Osobní údaje: komodita s cenou zlata

Víte, které úřady a společnosti mají přístup k vašim osobním datům? Možná byste byli překvapeni. Dobrou zprávou je poměrně silná působnost zákona o ochraně osobních údajů, nad jehož dodržováním bdí nezávislý kontrolní úřad.

Osobní údaje: komodita s cenou zlata


Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) má za úkol dohlížet na ochranu našeho soukromí a osobních údajů. Jeho působnost v tomto ohledu je vymezena primárně zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

Kromě kontrolní funkce (např. dozoru nad dodržováním povinností a náležitostí při zpracovávání osobních údajů) ÚOOÚ rovněž vede registr zpracovatelů osobních údajů a zajišťuje osvětu v oblasti ochrany soukromí. Každý, ať už jde o fyzickou či právnickou osobu (finanční instituce, zaměstnavatelé atd.), kdo má v úmyslu zpracovávat osobní údaje osob je přitom vázán oznamovací povinností nejen vůči ÚOOÚ , ale také osobu, jejíž údaje zpracovává, včetně informace o rozsahu takto zpracovávaných informací i toho, za jakým účelem tak činí a komu mohou být zpřístupněny. V drtivé většině případů (osobní údaje bez souhlasu lze anonymně zpracovávat např. pro statistické účely)je přitom vyžadován souhlas této osoby včetně období, pro nějž je udělován.  Bez našeho vědomí by tedy nikdo neměl mít právo naše údaje zpracovávat.

Dokonce i v případě, že správce osobních údajů získá informace jinde, než přímo od dané osoby, má povinnost jí o tomto informovat spolu s určením druhu a obsahu údajů i toho, kdo mu tyto údaje předal. Správce má zároveň povinnost zajistit bezpečnost osobních údajů a přijmout opatření nutná např. k zamezení přístupu neoprávněných osob či jinému druhu zneužití. Tolik ve zkratce. Jak vidno, jsme tedy jako občané chráněni poměrně rozsáhlými zákonnými prostředky, přesto bychom se možná divili, kdo všechno má přístup k našim osobním datům. Naštěstí máme ze zákona právo jednou ročně požádat o výpis s údaji o naší osobě tak, abychom byli informováni o tom, kdo a jakými údaji o nás disponuje.

Často je způsob získání těchto dat zcela evidentní. Facebook tak disponuje informacemi, které mu sami sdělíte a zná vaše přátele, on-line video půjčovny zase na základě historie vašeho účtu vidí, které filmy jste si doposud půjčili. V obou těchto případech jde o data, která mohou sloužit k ušití reklamy na míru. A to je obchodní model využívaný mnoha společnostmi na internetu. Hledáte na Google tipy pro těhotenství? Pak je pravděpodobné, že se chystáte na potomka a kontextová reklama může nabídnout třeba plenky nebo dětskou výbavičku. Na trhu jsou dokonce společnosti, které o uživatelích sbírají veškerá dostupná data, která pak využívají například při posuzování jejich bonity nebo je prodávají dalším zájemcům. Hledání informací o potenciálních zaměstnancích na Google dnes hojně provozují také personalisté. Proto opatrně se zveřejňováním kompromitujících materiálů.

Kdo a jak dostává vaše osobní data?

Sejde na tom. Anonymně, dobrovolně, povinně a bohužel také nevědomky – osobní údaje putují do rukou firem a institucí mnoha cestami. V některých případech máte možnost do velké míry rozhodnout, kolik toho o sobě odhalíte. Tak je tomu například u sociální sítě Facebook. U úřadů to je jiné, neboť vaše osobní údaje přímo vyžadují. Kapitolou samou pro sebe jsou pak kupříkladu úvěrové registry zprostředkovávající kreditní informace třetím stranám, tedy například bankám, které tak vyhodnocují případná rizika.

Spoustu osobních dat dáváme k dispozici nevědomky. Při návštěvě webových stránek tak majitel může např. pomocí Google Analytics sledovat z jaké stránky jste se k němu dostali, který prohlížeč využíváte, jaké máte nastavené rozlišení obrazovky nebo třeba vaše jazyková nastavení. To usnadňuje lepší přizpůsobení webu požadavkům a možnostem návštěvníků, stejně jako cílení kontextové reklamy, kupříkladu podle regionu, kde se právě nacházíte. Někteří provozovatelé stránek zase vycházejí z toho, pomocí jakého přístroje uživatel jeho web navštívil. Majitelům drahých iPhonů pak nabízí dražší produkty, protože předpokládá, že jsou dobře situovaní. Jelikož jsou však údaje sbírány anonymně, stačí vyměnit smartphone a web si nebude pamatovat, že máte v záloze ještě jeden a dražší.

Barter: data za službu

Amazon, PayPal a další provozovatelé on-line služeb musejí mít přístup k vašim osobním údajům, aby mohly řádně zajišťovat své služby. Uživatelé tak musejí souhlasit se zpracováním osobních dat, které většinou zahrnují alespoň jméno, adresu a další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail…). Jelikož jsou firmy a instituce ze zákona povinny shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu a ke stanovenému účelu. Proto při registraci do e-shopu nevyžadují např. upload fotografie, z hlediska předmětu jejich podnikání je totiž něco takového irelevantní. Na druhou stranu však z každého údaje navíc mohou těžit při cílení reklamních nabídek, uživatelům tedy v žádném případě nebrání sdělovat o sobě víc, než diktuje zákon.

Jak zůstat pánem situace?

Vaše osobní údaje stále patří vám. Proto si je můžete vyžádat, zažádat o jejich opravu či smazání.

G+

Úvodní foto: © Carlos Caetano - Fotolia.com
Komentáře