Noví zákazníci poptávají stále sofistikovanější systémy... - 2

...říká o trhu s aplikacemi ERP David Kazda ze společnosti Algotech.

Noví zákazníci poptávají stále sofistikovanější systémy...


Objevují se realizace ERP pro velké a střední firmy formou cloudové služby? Pokud ano, mají zákazníci požadavky na umístění do veřejného nebo privátního cloudu? Mají požadavky na teritoriální umístění datacentra (ČR/EU/nezáleží jim na tom)?

Velké a střední společnosti dnes už požadují nejen používání ERP systému formou SaaS, ale využívají dalších služeb poskytovaných v cloudu tak, aby sami nemuseli mít vlastní IT oddělení, a s tím spojené náklady. Zkušenosti ukazují, že uvedené řešení je nejen finančně výhodnější, ale z pohledu zabezpečení firemních informací i daleko bezpečnější. Dnes už se nesetkáváme pouze s požadavky na jednoduché aplikace v cloudu, ale ve většině případů spíše s rozsáhlými aplikacemi ERP systémů a call center poskytovaných formou služby z cloudu. Z pohledu umístění datacentra zákazníka zajímá pouze informace, zda je datacentrum umístěné na území Evropské unie, a to především z pohledu právní ochrany informací.

Na začátku roku 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ). Museli jste v této souvislosti nějak výrazně zasahovat do Vámi vyvíjených (či prodávaných systémů)? Lze úpravy související s NOZ přirovnat ke změnám spojeným s úpravou legislativy někdy v minulosti? Jakých funkcionalit a jakých oborů se změny v ERP systémech, v souvislosti s novým občanským zákoníkem, dotkly nejvíce?

Každá změna legislativy je pro uživatele systémů nepříjemná, neboť většinou znamená nějaký zásah. Tak, jako každé legislativní změny, tak i tu poslední, řešíme intenzivně s tvůrci software, které v ČR prodáváme a podporujeme. Dle dostupných informací nám zatím nepřijde, že by změny roku 2014 nějak významněji vybočovaly z rozsahu změn v předchozích letech.

Čtěte také:
→ Zájem o ERP v segmentu SMB roste
O perspektivách ERP především v segmentu malých a středních firem s námi diskutoval David Kazda, Product Manager ve společnosti Algotech.
→ Petr Menšík se stává ředitelem projektové kanceláře Algotech
Algotech nově zřizuje samostatný úsek pro organizaci dodávek velkých projektů, do jeho vedení byl jmenován Petr Menšík.

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře