své současné ERP systémy neustále rozvíjejí a vyžadují stále kvalitnější údržbu svých systémů. Noví zákazníci poptávají stále více sofistikovanější systémy. Zde zaznamenáváme trend poptávky už nejen po dodávce samotného ERP systému, ale kompletním outsourcingu ERP systému se zajištěním jak aplikační, tak technologické podpory celého ERP řešení nejčastěji formou SaaS v cloudu. Společnosti se dnes už dívají na ERP systém jako na nástroj, bez kterého si nedokážou představit fungování a uvědomují si také rizika spojená s nevhodně vybraným ERP systémem. Většina majitelů firem a manažerů si velmi dobře uvědomuje, že funkční a především spolehlivý ERP systém velmi výrazně ovlivňuje celkovou úspěšnost společnosti na trhu.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Zákazníci dnes žádají možnost přístupu do ERP systému přímo z webového prohlížeče (ideálně přímo z mobilního zařízení) tak, aby nemuseli do svých počítačů nic instalovat a mohli se ke svým datům dostat kdykoliv a kdekoliv. Dále je požadováno odpovídající zabezpečení firemních dat tak, aby se k nim mohla dostat vždy jen oprávněná osoba. Z pohledu funkcionality nezaznamenáváme v posledních letech výrazné změny. Většinu požadavků na funkce ERP systému dokážeme uspokojit funkcemi námi nabízeného standardního řešení Oracle JD Edwards. Specifickým požadavkům dokážeme vyhovět případnou customizací, nebo rozšířením funkcí standardního ERP systému. Požadavek, který bychom nedokázali splnit, neexistuje. Vždy se ale snažíme se zákazníkem diskutovat jeho požadavky a očekávání a následně najít to nejvhodnější řešení. Často se stává, že je zákazník zaslepen svými provozními požadavky, které lze po diskuzi v mnoha případech řešit jednodušším a ověřeným procesem.

Jsou nějaké zásadní odlišnosti v požadavcích na ERP z veřejné/institucionální sféry?

Bohužel jsou. Zákazníci v komerční sféře mají možnost vybrat nejefektivnější řešení ze všech pohledů. Ve veřejné správě je nutné většinu IT systémů typu ERP pořizovat v rámci různých dotačních programů, a ty jsou postaveny tak, že většinou neumožňují pořizovat řešení jako službu. Tím je veřejná správa omezena a výhody služeb z cloudu, včetně ERP řešení pro ni, nejsou zcela dostupné.
Z pohledu požadavků na funkcionalitu není příliš významný rozdíl, komerční sféra je však schopná rychleji reagovat na nové trendy a rychleji integrovat nová řešení.

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů? Objevují se požadavky na "zmobilnění" stávajících systémů, resp. Je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?

V dnešní době, kdy chytrý telefon vlastní prakticky většina zaměstnanců, je stále větší požadavek na okamžité řešení některých firemních procesů z mobilních zařízení. Jedná se převážně o procesy, kde není nutné zadávání nových informací do systému, ale pouze okamžitá reakce na nějakou nastalou situaci – schválení faktury, schválení požadavku z výroby, reakce na výstražné oznámení systému nebo například okamžitá dostupnost reportů z ERP systému pro další rozhodování. Tím, že uživatel má možnost uvedené činnosti provést přímo z mobilního zařízení, nejčastěji přímo ze svého mobilního telefonu, tak dochází k výraznému zrychlení těchto firemních procesů. Výmluva typu „to ti schválím, až se dostanu k počítači“, už dnes přestává platit.
Dnes už se prakticky nesetkáme s tím, že by zákazník nezahrnul do požadavků na ERP systém možnost přístupu z mobilního zařízení. Někteří zákazníci požadují již zmiňované schvalovací procesy z mobilních zařízení, další by rádi přístup do ERP systému prakticky z jakéhokoliv mobilního zařízení, a to do všech částí firemního informačního systému tak, jak mají tento přístup povolen z firemního počítače. Dosti často bývá opomíjena bezpečnost přístupu do firemních informačních systémů ze soukromých mobilních zařízení uživatelů, které ve většině případů nesplňují bezpečnostní požadavky a přístupy z těchto soukromých mobilních zařízení pak můžou znamenat značné riziko. Do budoucna lze očekávat výrazný rozvoj mobilních aplikací pro podnikovou sféru a zefektivnění mnoha firemních procesů právě díky mobilním zařízením.

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře