Při hledání zaměstnání v IT může o úspěchu rozhodnout již životopis

Pracujete jako IT manažer anebo SW developer a chtěli byste vědět, jak připravit životopis, abyste co nejvíce zvýšili své šance na úspěch ve výběrovém řízení na vysněnou pracovní pozici? Nebo snad z pozice CIO ve společnosti v kooperaci s HR vybíráte z desítek kandidátů několik nejlepších, s nimiž se následně hodláte setkat osobně? V tom případě je tento článek určen přesně pro vás.

Při hledání zaměstnání v IT může o úspěchu rozhodnout již životopis


Při tvorbě životopisu je velmi důležité uzpůsobit životopis konkrétní pozici, na kterou se uchazeč hlásí. Přestože to může znít na první pohled velmi banálně, je důležité rozlišit, zda se ucházíte o pozici CIO anebo např. o pozici programátora – u každého z nich totiž bude zaměstnavatel hodnotit zcela odlišné kvality. Zatímco u kandidátů na vedoucí pozici se mimo schopnosti vést lidi očekává také určité formální vzdělání či kultura oblékání a společenského vystupování, u programátora budou tyto vlastnosti upozaděny a dominantní roli sehrají zkušenosti v oboru a schopnost flexibilně řešit zadané úkoly. U CV i pohovoru je proto důležité klást důraz na to, co zaměstnavatel od dané pozice očekává.

Vhodné je začít od toho nejdůležitějšího, a sice aktuální pozice (poslední pracovní zkušenost), a postupně se nořit dále do historie. Klíčem k úspěchu je přehlednost a strukturovanost informací, jež o sobě uchazeč uvádí – zde jednoznačně platí, že odrážky vnímá oko hodnotitele lépe než celistvý text. Za velmi vhodné lze považovat uvádění kontaktů na bývalé zaměstnavatele pro účely ověření reference. Takový kontakt by měl být uveden u každé pozice, aby si zástupce HR oddělení mohl potvrdit uváděné skutečnosti a zeptat se předchozích zaměstnavatelů na specifické kvality uchazeče.

Cení se uvádění konkrétních údajů (u manažera rozsah odpovědnosti, počet realizovaných projektů a jejich rozsah včetně rámcového popisu nejdůležitějších z nich, nezapomeňte na počet podřízených).

U programátora se nejvíce cení stručný popis klíčových dovedností, např. znalost C, C++, C#, ASP.NET, Java, PHP, zkušenost s web developmentem, je dobré uvézt schopnost vedení individuálních projektů, dobré komunikační schopnosti apod.

U SW developera by měl následovat strukturovaný seznam pozic, které zastával se stručným popisem dosažených výsledků včetně stručného popisu konkrétních projektů.

Životopis však netvoří pouze tvrdá data, důležité je také zdůraznění tzv. Soft skills, mezi něž patří prezentační dovednosti, technické znalosti, jazyky, absolvovaná školení apod. Angličtina je dnes považována za naprosto základní a nutnou dovednost, jako druhý jazyk se oceňuje němčina a ruština.

Zajímavou možností pro vystoupení vašeho životopisu z řady je uvést krátký souhrn v rozsahu několika vět, v němž uchazeč shrne své nejdůležitější schopnosti, znalosti, zkušenosti a motivaci. Doporučuje se k životopisu přiložit fotografii, která vystihuje osobnost uchazeče. Pokud u hodnotitele vzbudí sympatie, můžete získat malé plus.

Délka životopisu by měla být přímo úměrná zkušenostem uchazeče - u absolventa nemá smysl připravovat třístránkový životopis, naopak u ostříleného veterána je jedna stránka příliš málo. Za optimální délku lze univerzálně považovat dvě stránky, velmi zkušený pracovník si může dovolit i tři.

Autor pracuje ve firmě Pedersen & Partners jako Principal a specialista na Technology Practise Group.

Komentáře