Při nasazení ERP systému je nutno připravit se na časově náročnou spolupráci s dodavatelem řešení

Se zkušenostmi se zaváděním systémů ERP nás seznámil Richard Handlíř, analytik a konzultant ze společnosti Navisys.

Při nasazení ERP systému je nutno připravit se na časově náročnou spolupráci s dodavatelem řešení


Pohybujete se v oblasti informačních systémů 16 let, jak se vyvíjí využití ERP ve výrobních společnostech v průběhu let?

Na počátku kariéry konzultanta výrobních systémů jsem se setkával především s lokálními systémy, u kterých bylo zapotřebí mnoho úprav. Tato specializovaná řešení postupně dožívala a bylo velmi obtížné nalézt specialisty, kteří by se dokázali s takovýmto množstvím vývojových změn v systému rychle sžít. Důsledkem rozvoje informačních technologií se postupně se od těchto systémů ustoupilo. Změnily se požadavky na způsob ukládání dat a vznikla potřeba zpracování velkého objemu informací. To však dosavadní systémy neumožňovaly. V této době jsme velmi úspěšně zahájili realizace projektů na implementaci podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) a vlastního oborového řešení BIZ4Elements, které tvoří nadstavbu ERP a je určeno pro výrobní společnosti.

S jakými požadavky na výrobní informační systém se setkáváte v poslední době?

Ve většině společností se setkáváme s požadavky na komplexnost řešení, na integraci dat do jedné ucelené datové základny a především na celkové zrychlení hlavního firemního procesu od poptávky přes výrobu až po samotnou expedici výrobku. I dobře fungující společnosti, které dokonale plánují výrobní proces, se potýkají s chybovostí nebo zpožděným zadáváním dat do systému. Manažeři si přejí, aby se zefektivnilo řízení a plánování v jejich společnosti a optimalizovalo se využívání zdrojů. Často se také setkáváme s potřebou napojení informačního systému na čtečky čárových kódů, systémy pro řízení dokumentace (například Microsoft SharePoint) a v neposlední řadě s požadavkem na grafické plánování přímo v Microsoft Dynamics NAV.

Jaké jsou nejčastější kritické momenty, tzv. úzká místa ve výrobním procesu?

Úzká místa mohou být v každém podniku odlišná. Nejčastějšími jsou však limity výrobních linek a nedostatečné plánování výroby. Tyto problémy však jednoduše řeší ERP systém Microsoft Dynamics NAV. Ten na základě sběru dat z celé společnosti dokáže určit, která linka splňuje kapacitní požadavky na výrobu objednaného výrobku. Obecně se setkávám problémy, jakými je například neexistence výrobní dokumentace, neexistující vedení výrobního procesu nebo také chybějící metody plánování. V mnoha firmách řešili velmi obtížnou systematizaci zavedení dat pro potřeby plánování nákupu.

Do jaké míry implementace zatěžuje podnik?

Nasazení nového systému startuje většinou změny v procesech napříč celou společností. Bez rozdílu na rozsáhlost implementace a velikosti podniku jej takovýto projekt zatěžuje. S implementací se setká téměř každý zaměstnanec. Každá společnost, která se rozhodne nasadit ERP systém, se musí s tímto faktem smířit a připravit se na časově náročnou spolupráci s dodavatelem řešení. Tato klíčová změna se projeví po určitém čase a přináší úsporu časovou i finanční. Management musí reagovat na stávající situaci a usilovat o optimalizaci procesů.

Řešíte propojení informačního produktu s produkty 3. stran?

Ano, především v dnešní době. Neustále se na trhu objevují technologické novinky, jež zjednodušují práci, ať už jde o sběr dat či jejich zpracování a vyhodnocování. Ve velké míře také řešíme napojení Microsoft Dynamics NAV na technologické počítače, na CAD a CAM systémy, na systémy pro sledování výrobních linek nebo na měřicí přístroje, jakými jsou váhy, čidla, čtečky, kamery. Tato zařízení urychlují zadávání dat do systému, jelikož je mají zaměstnanci při ruce. Zároveň se pomocí těchto zařízení zrychluje pohyb materiálu a celý proces se automatizuje.

Jedním z častých dotazů zákazníků je plánování zdrojů (MRP II) či materiálu (MRP I). Jak se Vaše řešení vyrovnává s tímto požadavkem?

MRP I je součástí Microsoft Dynamics NAV. V něm se generují požadavky na materiál pro výrobu výrobků nebo polotovarů. Na základě požadovaných termínů systém plánuje do omezených (MRP II) nebo neomezených kapacit. Pomocí grafické komponenty se zobrazuje vizuální plán vytížení jednotlivých strojních a pracovních center. Následně se pracuje s termíny, které stanoví MRP I a MRP II. Systém přesně definuje, z jaké části MRP II se podílí na výrobě kapacita stroje a z jaké části lidská kapacita.

Čtěte také:
→ ERP definitivně přechází do cloudu
Systémy ERP založené na cloudu mohou pomoci středně velkým firmám, ale i těm menším, dosáhnout vyšší efektivity.
→ Dotace nepovažuji za optimální motivaci pro rozvoj investic
Na naše dotazy týkající se ERP systémů odpovídal Michal Češek, generální ředitel společnosti Navisys.

G+


Úvodní foto: Navisys
Komentáře