Potřebujete poradIT?

Zvažujete realizaci velkého IT projektu, na stole máte několik variant od potenciálních dodavatelů, ale rozhodování je natolik komplexní, že stále čekáte s vynesením finálního verdiktu?

Potřebujete poradIT?


Poradenské či konzultační služby vám mohou někdy doslova otevřít oči, stejně tak snadno ovšem může jít o peníze vyhozené oknem bez valného přínosu. Abychom o současném stavu poradenského byznysu v ČR zjistili více, položili jsme několik otázek třem z jejich čelných představitelů.

Podle Františka Balogha, country managera pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti IDC CEMA, trh dlouhodobě stále roste, z důvodu hospodářské krize však došlo k poklesu poptávky zejména v letech 2009 a 2010. Tento pokles s odkazem na rok 2009 potvrzuje také Oldřich Příklenk z KPC Group, jež v ČR, SR a Rumunsku zastupuje analytickou skupinu Gartner.

A jak se během krize nabídka jednotlivých společností přizpůsobovala poptávce?

František Balogh z IDC v tom má jasno: „Zatímco před pěti lety se poradenské služby točily zejména kolem mapování a analýzy trhu a vyhodnocování tržních příležitostí pro IT firmy hledající vhodné oblasti pro další růst, dnes je naše nabídka výrazně širší a zahrnuje mimo jiné i analýzy potřeb a preferencí uživatelů informačních technologií, tvorbu nástrojů pro validaci přínosů a návratnosti investic do IT řešení, ale i podporu při budování partnerských sítí a tvorbě efektivních partnerských programů.“

Podle Evy Rackové, která působí jako partner oddělení management consulting ve společnosti KPMG Česká republika, klienti v dnešní složité ekonomické situaci usilují o to, aby jejich firma byla co nejefektivnější. Jsou proto stále náročnější a požadují vysokou kvalitu a přidanou hodnotu za přiměřenou cenu.

„Zákazníkům jsme v posledních letech pomáhali především s revizemi kontraktů a vyjednáváním s velkými IT dodavateli, kdy v 75 % případů dosahujeme deseti- až patnáctiprocentního snížení ceny. V loňském a letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o benchmarky IT nákladů a revize IT strategií,“ vyjmenovává Oldřich Příklenk z KPC Group.

Pokud bychom se pokusili generalizovat, v jaké fázi projektů se klienti na poradenské společnosti obracejí, lze se odkázat zejména na počáteční rozhodování?– co, kdy a jak realizovat. „Naši zákazníci nejčastěji hledají nezávislá doporučení, čeho se vyvarovat, šablony pro urychlení práce, nasměrování v technologických rozhodnutích, informace o technologických trendech nebo poptávají revize strategií, dodavatelských nabídek a kontraktů,“ potvrzuje Oldřich Příklenk.

S podobným tvrzením přichází také František Balogh, který odkazuje na primární fázi, kdy firmy teprve začínají uvažovat o vhodném řešení a potřebují se zorientovat v dostupných řešeních, zejména s ohledem na aktuální technologické trendy, a identifikovat vhodné dodavatele nabízející nejen zralé IT produkty, ale také přiměřenou implementační a servisní podporu.

„Zákazníci hledají spíše informace – čekají od nás velmi dobrou orientaci ve standardech, výbornou znalost situace na trhu, schopnost předložit širokou škálu možných řešení a analyzovat jejich výhody a nevýhody,“ dodává Eva Racková.

Další z našich všetečných dotazů se zaměřil na hledání typického obchodního případu u poradenských a konzultačních společností v IT.

„Typicky se na nás dodavatelé IT řešení a služeb obracejí, když hledají nové příležitosti k dalšímu růstu na současném trhu nebo uvažují o vstupu na trhy nové,“ uvozuje problematiku František Balogh.

Dále se však všichni respondenti shodují na tom, že prakticky každý obchodní případ v oblasti konzultací je do značné míry jedinečný, neboť musí vždy reflektovat kombinaci faktorů, jako jsou specifické technologické oblasti a trhy, ale také typ zákazníka, jeho kultura a způsob, jakým na trh IT nahlíží.

„Každý klient je jiný, věnuje se odlišnému oboru podnikání a hledá poradenství v různých oblastech. Nenabízíme tedy standardizovaná řešení, ale služby přizpůsobujeme situaci a konkrétním potřebám zákazníků. Poskytujeme širokou škálu poradenských služeb od rozvoje IT přes otázky jeho financování a optimalizace až po bezpečnost. Velmi žádanou službou je zvýšení efektivity IT nebo poradenství v oblasti outsourcingu,“ potvrzuje Eva Racková.


Úvodní foto: © violetkaipa - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 10/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře