Přínosy Master Data Managementu

Jednotný, přesný, aktuální a kompletní pohled na zákazníka.

Přínosy Master Data Managementu


Data jsou často pořizována v různých systémech, s různou kvalitou a často i nekonzistentními hodnotami základních atributů. Cílem MDM je získat a udržovat jednotný a autoritativní pohled na veškeré relevantní informace o dané entitě (zákazníkovi) a následně tyto informace poskytovat napříč celou organizací. Jak v tom může pomoci MDM?

Master data jako klíčový faktor

Fungování procesů MDM je možné přirovnat k fungování procesů v rostlinné výrobě. Jaká jsou největší aktiva zemědělců? Jistě mezi ně bude patřit půda a zemědělské stroje. Pokud nebude existovat prostředí (tj. půda), kde by probíhaly hlavní procesy, nemůže výsledný produkt či služba vůbec vzniknout. A pokud tyto procesy nebudou vhodně a efektivně vykonávány a podporovány s využitím specializovaných strojů, výsledek bude opět nevalný.

Protože jde o klíčový výrobní faktor, musí mít zemědělec jasně stanoveno, jaké stroje s jakými parametry potřebuje, k čemu, v jakých procesech a na jakých místech jsou používány, kde by měly stát přes noc a jak často se provádí kontrola technického stavu. V opravdu malých organizacích se dá bez takových pravidel přežít, kdekoli jinde by ale bez nich nastal chaos (nefunkční stroje v okamžiku, když jsou potřeba, drahé opravy, zbytečné přejezdy, nestandardní ovládání, zbytečně duplicitně pořízené stroje a ruku v ruce s tím rostoucí neefektivita a náklady).


Vlastimil Bardoň - Adastra Vlastimil Bardoň

Senior Consultant ve společnosti Adastra

Adastra


Podobnou úlohu jako stroje v zemědělství hrají i master data v procesech znalostní společnosti orientující se na uspokojení potřeb svých zákazníků. Představují totiž klíčový prvek ve fungování byznysu.

Jak již bylo v úvodu řečeno, základním cílem Master Data Managementu je získat jednotný, přesný, aktuální a kompletní pohled na zákazníka. Mezi hlavní procesy MDM patří sběr dat, jejich transformace, vyčištění, obohacení, stanovení jejich kvality, matching, merge neboli vytvoření „zlatého“ záznamu, poskytování služeb nad těmito daty atd. Procesy MDM tak zajišťují, aby master data byla v co nejlepší kondici a co nejlépe posloužila svému účelu.

Datova kvalita

Mít k dispozici nějaké informace ale nestačí. Úspěch organizace je často ovlivňován kvalitou informací o zákaznících. Zde se opět nabízí paralela se zemědělskou výrobou – nekvalitní zemědělský stroj, který obsahuje zjevně nedostatky, je často porouchaný či je nesprávným způsobem používán, snižuje efektivitu práce, případně působit přímé škody. S master daty je to podobné.

Jedním z cílů MDM je proto rychle a spolehlivě získat, standardizovat a konsolidovat data o zákaznících, která přicházejí z různých (často externích) zdrojů (veřejné registry, seznam adresních bodů, sociální sítě) jejichž datovou kvalitu nemůžeme ovlivnit.

Přínosy MDM pro byznys

Základním důvodem, proč by každá organizace měla o přístupech MDM minimálně uvažovat, je právě získání hodnotného, autoritativního a přesného pohledu na svého zákazníka.O tom ale již více v pokračování tohoto článku na www.adastra.cz/prinosy-MDM.

 


Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com
Komentáře