SaaS zažívá prudký nárůst zájmu

O perspektivách cloudových služeb jsme hovořili s Petrem Loužeckým, ředitelem Centra sdílených služeb Algotech.

SaaS zažívá prudký nárůst zájmu


CIO Business World: Je možné vysledovat jaký typ firem/korporací je nejaktivnější v pořizování IT služeb prostřednictvím cloudu?

Petr Loužecký:  S největším zájmem o služby cloudu se setkáváme u středně velkých až velkých společností, které mají vybudované IT oddělení i technologické zázemí.    Důvodem pro změnu bývá kromě úspory nákladů či změny modelu financování  hlavně potřeba růstu či změna technologie na lepší a modernější.  Nezřídka se setkáváme i s motivem nespokojenosti s interním IT, které není schopno vyslyšet požadavky uživatelů či na ně dostatečně pružně reagovat.

Dalším argumentem, který bývá součástí rozhodování, je i zvýšení mobility zaměstnanců, což je jedna ze základních cloud vlastností.  Ruku v ruce s mobilitou jde i bezpečnost prostředí a dat, tento úkol není v lokálním prostředí snadné řešit.  Poskytovatelé služeb však řeší tuto tématiku jako prioritní a ukazuje se, že bezpečnost je jednou z největších výhod cloud řešení.

Který z distribučních modelů (SaaS, PaaS, IaaS) je aktuálně nejrozšířenější a který vykazuje největší růst?

V našem prostředí je jasným trendem model SaaS, který zažívá prudký nárůst zájmu.  Poptávka po základních modelech IaaS stále přetrvává, ale očekáváme její pokles.  Model SaaS totiž přesně naplňuje náročné představy dnešních uživatelů - nízké provozní náklady, nulové investiční náklady, flexibilitu, mobilitu, bezpečnost a jednoduchost.   SaaS též podporuje moderní přístup k firemní datům a systémům pomocí vlastních zařízení (BYOD), jelikož naprostá většina v cloudu nabízených aplikací je připravena pro provoz v libovolném internetovém prohlížeči. Často  se dnes i  setkáváme s bezplatnými mobilními aplikaci přesně přizpůsobenými pro dané zařízení či mobilní operační systém. 

Je prvotním cílem firem, využívajících IT služby prostřednictvím cloudu úspora nákladů?

V zásadě ANO, nepřímo je vždy hlavním cílem úspora nákladů či jejich restrukturalizace.  Nákladů spojených s IT provozem je celá řada a mnoho společností je řeší právě cloudem, někdy se může jednat o úsporu investičních nákladů spojených s upgradem hardware či pořízením nové verze SW. V jiném případě, se může jednat o nutnost snížit provozní náklady na IT Infrastrukturu (klimatizace, údržba UPS atd.), nezřídka však je firma postavena před nutnost rozšířit podporu svých systémů či uživatelů a cloud je řešením naopak ke snížení personálních nákladů.

Jako na náklad můžeme pohlížet i na zvýšenou potřebu či posílení bezpečnosti a řešením toho nákladu je cloud...

Existují ve Vaší společnosti kvalifikované odhady, jaké finanční úspory mohou uživatelé cloudových služeb dosáhnout?

Ano, pro produkty které nabízíme máme vyčísleny tyto úspory v porovnání s instalacemi u zákazníků.  Úspory se pohybují na úrovni 30 % při 4 letém TCO.

Které hlavní výhody (vedle ekonomické efektivity) oceňují čeští uživatelé IT služeb, dodávaných prostřednictvím cloudu?

Kromě již zmiňovaného  je velmi ceněn úbytek starostí o IT jako celek. Model služby oprošťuje uživatele i manažery o potřebu řešit GB paměti, rychlost procesoru, „koho“ se na co zeptat.  Kvalitní poskytovatelé mají vybudovaná centra podpory uživatelů, kde je zodpovězen jakýkoliv dotaz k aplikaci či systému. Tyto Service Desky jsou centrálním kontaktním místem.  Uživatel již nemusí pátrat, kdo mu vystaví nové heslo, kdo mu nastaví správná práva do systému.  

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře