Potřeba mobilního přístupu k ERP roste

O požadavcích především ze segmentu SMB jsme hovořili s Janou Benákovou, obchodní ředitelkou ve firmě OKsystem.

Potřeba mobilního přístupu k ERP roste


CIO Business World: Jak vnímáte vývoj poptávky malých a středně velkých firem (SMB) v otázce ERP systémů, či účetních systémů v posledním roce? Roste, stagnuje, či zůstává zhruba stejná?

Jana Benáková: Dle mých zkušeností s prodejem systému pro řízení lidských zdrojů OKbase ve společnosti OKsystem poptávka roste. Firmy se snaží nahradit více systémů (personální, mzdový, popř. docházkový) v jeden HR systém. Větší firmy očekávají od nového systému širší funkcionalitu, různé přístupy nebo flexibilitu dodavatele na dovývoj potřebných funkcionalit.  Malé a střední firmy začínají pro tyto systémy využívat i službu SaaS nebo hosting.

Co nejvíce determinuje poptávku v této oblasti?

Požadavky na jednotný systém, bezpečnost, jednoduché/ituitivní ovládání, flexibilitu dodavatele na dovývoj potřebných funkcionalit,…

Klesají tržby Vaší společnosti z ERP dodávek (či údržby ERP systémů) ze segmentu středních a malých firem?

Ne, ba naopak. Systém OKbase neustále zlepšujeme a reflektujeme požadavky na funkcionalitu od zákazníků. Pomáhá i to, že nabízíme různé modely pořízení systému od klasického nákupu, přes hosting, až po Saas. Samozřejmostí je i naše nabídka outsourcingu mezd.

Uvědomují si majitelé (či manažeři) firem do 250 zaměstnanců roli funkčního a spolehlivého ERP softwaru?

Víceméně ano. Máme v portfoliu zákazníků mimo velké firmy, také malé a střední firmy s jasnými požadavky na funkcionalitu, spolehlivost a bezpečnost systému. Požadavky zákazníků jsou sice někdy specifické, ale obecně se dá říci, že funkčnost a spolehlivost jsou na prvním místě.

Z jakých systémů nejčastěji migrují „prvoinstanční“ zákazníci z SMB sektoru na ERP?

Pokud hovoříme o menších firmách, nejčastěji importujeme data z excelu. U větších zákazníků je to různé.

Jaké nové požadavky na funkčnost, vybavení či způsoby ovládání si žádají stávající nebo potenciální zákazníci z oblasti SMB?

Požadavky jsou hlavně na jednotnost systému, schvalovací workflow, možnosti importů a exportů,… Poslední dobou hodně zákazníků poptává řešení přístupu k personálně-mzdovému systému přes mobilní telefon/tablet. Hodně požadavků je i na webového klienta/portál. Novinkou jsou i požadavky na mobilní terminál pro sběr docházkových dat.

Rostou požadavky manažerů firem z SMB na vzdálený přístup k jejich ERP softwaru, ev. možnost využívat ERP přes mobilní zařízení?

Ano, určitě. My tyto požadavky díky našemu systému OKbase jsme schopni naplnit. Nabízíme vzdálený přístup přes webového klienta, mobilní telefon/tablet. Nově nabízíme i mobilní terminál pro sběr docházkových dat.

Úvodní foto: archiv redakce
Komentáře